видавнича діяльність

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

На базі університету в 1995 році була створена редакційно-видавнича лабораторія, яка працює частково на умовах госпрозрахунку. В її активі сотні виданих методичних вказівок, десятки збірників наукових статей, монографій та навчальних посібників, мільйони бланків.

В лабораторії видається університетська газета "Студентський вісник".

Фахові видання університету:

 • - Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки», «Central Ukrainian Scientific Bulletin. Technical Sciences»
  http://mapiea.kntu.kr.ua
  Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23513-13353 ПР.
  Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.
  ISSN 2409-9392 (Online) 2409-9392(Print)
  Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - один раз на рік; (попередня назва Збірник наукових праць КНТУ. «Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація.» Свідоцтво про держ. реєстр. у Мінюсті України: серія КВ, №15253-3825 ПР. Затверджено наказом МОН України № 1528 від 29.12.14р. )
 • - Збірник наукових праць «Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки», «Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic Sciences»
  http://economics.kntu.kr.ua .
  Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23512-13352 ПР.
  Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.
  ISSN 2663-1644 (Online) 2663-1636 (Print)
  Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - два рази на рік; (попередня назва «Наукові праці КНТУ. Економічні науки» , Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15255-3827 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 528 від 12.05.15р., ISSN 2413-340X (Print) )
 • - «Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», «National Interagency Scientific and Technical Collection of Works. Design, Production and Exploitation of Agricultural Machines»
  http://zbirniksgm.kntu.kr.ua .
  Свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №23511-13351 ПР.
  Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1218 від 07.11.18р.
  ISSN 2414-3820 (Print)
  Мови видання: українська, російська, англійська, періодичність - один раз на рік. (Попереднє свідоцтво про державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України: серія КВ, №15254-3826 ПР. Затверджено наказом Міносвіти і науки України № 1328 від 21.12.15р. )
Вимоги до підготовки публікацій у фахових видання знаходяться на сайтах збірників.

Наша адреса:
Методично-організаційний відділ,
Центральноукраїнський національний технічний університет,
проспект Університетський, 8, місто Кіровоград, 25030.
Тел./факс (0522) 55-10-49, E-mail: stat_kntu@ukr.net
Інформація щодо підготовки публікацій у не фахових виданнях університету


Зразок оформлення магістерської роботи

Детальніше>>Вимоги щодо підготовки тез доповіді для розміщення у електронному збірнику Центральноукраїнського національного технічного університету “Наука–виробництву”:

Детальніше>>
Зразок оформлення тез доповіді:

Детальніше>>
Зразок оформлення статті у не фаховому збірнику Центральноукраїнського національного технічного університету “НАУКОВІ ЗАПИСКИ”:

Детальніше>>


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.