факультет проектування та експлуатації машин

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishФАКУЛЬТЕТ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

 

Яцун Володимир Васильович
декан факультету
член-кореспондент Академії інженерних наук України,
академік Академії будівництва України, кандидат
технічних наук, доцент, відмінник освіти України

 

Красота Михайло Віталійович
заступник декана з навчально-методичної роботи,
кандидат технічних наук, доцент

Тихий Андрій Анатолійович
заступник декана з навчально-виховної роботи
кандидат технічних наук, старший викладач

Томаченко Надія Антонівна
диспетчер факультету

Контактна інформація: (0522) 390-536; (0522) 390-402; E-mail: fpem@kntu.kr.ua

Факультет проектування та експлуатації машин (ФПЕМ) було створено у 1996 році. Факультет готує бакалаврів за спеціальностями 274 «Автомобільний транспорт», 133 «Галузеве машинобудування» (Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання), 131 «Прикладна механіка» (Зварювання), 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (Промислове і цивільне будівництво).

На сьогоднішній день на факультеті навчається 536 студентів з України та 43 студенти з інших країн світу. Вони опановують такі спеціальності освітньо-кваліфікаційних рівнів магістр та спеціаліст:

274 Автомобільний транспорт

 спеціалізації:
- комп’ютерна діагностика та технічний сервіс автомобілів.

133 Галузеве машинобудування
(Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання)

 спеціалізація:
- комп’ютеризоване проектування та дизайн будівельних та дорожніх машин.

132 Матеріалознавство
(Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій)

 спеціалізація:
- експлуатація, ремонт та відновлення машин і конструкцій.

208 Агроінженерія

 спеціалізація:
- технічний сервіс.

192 Будівництво та цивільна інженерія
(Промислове і цивільне будівництво).

 спеціалізація:
- технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю.

275 Транспортні технології

 

Історія факультету

Базові спеціальності ФПЕМ свого часу входили до складу кількох факультетів. Спеціальність «Технологія та устаткування відновлення та підвищення зносостійкості машин і конструкцій» започаткована на ремонтно-технологічному факультеті, який готував спеціалістів 13 років (1970-1983 рр.). Спеціальність «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання» бере свій початок на факультеті сільськогосподарського машинобудування (1970-1975 рр.), а потім фахівців цієї спеціальності готував факультет будівельних та дорожніх машин (1975-1989 рр.). В зв’язку з структурною перебудовою ВНЗ з 1989 року фахівців даних спеціальностей готували на факультеті конструювання і експлуатації машин (1989-1993 рр.). З 1993 року на базі факультету створюються департамент експлуатації машин та технічного сервісу і будівельних та дорожніх машин. У 1996 році за наказом ректора «Про зміну структури інституту»  на базі вищезгаданих департаментів було створено факультет проектування і експлуатації машин. З 1995 року започаткована підготовка фахівців спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство»,  а з 1996 – «Промислове та цивільне будівництво». Очолював факультет професор Василенко Ф.І. (1996-2000 рр.), а з 2000 року - доцент Яцун В.В. 

Положення про факультет ФПЕМ
Докладніше тут...

Список членів вченої ради факультету ФПЕМ
Докладніше тут...

До складу факультету входять 4 кафедри:

  • Експлуатації та ремонту машин;
  • Будівельних, дорожніх машин і будівництва;
  • Деталей машин та прикладної механіки;
  • Вищої математики та фізики.

Кафедри факультету мають сучасну матеріально-технічну базу і висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, засвоєння робітничих професій, виконання науково-дослідної роботи з створення принципово нового покоління машин, будівель та споруд і підвищення технічного рівня із застосуванням персональних комп’ютерів та систем автоматичного проектування. На факультеті є аспірантура за всіма спеціальностями та докторантура.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.