платне навчання

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПЛАТНЕ НАВЧАННЯ

В університеті проводиться також навчання на договірних умовах з фізичними та юридичними особами.
 

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс денної форми навчання в 2019 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка

15880

071

Облік і оподаткування

15880

072

Фінанси, банківська справа та страхування

15880

292

Міжнародні економічні відносини

15880

075

Маркетинг

15880

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

13450

051

Економіка

15880

073

Менеджмент

15880

281

Публічне управління та адміністрування

15880

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

15880

Агротехнічний факультет

101

Екологія

13770

133

Галузеве машинобудування

12680

201

Агрономія

14000

208

Агроінженерія

13040

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

11440

133

Галузеве машинобудування

12680

192

Будівництво та цивільна інженерія

13040

208

Агроінженерія

13040

274

Автомобільний транспорт

13040

275

Транспортні технології

12680

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія

15880

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

13040

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13040

172

Телекомунікації та радіотехніка

12680

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

15880

125

Кібербезпека

15880

131

Прикладна механіка

12680

133

Галузеве машинобудування

12680


Плата за навчання магістрів денної форми навчання.
Зарахування в 2019 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 1,4-1,9 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика»)

20000

071

Облік і оподаткування (освітні програми: «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» «Адміністрування податків та митних платежів »«Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»)

20000

072

Фінанси, банківська справа та страхування

20000

073

Менеджмент (освітня програма : "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

20000

075

Маркетинг

20000

075

Міжнародні економічні відносини

20000

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

15520

051

Економіка (освітні програми: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

20000

073

Менеджмент(освітні програми: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент бізнес-організацій»)

20000

281

Публічне управління та адміністрування

20000

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: «Економіка та організація бізнесу»; «Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності»)

20000

Агротехнічний факультет

101

Екологія

17850

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»; «Галузеве машинобудування»)

14500

201

Агрономія

17850

208

Агроінженерія

14500

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

13890

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» «Галузеве машинобудування»)

14500

192

Будівництво та цивільна інженерія

18130

208

Агроінженерія (освітні програми: «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»)

14500

274

Автомобільний транспорт

17450

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми: «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»; «Енергетичний менеджмент»; «Електротехнічні системи електроспоживання»)

17450

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

17850

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

21490

123

Комп’ютерна інженерія

21490

131

Прикладна механіка

14500

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Металорізальні верстати та системи» « Галузеве машинобудування»)

14500

 


 


Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої денної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2019 р.
Освітній ступінь "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 3 роки)

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 роки)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка

14440

15080

071

Облік і оподаткування

14440

15080

072

Фінанси, банківська справа та страхування

14440

15080

292

Міжнародні економічні відносини

14440

15080

075

Маркетинг

14440

15080

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

12230

11110

051

Економіка

14440

15080

073

Менеджмент

14440

15080

281

Публічне управління та адміністрування

14440

15080

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

14440

15080

Агротехнічний факультет

101

Екологія

12520

13040

133

Галузеве машинобудування

11530

11530

201

Агрономія

12300

12300

208

Агроінженерія

11860

11860

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

10430

10430

133

Галузеве машинобудування

11530

11530

192

Будівництво та цивільна інженерія

11860

12200

208

Агроінженерія

11860

11860

274

Автомобільний транспорт

11860

13040

275

Транспортні технології

11530

12080

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія

14440

15080

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

11860

11860

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

11860

12770

172

Телекомунікації та радіотехніка

11530

11000

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

14440

15080

125

Кібербезпека

14440

15080

131

Прикладна механіка

11530

11530

133

Галузеве машинобудування

11530

11530

Плата за навчання студентами, зарахованими на 1-й курс заочної форми навчання в 2019 р.
Освітній рівень "Бакалавр"

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 4 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка

