оприлюднення результатів вступних іспитів

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ІСПИТІВБАКАЛАВРИ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ


ФПЕМ

Автомобільний транспорт
Будівництво та цивільна інженерія
Галузеве машинобудування

------------------------------------------------------------------------------

ФСГМ

Агрономія
Галузеве машинобудування
Агроінженерія
Екологія

------------------------------------------------------------------------------

ФАЕ

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

------------------------------------------------------------------------------

МТФ

Прикладна механіка
Кібербезпека
Комп'ютерна інженерія

------------------------------------------------------------------------------

ФОФ

Маркетинг
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування

------------------------------------------------------------------------------

ФЕМ

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Економіка підприємства
Міжнародні економічні відносини
Менеджмент
Публічне управління та адміністрування

==============================================================================

МАГІСТРИ


ФПЕМ

Автомобільний транспорт
Будівельна інженерія
Будівельна інженерія неспоріднені
Дорожні машини
Матеріалознавство

------------------------------------------------------------------------------

ФСГМ

Агроінженерія 2.0
Агроінженерія 2.0 неспоріднені
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 2.0
Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва 2.0 неспоріднені
Обладнання переробних і харчових виробництв 2.0
Агрономи магістри 1.5
Агрономи магістри 2.0
Агрономи магістри неспоріднені 1.5
Агрономи магістри неспоріднені 2.0
Екологи магістри 1.5
Екологи магістри 2.0

------------------------------------------------------------------------------

ФАЕ

Електротехнічні системи електроспоживання Магістр
Електротехнічні системи електроспоживання Магістр неспоріднені
Енергетика та автоматика аграрного комплексу Магістр
Енергетичний менеджмент Магістр
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика Магістр неспоріднені

------------------------------------------------------------------------------

МТФ

Компютерна інженерія неспоріднені
Компютерна інженерія споріднені
Компютерні науки неспоріднені
Компютерні науки споріднені
Металорізальні верстати та системи
Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку
Обладнання та технології ливарного виробництва
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Технології машинобудування

------------------------------------------------------------------------------

ФОФ

Економічна кібернетика магістри неспоріднені
Економічна кібернетика магістри споріднені
Маркетинг магістри споріднені
Облік магістри неспоріднені
Облік магістри споріднені
Фінанси магістри неспоріднені
Фінанси магістри споріднені

------------------------------------------------------------------------------

ФЕМ

Економіка підприємства магістри 1.5
Економіка підприємства магістри 2.0
Економіка організація бізнесу магістри 1.5
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1.5 неспоріднені
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 1.5 споріднені
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності 2.0 неспоріднені
Міжнародні економічні відносини 1.5 споріднені
Міжнародні економічні відносини 1.5 неспоріднені
Міжнародні економічні відносини 2.0 споріднені
Адміністративний менеджмент не споріднені 1.5
Адміністративний менеджмент неспоріднені 2.0
Адміністративний менеджмент споріднені 1.5
Адміністративний менеджмент споріднені 2.0
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Магістри.споріднені 2.0
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа.Магістри, споріднені 1.5
Менеджмент організацій та адміністрування неспоріднені 1.5
Менеджмент організацій та адміністрування споріднені 1.5
Менеджмент організацій та адміністрування споріднені 2.0
Організація комерційної діяльності неспоріднені 1.5
Організація комерційної діяльності неспоріднені 2.0
Організація комерційної діяльності споріднені 1.5
Організація комерційної діяльності споріднені 2.0
Управління персоналом неспоріднені 1.5
Управління персоналом споріднені 1.5
Управління персоналом споріднені 2.0
Управління фінансово-еконогмічною безпекою неспоріднені 1.5
Управління фінансово-еконогмічною безпекою неспоріднені 2.0
Управління фінансово-еконогмічною безпекою споріднені 1.5
Управління фінансово-еконогмічною безпекою споріднені 2.0

==============================================================================

БАКАЛАВРИ НА БАЗІ ОКР "Молодший спеціаліст"


ФПЕМ

Автомобільний транспорт 3.0
Автомобільний транспорт 2.0
Будівництво та цивільна інженерія 2 курс
Будівництво та цивільна інженерія 3 курс
Будівництво та цивільна інженерія 3 курс не споріднені
Галузеве машинобудування 3 курс не споріднена

------------------------------------------------------------------------------

ФСГМ

Агрономія на 2 роки навчання контракт
Агрономія на 3 роки навчання бюджетні
Агрономія Неспоріднені на 2 роки навчання контракт
Галузеве машинобудування 2.0
Галузеве машинобудування 3.0
Агроінженерія 2.0
Агроінженерія 3.0

------------------------------------------------------------------------------

ФАЕ

БСК Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
БСК Непрямий Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1.10 НС

------------------------------------------------------------------------------

МТФ

Комп’ютерна інженерія 2 курс
Прикладна механіка
Прикладна механіка 2 курс контракт
Прикладна механіка 3 курс контракт
Галузеве машинобудування

------------------------------------------------------------------------------

ФОФ

Маркетинг неспоріднені 1.10
Облік та оподаткування неспоріднена 1.10
Облік та оподаткування споріднена 1.10
Облік та оподаткування споріднені 2.10
Фінанси, банківська справа та страхування неспоріднені 1.10
Фінанси, банківська справа та страхування споріднені 1.10

------------------------------------------------------------------------------

ФЕМ

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа неспоріднені
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Менеджмент 3.0
Менеджмент неспоріднені 2.0
Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі 2.0
Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі 3.0
Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі неспоріднені 2.0
Публічне управління та адміністрування 2.0
Управління персоналом та економіка праці 2.0
Управління персоналом та економіка праці 3.0
Економіка підприємства 2.0
Економіка підприємства 3.0
Економіка та організація бізнесу 2.0

==============================================================================

СПЕЦІАЛІСТИ


ФПЕМ

Автомобільний транспорт неспоріднені
Матеріалознавство
Автомобільний транспорт
Будівництво та цивільна інженерія
Будівництво та цивільна інженерія неспоріднені
Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

------------------------------------------------------------------------------

ФСГМ

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва
Агроінженерія
Агрономія неспоріднені
Агрономія
Екологія

------------------------------------------------------------------------------

ФАЕ

Електротехнічні системи електроспоживання
Енергетика та автоматика аграрного комплексу
Енергетичний менеджмент
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика неспоріднені
Комп'ютерно-інтегровані та роботехнічні системи
Комп'ютерно-інтегровані та роботехнічні системи неспоріднені

------------------------------------------------------------------------------

МТФ

Комп’ютерна інженерія неспоріднені
Комп’ютерна інженерія
Мехатроніка, обладнання та процеси 3D друку
Обладнання та технології ливарного виробництва
Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування
Технології машинобудування
Металорізальні верстати та системи

------------------------------------------------------------------------------

ФОФ

Економічна кібернетика
Маркетинг
Облік і оподаткування
Фінанси, банківська справа та страхування

------------------------------------------------------------------------------

ФЕМ

Документознавство та інформаційна діяльність неспоріднені
Документознавство та інформаційна діяльність
Менеджмент організацій і адміністрування неспоріднені
Менеджмент організацій і адміністрування
Міжнародна економіка
Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі неспоріднені
Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі
Публічне управління та адміністрування
Управління персоналом та економіка праці неспоріднені
Управління персоналом та економіка праці

==============================================================================

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2016 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.