спеціалізована вчена рада к 23.073.03

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishСПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 23.073.03

За наказом Міністерства освіти і науки України №1222 від 07.10.2016 р. у Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» строком на 2 роки.

Голова ради: ·  доктор економічних наук, професор, проректор Левченко Олександр Миколайович, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: ·  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Семикіна Марина Валентинівна, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар:·  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування Магопець Олена Анатоліївна, спеціальність 08.00.07.

Персональний склад спеціалізованої вченої ради К 23.073.03:

·        Гамалій Володимир Федорович, д.ф-м.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Комарова Ольга Альбертівна, д.е.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Чернівецький торговельно-економічний університет Київського національного торговельно-економічного університету, спеціальність 08.00.07;

·        Орлова Анна Анатоліївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Пальчевич Галина Тадеївна, к.е.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

·        Плинокос Дмитро Дмитрович, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Запорізький національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Россоха Володимир Васильович, д.е.н., професор, головний науковий співробітник, ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України, спеціальність 08.00.03;

·        Смутчак Зінаїда Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Кіровоградська льотна академія, спеціальність 08.00.07;

·        Сторожук Оксана Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

·        Ткачук Ольга Володимирівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Трохимець Олена Іванівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Класичний приватний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Фільштейн Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.03;

·        Фільштейн Леонід Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07;

·        Червінська Любов Петрівна, д.е.н., професор, професор кафедри, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», спеціальність 08.00.07;

·        Шалімова Наталія Станіславівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Центральноукраїнський національний технічний університет, спеціальність 08.00.07.

Контактна інформація:

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 23.073.03.
Магопець О.А.

Адреса: 25006, м. Кропивницький,

пр. Університетський, 8,

Кафедра аудиту та оподаткування.

Контактні телефони для довідок: 0522-390-457; 050-293-46-81.

E-mail: k2307303kntu@kntu.kr.ua

АНОНС ЗАХИСТІВГорпинченко Ольга Володимирівна

Назва дисертаційної роботи: УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАЦІВНИКІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН

Дата захисту: 03.10.2019 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Карзун І.Г.

Завантажити відгук опонента Ушенко Н.В.ЛЕВАНДОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Назва дисертаційної роботи: КОМПЕНСАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Дата захисту: 16.07.2019 р.

Науковий керівник: Малаховський Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Лутай Л.А.

Завантажити відгук опонента Сергійчук С.І.МАКЛАКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ

Дата захисту: 15.07.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Червінської Л.П.

Завантажити відгук опонента Костишиної Т.А.КАБАЙ ВІКТОРІЯ ОЛЕГІВНА

Назва дисертаційної роботи: МОТИВАЦІЯ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ

Дата захисту: 15.07.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Саріогло В.Г.

Завантажити відгук опонента Риндзак О.Т.ДУДКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

Назва дисертаційної роботи: МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ НА ЕТАПІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Дата захисту: 09.04.2019 р.

Науковий керівник: Семикіна Марина Валентинівна

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.07 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Лучик С.Д.

Завантажити відгук опонента Чернушкіна О.О.

Додатковий офіційний опонент, призначений спеціалізованою вченою радою:

Завантажити відгук опонента Лісогор Л.С.НАБУЛСІ ХУСЕЙН НАЙЕФ

Назва дисертаційної роботи: МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Дата захисту: 18.12.2018 р.

Науковий керівник: Малаховський Юрій Віталійович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Шапошников К.С.

Завантажити відгук опонента Кучерова Г.Ю.ЦАРЕНКО ІЛОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Назва дисертаційної роботи: МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Дата захисту: 9.11.2018 р.

Науковий керівник: Левченко Олександр Миколайович

На здобуття наукового ступеня: кандидата економічних наук

Спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством

Завантажити автореферат

Завантажити дисертацію

Завантажити відгук опонента Каленюк І.С.

Завантажити відгук опонента Карзун І.Г.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.