12680

071

Облік і оподаткування

12680

072

Фінанси, банківська справа та страхування

12680

292

Міжнародні економічні відносини

12680

075

Маркетинг

12680

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

-

051

Економіка

12680

073

Менеджмент

12680

281

Публічне управління та адміністрування

12680

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

12680

Агротехнічний факультет

101

Екологія

10870

133

Галузеве машинобудування

9060

201

Агрономія

10000

208

Агроінженерія

9050

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

8460

133

Галузеве машинобудування

9060

192

Будівництво та цивільна інженерія

9900

208

Агроінженерія

9050

274

Автомобільний транспорт

10870

275

Транспортні технології

10270

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія

11500

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

10870

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

9900

172

Телекомунікації та радіотехніка

9660

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

11500

125

Кібербезпека

11500

131

Прикладна механіка

9060

133

Галузеве машинобудування

9060

 

Плата за навчання студентами,
зарахованими на 1-й курс скороченої заочної форми навчання
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст" в 2019 р.
Освітній ступінь "Бакалавр", спеціальності та освітні програми:

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн. (термін навчання 2 років)

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка

10870

071

Облік і оподаткування

10870

072

Фінанси, банківська справа та страхування

10870

292

Міжнародні економічні відносини

10870

075

Маркетинг

10870

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

-

051

Економіка

10870

073

Менеджмент

10870

281

Публічне управління та адміністрування

10870

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

10870

Агротехнічний факультет

101

Екологія

8460

133

Галузеве машинобудування

7250

201

Агрономія

10260

208

Агроінженерія

8460

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

7250

133

Галузеве машинобудування

7250

192

Будівництво та цивільна інженерія

10260

208

Агроінженерія

8460

274

Автомобільний транспорт

10260

275

Транспортні технології

9060

Факультет автоматики та енергетики

123

Комп’ютерна інженерія

10380

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

9500

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

8500

151

Телекомунікації та радіотехніка

9020

Механіко-технологічний факультет

123

Комп’ютерна інженерія

10380

125

Кібербезпека

10260

131

Прикладна механіка

7250

133

Галузеве машинобудування

7250

 

Плата за навчання магістрів заочної форми навчання.
Зарахування в 2019 р.

Код спеціальності

Найменування спеціальності, факультет

Вартість одного року навчання, грн.

термін навчання 1,4- 1,9 роки

Факультет обліку та фінансів

051

Економіка (освітні програми: «Економічна кібернетика»)

14800

071

Облік і оподаткування (освітні програми: «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» «Адміністрування податків та митних платежів »«Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»)

14800

072

Фінанси, банківська справа та страхування

14800

073

Менеджмент (Освітня програма "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності")

14800

075

Маркетинг

14800

292

Міжнародні економічні відносини

14800

Факультет економіки та менеджменту

029

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

-

051

Економіка (освітні програми: «Економіка підприємства»; «Управління персоналом та економіка праці»)

14800

073

Менеджмент(освітні програми: «Управління фінансово-економічною безпекою»; «Менеджмент бізнес-організацій»)

14800

281

Публічне управління та адміністрування

14800

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (освітні програми: «Економіка та організація бізнесу»; «Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності»)

14800

Агротехнічний факультет

101

Екологія

12680

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва» «Галузеве машинобудування»)

10870

201

Агрономія

12930

208

Агроінженерія

10870

Факультет будівництва та транспорту

132

Матеріалознавство

10870

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Підйомо-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» «Галузеве машинобудування»)

10870

192

Будівництво та цивільна інженерія

12930

208

Агроінженерія (освітні програми: «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»)

10870

274

Автомобільний транспорт

12930

Факультет автоматики та енергетики

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітні програми: «Електротехнічні системи електроспоживання»; «Енергетичний менеджмент»; «Енергетика та автоматика аграрного комплексу»)

13900

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13580

Механіко-технологічний факультет

122

Комп’ютерні науки

14500

123

Комп’ютерна інженерія

14500

131

Прикладна механіка

10870

133

Галузеве машинобудування (освітні програми: «Металорізальні верстати та системи» «Галузеве машинобудування»)

10870

Затверджено Вченою радою Кіровоградського національного технічного університету
Телефони для довідок: 55-93-13, 55-92-49

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.