винахідницька діяльність

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishВИНАХІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Одним із пріоритетних напрямків діяльності Кіровоградського національного технічного університету є винахідницька діяльність. Тривалий час університет за рейтингом займає одне з провідних місць у цьому напрямку роботи серед вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

Більшість досліджень, які проводяться науковцями університету, завершуються новими розробками та отриманням патентів України.

Станом на 01.12.2014 року, ЦНТУ є власником біля 700 патентів України на винаходи та корисні моделі. Усього до Державного підприємства «Український інститут промислової власності», починаючи з 1995 року подано 934 заявки з метою одержання патентів України, з них у 2014 році – 22 заявки. На протязі першого півріччя 2014 року вже отримано 28 патентів України, з них – 1 патент на винахід, 27 патентів на корисні моделі.

У 2003 році на базі фонду Кіровоградського державного Центру науково-технічної та економічної інформації створений сектор науково-технічної інформації, який нараховує майже 1 млн. 270 тис. патентів та близько 143 тис. стандартів. Він обслуговує викладачів, студентів, аспірантів університету та надає платні інформаційні послуги організаціям та підприємствам регіону.

Патенти ЦНТУ у 2016 році:
1. Патент на винахід № 110741 "Спосіб фрезерування зубців циліндричних зубчастих коліс з евольвентним профілем" (винахідники: Підгаєцький М.М., Апаракін А.Р.,Скібінський О.І.).
2. Патент на винахід № 110823 "Спосіб шліфування внутрішнього профілю зовнішнього колеса героторної передачі в умовах планетарного обкату " (винахідники: Скібінський О.І.,Гнатюк А.О., Підгаєцький М.М.).
3. Патент на корисну модель № 105089 "Кульково-клиновий хон " (винахідники: Підгаєцький М.М., Щербина К.К.).
4. Патент на корисну модель № 105284 "Електронна система керування двигуном внутрішнього згорання з режимом самодіагностики та стандартизованими кодами помилок" ( винахідники: Аулін В.В., Бичовий І.В., Лисенко С.В.,Голуб Д.В., Замота Т.М., Гриньків А.В., Слонь В.В.).
5. Патент на корисну модель № 105645 "Механічний опадомір " ( винахідники:Мартиненко С.А., Медведєва О.В., Полєвая І.Г.).
6. Патент на корисну модель № 105640 "Сепаратор зерна" (винахідники: Васильковський О.М., Васильковська К.В., Лещенко С.М., Мороз С.М., Петренко Д.І., Богославець В.В.).
7. Патент на корисну модель № 105620 "Вібраційний висівний апарат" (винахідники: Мартиненко С.А., Ауліна Т.М., Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Власова Д.А.).
8. Патент на корисну модель № 105422 "Пристрій управління, оптимальний за швидкодією при малих похибках відхилення" (винахідник: Смірнов В.В.).
9. Патент на корисну модель № 105423 "Пристрій для управління оптимальний за швидкодією, стійкий до короткочасних впливів, що збурюють" (винахідник: Смірнов В.В.).
10. Патент на корисну модель № 105854 "Решето" (винахідники:Лузан П.Г., Кісільов Р.В., Лузан О.Р., Нестеренко О.В., Накопюк І.В.).
11. Патент на корисну модель № 106033 "Сошник " (винахідники:Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Ауліна Т.М., Богачук В.В.).
12. Патент на корисну модель № 106080 "Спосіб розмірної обробки електричною дугою отворів по принципу прошивання " (винахідники: Носуленко В.І., Юр’єв В.В. ).
13. Патент на корисну модель № 106271 "Механізм лінійних переміщень" (винахідники:Павленко І.І.,Вахніченко Д.В., Горбаньов А.О. ).
14. Патент на корисну модель № 106457 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники:Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Чічірко А.І.).
15. Патент на корисну модель № 106458 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники:Артеменко Д.Ю., Настоящий В.А., Горбівненко І.В.).
16. Патент на корисну модель № 106459 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники:Артеменко Д.Ю., Мартиненко С.А., Ауліна Т.М., Іванов Р.М.).
17. Патент на корисну модель № 106460 "Висіваючий диск" (винахідники: Мартиненко С.А., Ауліна Т.М., Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Сенетович П.В.).
18. Патент на корисну модель № 106615 "Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул" (винахідники:Пукалов В.В., Невдаха Ю.А., Конончук С.В., Дубовик В.О., Портнов Г.Д., Скриннік І.О., Париська М.М.).
19. Патент на корисну модель № 106616 "Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул" (винахідники:Пукалов В.В., Невдаха Ю.А., Конончук С.В.,Пирогов В.В., Портнов Г.Д., Скриннік І.О., Париська М.М.).
20. Патент на корисну модель № 107479 "Спосіб визначення продуктивності спірального класифікатора по пісках" (винахідники:Кондратець В.О., Мацуй А.М.).
21. Патент на корисну модель № 107845 "Плоскорізальна лапа" (винахідники: Дубовик В.О., Невдаха Ю.А., Пукалов В.В., Крилов О.В., Дяченко О.М.)

