наукова робота здобувачів вищої освіти

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishНАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти у центральноукраїнському національному технічному університеті

Науково-практичні конференції

Положення про проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених і здобувачів вищої освіти, що проводяться на базі ЦНТУ

Всеукраїнські олімпіади здобувачів вищої освіти

Положення про проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти, що проводиться на базі ЦНТУ
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти, що проводиться на базі ЦНТУ
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" зі спеціальності "галузеве машинобудування"
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі"
Положення про проведення І (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти з програмування

Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти

Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти з галузей знань і спеціальностей у ЦНТУ
Положення про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Комп’ютерні науки»

Наукові гуртки здобувачів вищої освіти

Положення про наукові гуртки здобувачів вищої освіти, науково-технічні гуртки та наукові проблемні групи ЦНТУ

Положення про студентський науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти "Конструювання машин та споруд" кафедри деталей машин та прикладної механіки (наук.кер.: канд. техн. наук, доцент Ю. Невдаха, канд. техн. наук, доцент В. Пукалов)

Положення про студентський лінгво-краєзнавчий науковий гурток «EnglishAcrossCultures» кафедри іноземних мов (наук. кер.: канд. пед. наук, доцент С. Щербина)

Положення про науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти кафедри сільськогосподарського машинобудування (наук.кер.: канд. техн. наук, доцент В. Дейкун)

Положення про науково-економічний гурток "Маркетолог" для здобувачів вищої освіти кафедри економічної теорїї, маркетингу та економічної кібернетики (наук. кер.: канд. техн. наук, доц. С.Романчук)

Положення про науково-економічний гурток «БАНКІР» для здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент В. Подплєтній)

Положення про науково-економічний гурток «БАНКІВСЬКИЙ АНАЛІТИК» для здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент В. Кравченко)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри економіки та підприємництва (наук.кер.: асист.О. Резніченко)

Положення про наукову проблемну групу кафедри економіки та підприємництва (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Н. Сисоліна)

Положення про науково-технічний гурток «Адитивні технології в ливарному виробництві» здобувачів вищої освіти кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва (наук.кер.: канд. техн. наук С. Конончук, канд. техн. наук, доцент О. Скрипник)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти «Особливості діяльності, обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні» кафедри бухгалтерського обліку (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Н. Смірнова)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти «Професійна термінологія фахівців з обліку і аудиту в англомовних країнах» кафедри бухгалтерського обліку (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент О. Гай)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти "Основи наукових досліджень в професійній сфері" кафедри аудиту, обліку та оподаткування (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент О. Пальчук)

Положення про студентський науковий гурток з української мови "Рідне слово" кафедри екології та охорони навколишнього середовища (наук.кер.: канд. філ. наук, доцент Т. Бабич)

Положення про науковий гурток "Comparative Linguistic Studies of English-speaking Countrias" для здобувачів вищої освіти кафедри іноземних мов (наук.кер.: викл. Г. Штомпель)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення "Нові горизонти" з програмування, інформаційної безпеки та медіакомунікацій (наук. кер.: д-р техн. наук, доц. Є. Мелешко)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення "Відкритий ІТ-простір" з веб-програмуваня (наук. кер.: канд.техн. наук, доцент О. Оришака, канд.техн. наук, доцент К. Марченко)

Положення про проблемну групу здобувачів вищої освіти першогго (бакалаврського) рівня "Філософія постмодерну та сучасна наука - грані взаємодії! кафедри історії, археології, інформаційної та архівної справи (наук. кер.: канд.філ. наук, доцент З. Стежко)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти "Сучасне програмне забезпечення інформаційних систем в обліку та оподаткуванні кафедри аудиту, обліку та оподаткування (наук. кер.: канд. екон. наук, доц. Г.Назарова)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти "Бухгалтерський облік: фундаментальний курс" кафедри аудиту, обліку та оподаткування (наук. кер.: канд. екон. наук, доц. Л.Кононенко, асист. О. Юрченко)

Положення про студентський науковий гурток кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя з хімії "Хімія довкілля" (наук. кер.: канд. техн. наук, доцент Т. Тунік)

Положення про студентський науково-технічний гурток кафедри автоматизації виробничих процесів "Автоматика та енергетика в побуті і промисловості" (наук. кер.: канд. техн. наук, доцент О. Дідик, канд. техн. наук, доцент О. Сербул, канд. техн. наук, доцент В. Зубенко)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення "Розробка та дослідження технологій Інтернет речей" з програмування, інформаційної безпеки (наук.кер.: канд. техн. наук, доцент О. Дрєєв)

Положення Про науковий гурток здобувача вищої освіти Кафедри міжнародних економічних відносин

Положення Про науковий гурток здобувачів вищої освіти Кафедри міжнародних економічних відносин

Положення про Науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри вищої математики та фізики "Розв'язування нестандартних задач з фізики" (наук. кер.: канд. пед. наук, доц. О.Гур'євська)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри вищої математики та фізики "Прикладні аспекти математики при розв'язуванні задач механіки та фізики" (наук. кер.: канд. фіз.-мат. наук. доцент Л. Кривоблоцька)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти "SMART ЗЕМЛЕРОБ" кафедри загального землеробства (наук. кер.:канд. с-г. наук, доцент Г.Кулик)


Архів

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.