міжнародні рейтинги

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishМІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ

Назва
навчального
закладу
ТОП-200,
місце в рейтинговій таблиці
Webometrics,
місце в рейтинговій таблиці
Scopus,
місце в рейтинговій таблиці
Консолідований рейтинг,
місце в рейтинговій таблиці
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
2018 рік
2019 рік
2020 рік
Центрально-український
національний технічний
університет
56
71
150
99
112-113
85
120
131-133
121
115
129
163-164

Рейтинг ЗВО України «200 найкращих вишів України», також «Топ 200 Україна»

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентує академічний рейтинг закладів вищої освіти України "Топ-200 Україна 2020". При складанні рейтингу експерти беруть до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

Базові принципи визначення рейтингів університетів України:

a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Будь які дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.

b) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири - національними (Табл. 1).

c) Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників.

Таблиця 1 Показники оцінювання діяльності університетів

Показник
Вага показника
Оцінювання виду діяльності
Вікрите джерело доступу до показника
1 QS World University Rankings 0.135 Академічна діяльність https://www.topuniversities.com
2 Scopus 0.135 Науково-видавнича діяльність http://ru.osvita.ua
3 Webometrics 0.135 Оцінка науково-дослідницьких досягнень університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів http://webometrics.info
4 Участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу 0.135 Міжнародна діяльність https://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-proektiv.html
5 Google Scholar Citations 0.135 Цитованість наукових праць вчених університету http://www.webometrics.info/en/transparent
6 UniRank 0.10 Якість представлення та популярність ЗВО у Інтернет-просторі на основі незалежних вебометричних показників https://www.4icu.org/ua/
7 Результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів) 0.065 Якість підготовки https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-5-08-2019-1060
https://imzo.gov.ua/2019/08/07/nakaz-mon-vid-05-08-2019-1059
8 Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених 0.065 Навчально-наукова робота http://www.kdpu-nt.gov.ua
9 Кількість отриманих патентів вченими університету в 2019р. 0.065 Винахідницька діяльність http://www.euroosvita.net
https://ukrpatent.org
10 Середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році 0.03 Привабливість університету для абітурієнтів https://vstup2019.edbo.gov.ua/statistics/

КОНСОЛІДОВАНИЙ РЕЙТИНГ

закладів вищої освіти складено інформаційним ресурсом Освіта.ua на підставі відомих в Україні рейтингів закладів вищої освіти: "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Бал ЗНО на контракт".

Рейтинги, що використовувалися при складанні консолідованого рейтингу вишів України:

«ТОП-200 Україна» — базовим принципом ранжування університетів у рейтингу є забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для укладання рейтингу використовувалися відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ.

Рейтинг «Scopus» — результати рейтингу закладів вищої освіти базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його працівниками у наукових виданнях. У рейтинговій таблиці заклади освіти України ранжовані за індексом Гірша - кількісним показником, що базується на кількості наукових публікацій і кількості цитувань цих публікацій.

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» — рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього бала ЗНО абітурієнтів минулого року, яких зараховано до вишів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт).

Підрахунок рейтингового бала. У консолідованому рейтингу кожному закладу освіти присвоєно бал, що дорівнює сумі його місць у рейтингах "ТОП-200 Україна", "Scopus" і "Бал ЗНО на контракт". Якщо в якому-небудь із рейтингів заклад освіти не був представлений, то йому присвоювалось місце, наступне за останнім у цьому рейтингу (201, 177, 201 відповідно).

Підсумкова таблиця включає 241 заклад вищої освіти. У консолідований рейтинг потрапили всі виші, що здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів і присутні хоча б у одному з перерахованих вище рейтингів.

РЕЙТИНГ WEBOMETRICS

Рейтинг WEBOMETRICS вже більше 15 років досліджує понад 25 тисяч вишів світу, що мають свої веб-ресурси. Головна ідея рейтингу полягає в оцінюванні наукової, навчальної та соціальної місії університетів опосередковано через показники представленості університету у веб-просторі.

WEBOMETRICS: рейтинг кращих вищих навчальних закладів світу

Власний рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу розраховується дослідницькою групою Cybermetrics, що входить до складу Національної Дослідницької Ради Іспанії. Результати рейтингу публікуються з 2004 року двічі на рік (в кінці січня і в кінці червня). Методи і підходи оцінки навчальних закладів відповідають Берлінським принципам ранжирування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions).

Webometrics аналізує не освітню діяльність університетів у цілому, а представленість ЗВО в інтернет просторі. Рейтинг Webometrics дозволяє непрямим чином оцінити науково-дослідні досягнення університетів через порівняння їх Інтернет-сайтів, використовуючи такі показники:

- Зовнішні посилання: число унікальних зовнішніх посилань на сайт, знайдених з допомогою Yahoo Search.
– Кількість проіндексованих сторінок: число сторінок сайту в пошуку Google, Yahoo, Live Search и Exalead.
– Число цінних файлів: кількість викладених на сайті документів в форматах Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word (.doc) і Microsoft Powerpoint (.ppt).
– Цитування: число публікацій і цитат, знайдених за допомогою Google Scholar.

Берлінські принципи ранжирування вищих навчальних закладів (Berlin Principles on Ranking of Higher Education Institutions) припускають, що як мінімум 30% матеріалу на офіційних сайтах навчальних закладів повинно бути перекладено англійською мовою. Сайти національних навчальних закладів повинні бути пов'язані між собою, організовуючи єдиний національний освітній простір в інтернеті.

Рейтинг Webometrics заснований не на кількості візитів і дизайні сторінок, а на повноті представлення ЗВО в мережі. Такий підхід дає комплексне уявлення про навчальний заклад, про його мережеву активність, про присутність в інтернеті викладачів, співробітників, студентів. Сайт - візитна картка ЗВО в міжнародному освітньому співтоваристві, відображення його освітньої та наукової діяльності. Веб-політика навчального закладу сприяє формуванню нових зв'язків, неформального спілкування між вченими і реалізації інноваційних розробок на основі обміну досвідом та творчої співдружності. Публікації на сайтах ЗВО - найпростіший і дешевий шлях оперативного обміну інформацією між вченими, викладачами, студентами.

Якщо веб-ефективність ЗВО нижче очікуваної позиції відповідно до їх академічної позиції, керівництво навчального закладу повинно переглянути свою політику в Інтернеті, відкритий доступ і прозорість, сприяючи істотному збільшенню об'ємів і якості своїх електронних публікацій.

За матеріалами http://www.webometrics.info,http://www.education-medelle.com


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.