платне навчання

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПЛАТНЕ НАВЧАННЯ

В університеті проводиться також навчання на договірних умовах з фізичними та юридичними особами.

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс денної форми навчання в 2017 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

11300

071

Облік і оподаткування

11700

072

Фінанси, банківська справа та страхування

11700

075

Маркетинг

11300

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

9800

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

11300

292

Міжнародні економічні відносини

11700

073

Менеджмент

11700

281

Публічне управління та адміністрування

11700

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

11300

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

10000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

8700

201

Агрономія

9000

208

Агроінженерія

8700

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

8000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

8700

192

Будівництво та цивільна інженерія

9300

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

8500

274

Автомобільний транспорт

9500

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація «Комп’ютерні системи і мережі»)

11600

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

9500

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

9500

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

11600

125

Кібербезпека

11500

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

8700

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

8700

На базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" проводиться навчання спеціалістів та магістрів.Плата за навчання магістрів денної форми навчання.
Зарахування в 2017 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 1,4-1,9 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

15500

071

Облік і оподаткування

15800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

15800

075

Маркетинг

15500

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»)

11300

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

15500

292

Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародна економіка»)

15800

073

Менеджмент(спеціалізації: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Менеджмент туризму»)

15800

281

Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»)

15800

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

15500

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

13000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

10300

201

Агрономія

10700

208

Агроінженерія

10300

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»)

9800

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

10300

192

Будівництво та цивільна інженерія

13200

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

10300

274

Автомобільний транспорт

12700

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

12700

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізації: «Комп»ютерні системи управління та автоматика»; «Копм’ютерно інтегровані та робототехнічні системи»)

13000

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

15200

123

Комп’ютерна інженерія

15200

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Обладнання та технології ливарного виробництва»; «Технології машинобудування»; «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Гідравлічні машини та гідропневмоавтоматика»)

10300

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи»)

10300Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої денної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2017 р.
Освітній ступінь "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 3 роки)

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

11240

12080

071

Облік і оподаткування

11240

12080

072

Фінанси, банківська справа та страхування

11240

12080

075

Маркетинг

10680

12080

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

8880

8900

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

11240

12080

292

Міжнародні економічні відносини

11240

12080

073

Менеджмент

11240

12080

281

Публічне управління та адміністрування

11240

12080

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

11240

12080

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

9550

10450

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

7310

7550

201

Агрономія

7870

8320

208

Агроінженерія

7310

7550

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

7310

7550

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

7310

7550

192

Будівництво та цивільна інженерія

9100

9760

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

7310

7550

274

Автомобільний транспорт

9330

10450

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

11240

12360

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

8430

9060

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

9330

10230

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

11240

12360

125

Кібербезпека

9330

12360

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

7310

7550

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

7310

7550

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс заочної форми навчання в 2017 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

9000

071

Облік і оподаткування

9000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

9000

075

Маркетинг

9000

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

-

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

9000

292

Міжнародні економічні відносини

9000

073

Менеджмент

9000

281

Публічне управління та адміністрування

9000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

9000

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

7740

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської продукції»)

6120

201

Агрономія

6600

208

Агроінженерія

6120

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

6000

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

6120

192

Будівництво та цивільна інженерія

7200

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

6000

274

Автомобільний транспорт

7680

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

8160

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

7680

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

7200

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

8160

125

Кібербезпека

8040

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

6120

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

6120

Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої заочної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2017 р.
Освітній ступінь "Бакалавр", спеціальності та спеціалізації

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

7310

071

Облік і оподаткування

7310

072

Фінанси, банківська справа та страхування

7310

075

Маркетинг

7310

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

7310

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

7310

292

Міжнародні економічні відносини

7310

073

Менеджмент

7310

281

Публічне управління та адміністрування

7310

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

7310

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

4910

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Обладнання переробних і харчових виробництв»)

4340

201

Агрономія

4910

208

Агроінженерія

4910

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення машин та обладнання»)

4340

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

4340

192

Будівництво та цивільна інженерія

7310

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

-

274

Автомобільний транспорт

6490

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія (спеціалізація Комп’ютерні системи і мережі)

6800

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

6490

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

5660

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

6800

125

Кібербезпека

6700

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Прикладна механіка»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»; «Комп’ютеризовані та роботизовані технології машинобудування»)

4340

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Галузеві технології машинобудування»; «Обслуговування обладнання ливарного виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

4340

Плата за навчання магістрів заочної форми навчання.
Зарахування в 2017 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

термін навчання 1,4- 1,9 роки

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (спеціалізація «Економічна кібернетика»)

10600

071

Облік і оподаткування

10900

072

Фінанси, банківська справа та страхування

10900

075

Маркетинг

10600

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність»)

-

051

Економіка (спеціалізації: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

10600

292

Міжнародні економічні відносини (спеціалізація «Міжнародна економіка»)

10900

073

Менеджмент(спеціалізації: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент і адміністрування»; «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»; «Менеджмент туризму»)

10900

281

Публічне управління та адміністрування (спеціалізація «Адміністративний менеджмент»)

10900

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізації: «Економіка та організація бізнесу»; «Організація комерційної діяльності у сфері послуг і торгівлі»)

10600

Факультет сільськогосподарського машинобудування

101

Екологія

9200

133

Галузеве машинобудування (спеціалізації: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»)

7800

201

Агрономія

6900

208

Агроінженерія

7800

Факультет проектування та експлуатації машин

132

Матеріалознавство (спеціалізація «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій»)

7800

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»)

7800

192

Будівництво та цивільна інженерія

7300

208

Агроінженерія (спеціалізація «Технічний сервіс»)

7800

274

Автомобільний транспорт

9400

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізації: «Електротехнічні системи електроспоживання»; «Енергетичний менеджмент»; «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»)

10000

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (спеціалізації: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»; «Комп’ютерно-інтегровані та робототехнічні системи»)

9800

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

10500

123

Комп’ютерна інженерія

10500

131

Прикладна механіка (спеціалізації: «Обладнання та технології ливарного виробництва»; «Технології машинобудування»; «Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування»; «Мехатроніка, обладнання та процеси 3Д друку»)

7900

133

Галузеве машинобудування (спеціалізація: «Металорізальні верстати та системи»)

7800

Затверджено Вченою радою Кіровоградського національного технічного університету
Телефони для довідок: 55-93-13, 55-92-49

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.