соціально-психологічна служба

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishСоціально-психологічна служба

Психолог
Бойко Світлана Володимирівна
Кім. 304a
тел. (0522) 39-04-38.
e-mail:svboyko18@gmail.com
Підпорядковується Психологічна служба ректору університету і знаходиться в оперативному управлінні керівника Центру виховної роботи.

Діяльність Психологічної служби ЦНТУ базується на нормативно-правовій базі впровадження Програми збереження психічного здоров'я та психосоціальної підтримки у сфері освіти в Україні. Чітка нормативно-правова визначеність функціонування психологічної служби та здійснення психологічного супроводу в системі освіти є важливою умовою забезпечення дотримання та захисту прав людини, зокрема права на психічне здоров’я.

Пріоритети психологічної служби ЦНТУ:
1. Створення комплексної системи психологічної підтримки.
2. Розвиток системи педагогічної підтримки.
3. Упровадження програм з охорони психічного здоров’я.
4. Боротьба з булінгом, стигматизацією, агресивними діями в системі освіти.
5. Надання підтримки здобувачам освіти з особливими освітніми потребами.
6. Створення сприятливого освітнього середовища.
7. Трансформація діяльності психологічної служби системи освіти відповідно до викликів воєнного стану та Концепції безпеки закладів освіти.
Для надання психосоціальної підтримки важливо, щоб здобувачі освіти розвивалися не лише академічно, а й емоційно та соціально. Для цього психолог, разом з викладачами та адміністрацією заохочує здобувачів освіти до соціальної взаємодії та позитивної поведінки. Для координації зусиль у ЦНТУ розпочато впровадження програми з охорони психічного здоров’я. Це допоможе здобувачам освіти розвинути життєстійкість та емоційний інтелект. Це запобігатиме залякуванню та булінгу, що матиме позитивний вплив на подолання шоку та труднощів, спричинених війною.
Отже, для збереження ПЗПСП в ЦНТУ розпочато трансформацію діяльності психологічної служби відповідно до викликів воєнного стану та концепції безпечного закладу освіти.

Функції практичного психолога в системі освіти:
•    участь у створенні безпечного та сприятливого освітнього середовища;
•    інформування учасників та учасниць освітнього процесу про психічне здоров’я, допомога в керуванні стресом та розробці стратегії подолання;
•    розвиток психологічної стійкості здобувачів, викладачів та співробітників;
•    допомога викладачам у виявленні та вирішенні проблем психічного здоров’я здобувачів;
•    пропонування та організація підтримки один одному через програми наставництва, групи підтримки;
•    надання доступу до консультацій та інших ресурсів для здобувачів освіти, які потребують додаткової підтримки;
•    сприяння участі сім’ї та громади;
•    індивідуальне консультування здобувачів освіти, які відчувають емоційні або поведінкові труднощі;
•    групове консультування;
•    втручання в групах за необхідності;
•    звернення до зовнішніх ресурсів;
•    організація перенаправлення на індивідуальні або групові консультації з ліцензованим фахівцем у сфері психічного здоров’я;
•    розробка планів підтримки поведінки для здобувачів освіти, які мають постійні проблеми з поведінкою;
•    кризове втручання в ситуаціях, коли здобувач освіти переживає кризу психічного здоров’я;
•    сприяння наданню спеціальних освітніх послуг для здобувачів освіти, у яких діагностовано порушення в навчанні або емоційну недостатність.

Принципи роботи практичного психолога:
•    Принцип «Права людини та справедливість»
•    Принцип «Не нашкодь»
•    Принцип «Використання доступних ресурсів і спроможностей»
•    Принцип «Участь громади»
•    Принцип «Інтегрування систем підтримки»

Робота з психологом дає можливість:
•    пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);
•    навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
•    полюбити себе та життя;
•    позбутися страхів, переживань, відчуття самотності та інших неприємних відчуттів;
•    дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
•    стати впевненим у собі, у своїх силах;
•    навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
•    навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;
•    навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
•    дізнатися як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;
•    сформувати навички ефективного спілкування;
•    навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
•    знайти вихід із проблемної ситуації.

Форми роботи та основні принципи організації соціально-психологічної служби:
•    індивідуальне консультування здобувачів вищої освіти та співробітників. Психологічне консультування являє собою взаємодію психолога з клієнтом, в ході якого визначається проблема, шляхи її вирішення, формуються нові моделі поведінки, та людина отримує психологічну підтримку і душевний спокій. Консультація триває зазвичай 30-40 хвилин. У разі потреби подальшого індивідуального консультування, організовуються зустрічі щотижня, двічі на тиждень, або ж згідно іншого інтервалу, залежно від необхідності. Всі рішення щодо подальшого консультування узгоджуються спільно між клієнтом та психологом. Про час проведення першої зустрічі можна домовитися через електронну пошту, телефон, або при персональній зустрічі з психологом. Практичний психолог дотримується професійних етичних стандартів щодо конфіденційності інформації.
•    on-line консультування. Задати питання психологам та отримати відповідь можна також через електронну пошту svboyko18@gmail.com.
•    психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.
•    психокорекційна робота являє собою тактовне втручання у процеси психічного і особистісного розвитку людини з метою виправлення відхилень у цих процесах, і часто чинить вплив не лише на особистість, а й на її оточення.
•    психопрофілактична робота серед здобувачів вищої освіти - заходи, спрямовані на збереження психологічного здоров’я; своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя.
•    просвітницька робота - роз’яснення актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури здобувачів вищої освіти та співробітників. Це відбувається під час:
•    зустрічей зі студентськими групами (наприклад, в рамках кураторських годин);
•    інформаційних бесід, лекцій та круглих столів психологічного спрямування для здобувачів вищої освіти, кураторів, викладачів та співробітників університету.
Тренінги відбуваються в рамках кураторських годин, за запитом учасників (здобувачів вищої освіти, представників студентського самоврядування, кураторів, викладачів, адміністрації університету), а також з ініціативи психологічної служби (відповідні об’яви розміщуються на сайті університету та дошках оголошень). Домовитися про тренінг можна через електронну пошту, за телефоном або при особистій зустрічі з психологом.

Положення про соціально-психологічну службу ЦНТУ
Положення про булінг
Анкета для опитування про булінг
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в ЦНТУ
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі вищої освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в університеті та відповідальність осіб, причетних до боулінгу (цькування)


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.