програма вступних іспитів з фаху за рівнем "бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" - для випускників технікумів та коледжів

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ З ФАХУ ЗА РІВНЕМ "БАКАЛАВР" НА БАЗІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ" - для випускників технікумів та коледжів

Код Спеціальність (напрям підготовки) додаткові

Автоматики та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка додаткові
151 Автоматизовані та комп’ютерно-інтегровані технології додаткові

Економіки та менеджменту

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа додаткові
051 Економіка додаткові
292 Міжнародні економічні відносини додаткові
073 Менеджмент додаткові
281 Публічне управління та адміністрування додаткові
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність додаткові

Механіко-технологічний

123 Комп'ютерна інженерія додаткові
125 Кібербезпека додаткові
131 Прикладна механіка додаткові
133 Галузеве машинобудування додаткові

Обліку та фінансів

071 Облік і оподаткування додаткові
072 Фінанси, банківська справа та страхування додаткові
075 Маркетинг додаткові

Проектування та експлуатації машин

132 Матеріалознавство додаткові
274 Автомобільний транспорт додаткові
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) додаткові

Сільськогосподарського машинобудування

101 Екологія додаткові
133 Галузеве машинобудування додаткові
201 Агрономія додаткові
208 Агроінженерія додаткові

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.