колективна монографія науковців-економістів цнту

Центрально український національний
технічний університет

Українська English


Колективна монографія науковців-економістів ЦНТУ

Вчені трьох кафедр економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного університету: кафедри економіки та підприємництва, кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики написали та видали 440-сторінкову монографію «Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту».

Науковим редактором авторського колективу виступила професор кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ, доктор економічних наук Марина Семикіна.

Над монографією також працювали вчені:

Сергій Дудко, кандидат економічних наук, дисертант кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ;

Анна Орлова, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності ЦНТУ;

Сергій Нісфоян, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва;

Оксана Сторожук, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності;

Лілія Коваль, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики ЦНТУ.

Рецензентами монографії стали:

головний науковий співробітник сектору регіональних стратегій центру регіональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень (Київ) доктор економічних наук, професор Лариса Лісогор;

завідувач кафедри обліку та оподаткування Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету доктор економічних наук, професор Світлана Лучик;

завідувач кафедри управління персоналом і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доктор економічних наук, професор Тетяна Костишина.

Монографія «Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту» присвячена розробці рекомендацій щодо активізації професійного розвитку персоналу підприємств за допомогою засобів мотиваційного менеджменту. Також авторами запропоновано нові підходи до оцінювання професійного розвитку персоналу та вдосконалення його мотиваційного забезпечення з участю соціальних партнерів.

Монографія складається із п’яти основних розділів.

Перший розділ присвячено розкриттю сутності професійного розвитку персоналу підприємств, його ролі в інноваційному розвитку економіки та суспільства, висвітленню методичних засад визначення критеріїв ефективності професійного розвитку на підприємствах.

У другому розділі в контексті європейського досвіду висвітлюється сутність, інструменти, регулятори і технології управління мотивацією професійного розвитку з позицій узгодження інтересів соціальних партнерів у сфері професійної підготовки.

Третій розділ містить аналіз актуальних проблем професійного розвитку на українських підприємствах та його мотиваційного забезпечення, порівняльну оцінку європейських та українських тенденцій професійного розвитку персоналу підприємств,оцінку ефективності мотивації професійного розвитку персоналу, зокрема в умовах пандемії.

Четвертий розділ містить науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення мотивації професійного розвитку персоналу підприємств на етапі євроінтеграції України.

У п’ятому розділі викладено пропозиції щодо вдосконалення мотиваційного моніторингу і технологій оцінювання персоналу з урахуванням професійної компетентності, складності змісту праці, набутих конкурентних переваг та надано рекомендації щодо використання результатів оцінювання персоналу в процесі матеріальної та нематеріальної мотивації працівників до професійного розвитку.

Автори сподіваються, що викладені в монографії аналітичні матеріали, рекомендації, поради, пропозиції та методичні підходи будуть корисними для практики професійного розвитку персоналу та його мотиваційного забезпечення, підвищення конкурентоспроможності працівників.

Книга «Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту» призначена для студентів та аспірантів економічних спеціальностей, менеджерів підприємств, фахівців підрозділів з управління персоналом, профспілкових лідерів, яких цікавлять сучасні проблеми професійного розвитку персоналу і пошук шляхів їх вирішення з урахуванням досвіду ЄС на етапі руху України до інноваційної економіки.

До розробки макету монографії доклали зусилля спеціаліст кафедри економіки та підприємництва Олена Онищук та кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Ольга Чумаченко.

Ознайомитися із монографією «Професійний розвиток персоналу підприємств в системі мотиваційного менеджменту» колективу науковців економічних кафедр ЦНТУ можна в репозитарії навчального закладу за посиланням http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/10935

За інформацією кафедри економіки та підприємництва ЦНТУ


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.