Патенти ЦНТУ у 2015 році:
1. Патент на корисну модель № 95041 "Пристрій для закріплення заготовки на верстаті" (винахідники: Бабич В.М., Ткаченко М.В.).
2. Патент на корисну модель № 95045 "Привод дискретних переміщень" (винахідники: Бабич В.М., Ткаченко М.В.).
3. Патент на корисну модель № 95046 "Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул" (винахідники: Пукалов В.В., Златопольський Ф.Й., Свяцький В.В., Ломакін В.М., Дубовик В.О., Вітренко А.Ю., Біда А.Ю. ).
4. Патент на корисну модель № 95047 "Пристрій для одержання металевих волокон пресуванням гранул" (винахідники: Пукалов В.В., Златопольський Ф.Й., Свяцький В.В., Конончук С.В., Скринник О.В., Харченко К.О., Щукіна М.А.).
5. Патент на корисну модель № 98439 "Пристрій для перфораційного посіву" (винахідники: Мартиненко С.А., Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Ауліна Т.М.).
6. Патент на корисну модель № 98473 "Загортач зернової сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Мартиненко С.А., Магопець О.С., Париська М.М.).
7. Патент на корисну модель № 98474 "Сошник" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Ауліна Т.М., Соколов О.М.).
8. Патент на корисну модель № 98839 "Пристрій для вимірювання глибини загортання насіння та добрив" (винахідники: Черновол М.І., Свірень М.О., Сало В.М., Лузан П.Г., Адамчук В.В.,Сидорчук О.В.).
9. Патент на корисну модель № 98561 "Спосіб діагностування технічного стану системи мащення дизеля" (винахідники: Аулін В.В., Слонь В.В., Лисенко С.В., Голуб Д.В., Плохов І.О., Бичов І.В., Гриньків А.В.).
10. Патент на корисну модель № 98562 "Спосіб визначення моменту тертя трибо спряжень на машині тертя" (винахідники: Аулін В.В., Слонь В.В., Лисенко С.В., Кузик О.В.).
11. Патент на корисну модель № 99012 "Інструмент для виготовлення зовнішньої циліндричної різьби методом пластичної деформації" (винахідники: Ткаченко М.В., Ткаченко Т.В., Півень О.Л.).
12. Патент на корисну модель № 99013 "Спосіб відновлення торцевих поверхонь шестерень шестеренних насосів" (винахідники: Красота М.В., Кулєшков Ю.В., Руденко Т.В., Русских В.В., Осін Р.М.).
13. Патент на корисну модель № 99740 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Мажара В.А., Кислун О.А.).
14. Патент на корисну модель № 99492"Пристрій для змагань та тренінгових спарингів з армрестлінгу" (винахідники: Чайковський О.Б., Златопольський Ф.Й., Пирогов В.В., Сторожук К.М.).
15. Патент на корисну модель № 101096 "Сепаратор зерна" (винахідники: Васильковський О.М., Васильковська К.В., Лещенко С.М., Мороз С.М., Петренко Д.І., Шабленко Д.А.).
16. Патент на корисну модель № 101917 "Норія ковшова" (винахідники: Осипов І.М., Сисоліна І.П., Кісільов Р.В., Кучеренко О.О.).
17. Патент на корисну модель № 101939 "Опорний шарнір" (винахідники:Павленко І.І.,Вахніченко Д.В.,Костюк Є.С.).
18. Патент на корисну модель № 102038 "Пристрій для фрикційно-механічного нанесення антифрикційних покриттів" (винахідники:Черновол М.І.,Чернявський О.В.,Шепеленко І.В., Мохамед Р.Ф. Будар.).
19. Патент на корисну модель № 102280 "Сошник" (винахідники:Артеменко Д.Ю.,Онопа В.А., Онопа В.В., Ліва Є.Г.).
20. Патент на винахід № 110050 "Спосіб визначення моменту процесу запалювання дуги та зміни режиму руху при холостому ході електродінструмента верстата розмірної обробки дугою" (винахідники: Савеленко Г.В., Єрмолаєв Ю.О.).
21. Патент на корисну модель № 102901 "Збірна чистова черв’ячна фреза " (винахідники: Підгаєцький М.М.,Апаракін А.Р.).
22. Патент на корисну модель № 103226 "Захоплювальний пристрій промислового робота" (винахідники: Павленко І.І., Годунко М.О.,Смірнов А.С.).

