наукова робота здобувачів вищої освіти

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishНАУКОВА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Організація науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти

Положення про науково-дослідну роботу здобувачів вищої освіти у центральноукраїнському національному технічному університеті

Науково-практичні конференції

Положення про проведення обласних, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених і здобувачів вищої освіти, що проводяться на базі ЦНТУ

Всеукраїнські олімпіади здобувачів вищої освіти

Положення про проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти, що проводиться на базі ЦНТУ
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти, що проводиться на базі ЦНТУ
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій"
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" зі спеціальності "галузеве машинобудування"
Положення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти зі спеціальності "Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі"
Положення про проведення І (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади здобувачів вищої освіти з програмування

Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти

Положення про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти з галузей знань і спеціальностей у ЦНТУ
Положення про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Комп’ютерні науки»

Наукові гуртки здобувачів вищої освіти

Положення про наукові гуртки здобувачів вищої освіти, науково-технічні гуртки та наукові проблемні групи ЦНТУ

Положення про студентський науковий гурток кафедри автоматизації виробничих процесів «Проектування систем управління автоматизованим електроприводом» (наук. кер.:канд. техн. наук, доцент І. Березюк)

Положення про науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва (наук. кер.:д-р техн. наук,проф. В. Пашинський)

Положення простудентський науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти кафедри деталей машин та прикладної механіки (наук. кер.:канд. техн. наук, доцентЮ. Невдаха, канд. техн. наук, доцентВ. Пукалов)

Положення про студентську наукову групу «Степовий орел» кафедри екології та ОНС (наук. кер.: викл.Ю. Кривошей)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти «Проблеми якості і надійності в галузі транспорту» кафедри експлуатації та ремонту машин (наук. кер.:д-р техн. наук, проф. В. Аулін)

Положення про студентський лінгво-краєзнавчий науковий гурток «EnglishAcrossCultures» кафедри іноземних мов (наук. кер.: канд. пед. наук, доцент С. Щербина)

Положення про студентський науковий гурток кафедри міжнародних економічних відносин (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Д. Насипайко)

Положення про студентську наукову проблемну групу кафедри міжнародних економічних відносин (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Л. Романюк)

Положення про науково-технічний гурток здобувачів вищої освіти кафедри сільськогосподарського машинобудування (наук.кер.: канд. техн. наук, доцент В. Дейкун)

Положення про студенський науковий гурток кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи «Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів» (наук.кер.: канд. іст. наук, доцент О. Лукашевич)

Положення про науково-економічний гурток «БАНКІР» для здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент В. Подплєтній)

Положення про науково-економічний гурток «БАНКІВСЬКИЙ АНАЛІТИК» для здобувачів вищої освіти кафедри фінансів, банківської справи та страхування (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент В. Кравченко)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти кафедри економіки та підприємництва (наук.кер.: асист.О. Резніченко)

Положення про наукову проблемну групу кафедри економіки та підприємництва (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Н. Сисоліна)

Положення про науково-технічний гурток «Адитивні технології в ливарному виробництві» здобувачів вищої освіти кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва (наук.кер.: канд. техн. наук С. Конончук, канд. техн. наук, доцент О. Скрипник)

Положення про студентський науково-технічний гурток кафедри програмування комп’ютерних систем і мереж «Автоматика, програмування і роботехніка» (наук.кер.: канд. техн. наук, доцент Н. Смірнова)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти «Особливості діяльності, обліку та оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні» кафедри бухгалтерського обліку (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент Н. Смірнова)

Положення про науковий гурток здобувачів вищої освіти «Професійна термінологія фахівців з обліку і аудиту в англомовних країнах» кафедри бухгалтерського обліку (наук.кер.: канд. екон. наук, доцент О. Гай)

Положення про студентську наукову проблемну групу «Філософія постмодерну та сучасна наука – грані взаємодії» кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи (наук.кер: канд. філ. наук, доцент З. Стежко)

Положення про студентський науково-технічний гурток кафедри автоматизації виробничих процесів "Альтернативна енергетика" з енергозбереження та використання альтернативних джерел енергії (наук. кер.: канд.техн. наук О.Голик)


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.