спеціальності, конкурсні предмети

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishСПЕЦІАЛЬНОСТІ, КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИКод спеціальності

Спеціальності

Спеціалізації

Конкурсні предметина місця:

державного замовлення

контрактні

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 • Документознавство та інформаційна діяльність
 • Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

 

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Історія України;

Географія або Іноземна мова

051

Економіка

 • Економіка підприємства
 • Управління персоналом та економіка праці
 • Економічна кібернетика та програмування

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Географія

071

Облік і оподаткування

 • Адміністрування податків та податковий менеджмент
 • Облік, контроль та оподаткування в управлінні
 • Облік і контроль в державному секторі економіки
 • Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

072

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

073

Менеджмент

 • Менеджмент бізнес-організацій
 • Управління фінансово-економічною безпекою
 • Менеджмент туризму
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

075

Маркетинг

 

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
 • Економіка та організація бізнесу

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Історія України;

Іноземна мова або Географія

101

Екологія

 

Українська мова і література;

Біологія;

Хімія або Географія

Українська мова і література;

Біологія;

Математика або Історія України

123

Комп’ютерна інженерія

 • Комп’ютерна інженерія
 • Комп’ютерні системи та мережі

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

125

Кібербезпека

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

131

Прикладна механіка

 • Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехнології
 • Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування
 • Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку
 • Обладнання та технології ливарного виробництва

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Історія України

132

Матеріалознавство

 • Відновлення машин та обладнання

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

133

Галузеве машинобудування

 • Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
 • Галузеві технології машинобудування
 • Процеси механічної обробки, верстати та інструменти
 • Обслуговування обладнання ливарного виробництва
 • Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
 • Обладнання переробних і харчових виробництв

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Історія України

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 • Електротехнічні системи електроспоживання
 • Енергетичний менеджмент
 • Енергетика та автоматика аграрного комплексу

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

172

Телекомунікації та радіотехніка

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

192

Будівництво та цивільна інженерія

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

201

Агрономія

 

Українська мова і література;

Біологія;

Хімія або Математика

Українська мова і література;

Біологія;

Історія України або Математика

208

Агроінженерія

 • Технічний сервіс
 • Агроінженерія

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Біологія

274

Автомобільний транспорт

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

275

Транспортні технології

 

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

281

Публічне управління та адміністрування

 

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Історія України

Українська мова і література;

Історія України;

Іноземна мова або Географія

292

Міжнародні економічні відносини

 • Міжнародна економіка

 

Українська мова і література;

Іноземна мова;

Математика або Географія

Українська мова і література;

Іноземна мова;

Історія України або Географія


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на основі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
 • сертифікат ЗНО;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків посвідчення про приписку.Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР", на скорочений термін навчання, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ":

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом молодшого спеціаліста;
 • додаток до диплому молодшого спеціаліста;
 • сертифікат з УМЛ (для спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076)
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "МАГІСТР", на основі ступеня "БАКАЛАВР":

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом бакалавра;
 • додаток до диплому бакалавра;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для спеціальностей 029, 051, 071, 072, 073, 075, 076, 122, 123, 281, 292);
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.