структурні підрозділи наукової роботи - методично-організаційний відділ

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishСтруктурні підрозділи наукової роботи - Методично-організаційний відділ

Смірнов Олексій Олексійович

керівник методично-організаційного відділу (МОВ)

4-43 mov.kntu@ukr.net
smirnovaa@kntu.kr.ua

Резнік Лілія Сергіївна

фахівець І категорії МОВ
Відповідальна за наукову роботу здобувачів вищої освіти

4-43 reznikls@kntu.kr.ua

Кропівна Карина Ігорівна

фахівець І категорії МОВ
Відповідальна за організаційну роботу викладачів, аспірантів та співробітників

4-43 kropivnaki@kntu.kr.ua

Петленко Тетяна Григорівна

провідний фахівець МОВ
Відповідальна за акредитацію та ліцензування

4-86 petlenkotg@kntu.kr.ua

Кадуріна Анна В’ячеславівна

фахівець І категорії МОВ
Відповідальна за методичну роботу в університеті

4-86 kadurinaav@kntu.kr.ua

Травкіна Інга Сергіївна

фахівець І категорії МОВ
Відповідальна за аналiтику наукової та організаційної діяльності, рейтингування університету

5-22 travkinais@kntu.kr.ua

Травкіна Надія Миколаївна

фахівець III категорії МОВ
Відповідальна за обробку та актуалізацію фонду нормативної документації, проведення нормоконтролiв та надання послуг в читальнiй залi студентам та викладачам університету.

travkinanm@kntu.kr.ua

Будулатій Владислава Вікторівна

провідний фахівець МОВ
Відповідальна за видавничу діяльність

7-13 budulatiyvv@kntu.kr.ua

«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.