перелік спеціальностей та освітніх програм 2022 року вступу

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПерелік спеціальностей та освітніх програм 2022 року вступу

Галузь знань

Спеціальність

Освітня програма

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії

02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОПП Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія ОПП Історія та археологія ОНП Історія та археологія
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка ОПП Економіка ОПП Економіка підприємства
ОПП Управління персоналом та економіка праці
ОПП Економіка агробізнесу та агротрейдинг
ОПП Економічна кібернетика
ОНП Економіка
07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування ОПП Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
ОПП Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза
ОПП Адміністрування податківта митних платежів
ОНП Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент ОПП Менеджмент ОПП Управління фінансово-економічною безпекою
ОПП Менеджмент бізнес-організацій
ОНП Менеджмент
075 Маркетинг ОПП Маркетинг ОПП Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
ОПП Економіка та організація бізнесу
10 Природничі науки 101 Екологія ОПП Екологія ОПП Екологія
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки ОППКомп’ютерні науки ОППКомп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія ОПП Комп’ютерна інженерія ОПП Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека ОПП Кібербезпека
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка ОПП Комп’ютерний інжиніринг технологій, робототехніка і 3D друк ОПП Прикладна механіка ОНП Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування ОПП Галузеве машинобудування ОНП Галузеве машинобудування ОНП Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП Електротехнічні системи електроспоживання
ОПП Енергетичний менеджмент
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП Інтелектуальні комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації ОПП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОНП Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
19 Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво та цивільна інженерія ОПП Будівництво та цивільна інженерія
20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія ОПП Агрономія ОПП Агрономія
208 Агроінженерія ОПП Агроінженерія ОПП Агроінженерія
ОПП Технічний сервіс сільськогосподарської техніки
27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт ОПП Автомобільний транспорт ОПП Автомобільний транспорт
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ОПП Транспортні технології(на автомобільному транспорті) ОПП Транспортні технології (на автомобільному транспорті)
28 Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування ОПП Публічне управління та адміністрування
29 Міжнародні відносини 292 Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини ОПП Міжнародні економічні відносини

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.