правила прийому 2021

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2021

Правила прийому абітурієнтів до Центральноукраїнського національного технічного університету

Зміни до Правил прийому абітурієнтів до ЦНТУ у 2021 році

ДОДАТКИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

ДОДАТОК 1. Перелік конкурсних предметів ЗНО для вступу до ЦНТУ для здобуття ступеня бакалавр

ДОДАТОК 2. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

ДОДАТОК 3.Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

ДОДАТОК 4. Перелік конкурсних предметів та їх вагових коефіцієнтів для вступу до ЦНТУ для здобуття ступенів бакалавр та магістр

ДОДАТОК 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 – 200

ДОДАТОК 6. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

ДОДАТОК 7. Таблиця переведення тестового балу вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробовувань, обрахованого за 50-бальною шкалою, в шкалу 100-200 балів

ДОДАТОК 8.Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

ДОДАТОК 9. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули ОКР молодшого спеціаліста, ОПС фахового молодшого бакалавра, ОС молодшого бакалавра, для здобуття ступеня БАКАЛАВРА за спорідненою або іншою спеціальністю

ДОДАТОК 10.Порядок прийому до ЦНТУ для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення ООС (на період її проведення)


Правила прийому до аспірантури ЦНТУ

Правила прийому до докторнатури ЦНТУ

УМОВИ ПРИЙОМУ

Умови прийому до ЗВО України


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.