Центрально український національний
технічний університет

Українська English#

Вибір спеціальності

Дізнатись більше
#

Зворотній зв'язок

Дізнатись більше

Перелік конкурсних предметів національного мультипредметного тесту для вступу до ЦНТУ на здобуття ступеня "Бакалавр" на базі повної загальної середньої освіти

Шифр спеціальності

Назва спеціальності та освітньої програми

Випускова кафедра

Предмети національного мультипредметного тесту

029
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Історії, археології, інформаційної та архівної справи Українська мова
Математика
Історія України
032
Історія та археологія

Історії, археології, інформаційної та архівної справи Українська мова
Математика
Історія України
051

Економіка

Економіки та підприємництва

Економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Українська мова
Математика
Історія України
071

Облік і оподаткування

Аудиту, обліку і оподаткування

Українська мова
Математика
Історія України
072Фінанси, банківська справа та страхування

Фінансів, банківської справа та страхування Українська мова
Математика
Історія України
073Менеджмент

Економіки, менеджменту та комерційної діяльності Українська мова
Математика
Історія України
075Маркетинг Економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики Українська мова
Математика
Історія України
076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіки та підприємництва

Економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Українська мова
Математика
Історія України
101Екологія Екології та охорони навколишнього середовища Українська мова
Математика
Історія України
122

Комп’ютерні науки

Кібербезпеки та програмного забезпечення

Українська мова
Математика
Історія України
123

Комп’ютерна інженерія

Кібербезпеки та програмного забезпечення

Програмування комп'ютерних системи та мереж

Українська мова
Математика
Історія України
125Кібербезпека

Кібербезпеки та програмного забезпечення

Українська мова
Математика
Історія України
131

Прикладна механіка
ОПП Комп'ютерний інжиніринг технологій, робототехніка і 3D друк

Машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Обробки металів тиском та спецтехнології

Матеріалознавства та ливарного виробництва

Українська мова
Математика
Історія України
132Матеріалознавство

Експлуатації та ремонту машин

Українська мова
Математика
Історія України
133

Галузеве машинобудування

Металорізальних верстатів та систем

Сільськогосподарського машинобудування

Будівельних, дорожних машин і будівництва

Машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Українська мова
Математика
Історія України
141Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

Українська мова
Математика
Історія України
151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Автоматизації виробничих процесів

Українська мова
Математика
Історія України
192Будівництво та цивільна інженерія

Будівельних, дорожних машин і будівництва

Українська мова
Математика
Історія України
201Агрономія

Загального землеробства

Українська мова
Математика
Історія України
208

Агроінженерія

Сільськогосподарського машинобудування

Експлуатації та ремонту машин

Українська мова
Математика
Історія України
274

Автомобільний транспорт

Експлуатації та ремонту машин

Українська мова
Математика
Історія України
275

Транспортні технології

Експлуатації та ремонту машин Українська мова
Математика
Історія України
281

Публічне управління та адміністрування

Економіки, менеджменту та комерційної діяльності Українська мова
Математика
Історія України
292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародних економічних відносин Українська мова
Математика
Історія України

Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра на базі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного балу не менше ніж 125.

Для спеціальностей 292 "Міжнародні економічні відносини" та 281«Публічне управління та адміністрування» конкурсний бал для вступу на базі повної загальної середньої освіти не менше 140 балів.
Для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб на спеціальності 051, 071, 072, 073,075, 076, 122, 123, 125, 281,292 - результати національного мультипредметного тесту (НМТ), на всі інші - лише мотиваційний лист.


Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ЦНТУ на базі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра

Код

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

КОНКУСНІ ПРЕДМЕТИ на місця

державного замовлення
за кошти фізичних або юридичних осіб
29 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1. Українська мова і література
2. Історія України
1. Українська мова і література;
2. Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
32 Історія та археологія 1. Українська мова і література
2. Історія України
1. Українська мова і література;
2. Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
51 Економіка 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
71 Облік і оподаткування 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
72 Фінанси, банківська справа та страхування 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
73 Менеджмент 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
75 Маркетинг 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
76 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
101 Екологія 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
123 Комп’ютерна інженерія 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
125 Кібербезпека 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
131 Прикладна механіка 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
132 Матеріалознавство 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
133 Галузеве машинобудування 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
192 Будівництво та цивільна інженерія 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
201 Агрономія 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
208 Агроінженерія 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
274 Автомобільний транспорт 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
275 Транспортні технології 1. Українська мова
2. Математика
1. Українська мова;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
281 Публічне управління та адміністрування 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія
292 Міжнародні економічні відносини 1. Українська мова і література
2. Математика
1. Українська мова і література;
2. Математика або Історія України, або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР" на базі ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • атестат про повну загальну середню освіту;
 • додаток до атестату про повну загальну середню освіту;
 • сертифікат ЗНО;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків посвідчення про приписку.Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "БАКАЛАВР", на скорочений термін навчання, на базі ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра:

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом молодшого спеціаліста;
 • додаток до диплому молодшого спеціаліста;
 • сертифікат ЗНО;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.


Перелік документів для вступу на здобуття ступеня "МАГІСТР", на базі ступеня "БАКАЛАВР":

 • паспорт та ідентифікаційний код;
 • диплом бакалавра;
 • додаток до диплому бакалавра;
 • екзаменаційний листок єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
 • 4 кольорових фото 3х4;
 • медична довідка;
 • для юнаків військовий квиток або посвідчення про приписку.

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.