факультет обліку та фінансів

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

ШАЛІМОВА Наталія Станіславівна
декан факультету,
доктор економічних наук, професор кафедри аудиту та оподаткування

МЕЛЬНИК Тетяна Андріївна
заступник декана з навчальної роботи,
кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів та планування

ШАЛІМОВ Володимир Володимирович
заступник декана з виховної роботи,
кандидат економічних наук, доцент
кафедри фінансів та планування

КОНОНЕНКО Леся Віталіївна
заступник декана з профорієнтаційної роботи
кандидат економічних наук
доцент кафедри бухгалтерського обліку

ЛИСЕНКО Алла Миколаївна
заступник декана з профорієнтаційної роботи,
кандидат економічних наук,
доцент кафедри аудиту та оподаткування

Диспетчер факультету – СУРЖОК Ірина Юріївна
Ауд. 556, тел.: (0522) 390-557

Факультет обліку та фінансів розпочав свою діяльність у 2005 році, внаслідок реорганізації факультету економіки. До складу факультету входять п'ять випускаючих кафедр:

Підготовка майбутніх професіоналів у сфері економічної діяльності здійснюється за освітніми ступенями бакалавра, магістра та доктора філософії (PhD) з наступних спеціальностей та освітньо-професійних програм:

Спеціальність

Освітньо-професійні програми

Код

Назва

Бакалавр

Магістр

Доктор філософії (PhD)

051

Економіка

Економічна кібернетика

Економічна кібернетика

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки


Адміністрування податків та митних платежів

Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза

Доктор філософії в галузі управління та адміністрування

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

075

Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Міжнародні економічні відносини

Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IV рівнем та мають денну та заочну форму навчання. Студенти факультету мають можливість отримати офіцерське звання на військовій кафедрі.

На факультеті навчається біля 400 студентів, з них 8 – з інших країн світу. З гордістю можна сказати, що за роки існування факультету підготовлено майже 2 тисячі фахівців, третина з яких отримала дипломи з відзнакою. Випускники факультету обліку та фінансів успішно працюють у сфері промисловості, сільського господарства, органах управління, фінансових, банківських та інших структурах. Найкращі випускники мають можливість продовжувати навчання в аспірантурі й працювати в рідному університеті. З 2005 року на факультеті обліку та фінансів підготовлено 3 доктори економічних наук і 30 кандидатів економічних наук. Зараз на факультеті працює 5 докторів наук, професорів та 49 кандидатів наук.

Положення про факультет ФОФ

Докладніше тут...

Список членів вченої ради факультету ФОФ

Докладніше тут...

Розклад для студентів осінній семестр 1-4 курс

Докладніше тут...

Розклад для студентів осінній семестр 5 курс

Докладніше тут...

Завдяки організації спеціалізованих аудиторій, добре оснащених комп’ютерною технікою, забезпечується високий рівень викладання навчальних дисциплін, ефективне засвоєння студентами необхідних знань. Значна увага приділяється викладанню прикладних математичних дисциплін, іноземних мов, дисциплін спеціалізації.

В липні 2015 року укладена угода між Кіровоградським національним технічним університетом та Університетом економіки (WSG) (м. Бидгощ, Республіка Польща) про одночасне отримання диплома магістра Кіровоградського (нині Центральноукраїнського) національного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит» (з 2016 р. - «Облік і оподаткування») (дена форма навчання) та диплома магістра Університету Економіки (WSG) за спеціальністю «RACHUNKOWOŚC І KONTROLA» (заочна форма навчання). Спільна праця з Університетом економіки (WSG) (м. Бидгощ, Республіка Польща) відкриває широкі перспективи в освітній, науковій і педагогічній діяльності.

Адреса факультету:

Факультет обліку та фінансів (кім. 560, 564, 556)

пр. Університетський 8, м. Кропивницький, 25006

Тел.: (0522) 390-411, 390-593, 390-557

E-mail: audit.tsntu@gmail.com


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.