спеціальності, конкурсні предмети

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishСПЕЦІАЛЬНОСТІ, КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИСПЕЦІАЛЬНОСТІ

Конкурсні предмети: 100 балів

Спеціалізації

державного замовлення

контрактні

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Історія України;

Математика або Іноземна мова

Документознавство та інформаційна діяльність

Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю

Економіка

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Географія

Економіка підприємства

Управління персоналом та економіка праці

Економічна кібернетикаа

Облік і оподаткування

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Адміністрування податків та податковий менеджмент

Облік, контроль та оподаткування в управлінні

Облік і контроль в державному секторі економіки

Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

Фінанси, банківська справа та страхування

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Менеджмент

Українська мова і література;

Математика

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика

Іноземна мова або Географія

Менеджмент бізнес-організацій

Управління фінансово-економічною безпекою

Менеджмент туризму

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Маркетинг

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Географія

Українська мова і література;

Історія України;

Іноземна мова або Географія

Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі

Економіка та організація бізнесу

Екологія

Українська мова і література;

Біологія;

Хімія або Географія

Українська мова і література;

Біологія;

Хімія або Географія

Комп’ютерна інженерія

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі

Кібербезпека

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Прикладна механіка

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Історія України

Обладнання і технологія обробки металів тиском та спецтехнології

Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування

Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку

Обладнання та технології ливарного виробництва

Матеріалознавство

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

Відновлення машин та обладнання

Галузеве машинобудування

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Історія України

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Галузеві технології машинобудування

Процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Обслуговування обладнання ливарного виробництва

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Обладнання переробних і харчових виробництв

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Електротехнічні системи електроспоживання

Енергетичний менеджмент

Енергетика та автоматика аграрного комплексу

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Комп'ютерно-інтегровані та роботехнічні системи

Телекомунікації та радіотехніка

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Будівництво та цивільна інженерія

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Історія України або Іноземна мова

Агрономія

Українська мова і література;

Біологія;

Хімія або Математика

Українська мова і література;

Біологія;

Історія України або Математика

Агроінженерія

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Біологія

Технічний сервіс

Агроінженерія

Автомобільний транспорт

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

Транспортні технології

Українська мова і література;

Математика;

Фізика або Іноземна мова

Українська мова і література;

Математика;

Географія або Іноземна мова

Публічне управління та адміністрування

Українська мова і література;

Математика;

Іноземна мова або Історія України

Українська мова і література;

Історія України;

Іноземна мова або Математика

Міжнародні економічні відносини

Українська мова і література;

Іноземна мова;

Математика або Географія

Українська мова і література;

Іноземна мова;

Історія України або Географія

Міжнародна економіка


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
 • сертифікат ЗНО;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків посвідчення про приписку.Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "Бакалавр", на скорочений термін навчання, на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом молодшого спеціаліста;
 • додаток до диплому молодшого спеціаліста;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "МАГІСТР", на основі ступеня "БАКАЛАВР":

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом бакалавра;
 • додаток до диплому бакалавра;
 • екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування з іноземної мови (для спеціальностей 051 Економіка та 292 Міжнародні економічні відносини);;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.