Патенти ЦНТУ у 2014 році:
1. Патент на корисну модель № 87336 "Відцентрова дробарка" (винахідники: Філіоніхін Г.Б., Гончаров В.В, Яцун В.В., Фролова В.І.).
2. Патент на корисну модель № 87359 "Водометний рушій" (винахідники: Оришака О.В., Кравцов А.О., Артюхов А.А., Оришака В.О.).
3. Патент на корисну модель № 87342 "Силова головка" (винахідники: Гречка А.І., Ткачук І.В.).
4. Патент на корисну модель № 87768 "Комбінований грунтообробний робочий орган" (винахідники: Дейкун В.А., Сало В.М., Мостіпан М.І., Лещенко С.М.).
5. Патент на корисну модель №88977 "Спосіб припрацювання трибоспряжень" (винахідники: Аулін В.В., Замота Т.М., Слонь В.В., Голуб Д.В).
6. Патент на корисну модель 88978 "Спосіб припрацювання трибоспряжень" (винахідники: Аулін В.В.,Замота Т.М.,Слонь В.В., Лисенко С.В.).
7. Патент на корисну модель № 88988 "Верстат-гексапод" (винахідники: Павленко І.І., Валявський І.А., Вахніченко Д.В., Вахніченко Р.В.).
8. Патент на корисну модель №88987 Опорний шарнір" (винахідники: Павленко І.І., Вахніченко Д.В.).
9. Патент на корисну модель №89102 "Спосіб керування зносом деталей двигунів внутрішнього згорання" (винахідники: Аулін В.В., Кузик О.В., Лисенко С.В., Бобрицький В.М., Тихий А.А., Слонь В.В., Голуб Д.В.).
10. Патент на корисну модель №89179 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Мартиненко С.А., Париська М.М.).
11. Патент на корисну модель №89180 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Мартиненко С.А., Соколов О.М.).
12. Патент на корисну модель №89181 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Мажара В.А., Шматько С.С.).
13. Патент на корисну модель №89246 "Система мащення двигуна внутрішнього згорання" (винахідники: Бобрицький В.М., Аулін В.В., Слонь В.В., Кузик О.В., Тихий А.А., Плохов І.О., Літовка Я.І.).
14. Патент на корисну модель №89319 "Установка для завантаження сипких матеріалів у клапані мішки" (винахідники: Оришака О.В., Артюхов А.М.).
15. Патент на корисну модель №89728 "Захватний пристрій промислового робота" (винахідники: Павленко І.І., Годунко М.О., Заліпський О.М.).
16. Патент на корисну модель № 90009 "Упорний гідростатичний підшипник ковзання" (винахідники: Лушніков В.М., Чайковський О.Б., Златопольський Ф.Й., Пирогов В.В.).
17. Патент на корисну модель № 90738 "Пневмомеханічний висівний апарат" (винахідники: Осипов І.М., Сисоліна І.П., Деревянко О.С.).
18. Патент на корисну модель № 90787 "Бордюр дорожній" (винахідники: Карпушин С.О., Коломієць В.В., Холодний О.В.).
19 Патент на корисну модель № 90850 "Спосіб автоматичного контролю розрідження пульпи в млинах, що подрібнюють піски механічних класифікатрів з додаванням руди" (винахідник: Кондратець В.О.).
20. Патент на корисну модель № 90851 "Спосіб автоматичної стабілізації розрідження пульпи в млинах з циркулюючим навантаженням" (винахідник: Кондратець В.О.).
21. Патент на корисну модель №91076 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Амосов В.В., Чернега А.Л.).
22. Патент на корисну модель №91632 "Відцентрово-пневматичний сепаратор" (винахідники: Лузан П.Г., Петренко Д.І., Богатирьов Д. В., Лузан О.Р., Прохватилов В.А.).
23. Патент на корисну модель №92048 "Пристрій для перфораційного посіву" (винахідники: Мартиненко С.А., Артеменко Д.Ю., Магопець О.С., Ауліна Т.М.).
24. Патент на корисну модель № 92337 "Застосування пасивного автобалансира як збудника кругових двочастотних вібрацій" (винахідники: Філіоніхін Г.Б., Яцун В.В.).
25.Патент на корисну модель № 92346 "Електричний вимірювач вологості повітря" (винахідники: Мартиненко С.А., Мєдвєдєва О.В., Калугіна Ю.П., Краснюк О.Ю.).
26. Патент на корисну модель № 93626 "Прикочуючий коток сівалки" (винахідники: Артеменко Д.Ю., Онопа В.А., Онопа В.В., Куличенко С.Ю.).
27. Патент на корисну модель № 93639 "Електричний вимірювач вологості повітря" (винахідники: Мартиненко С.А., Мєдвєдєва О.В., Калугіна Ю.П., Краснюк О.Ю.). 28. Патент на винахід № 107022 "Електрична центрофужна напівавтоматична соковижималка" (винахідники: Філіоніхін Г.Б., Гончаров В.В.).

Додаткову інформацію, консультації щодо оформлення робіт, Положення про конкурс, форми Заяви та Анкети учасника конкурсу можна отримати в методично-організаційному відділі, кімната 721, або на сайті Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг , в розділі "Заходи" в підрозділі "Конкурси".

Контактна особа: Шестерняк Н.М., телефон (0522) 55-10-49.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.