студентськa рада

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishСТУДЕНТСЬКA РАДА

Студентське самоврядування в Кіровоградському національному технічному університеті та його структурних підрозділах є невід’ємною частиною громадського самоврядування КНТУ. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні університетом.

Метою діяльності студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів Університету і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо. Діяльність студентського самоврядування спрямована на забезпечення виховання духовності та культури студентів Університету, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання та функції студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;

- сприяння проведенню навчально-виховної роботи в Університеті;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння формуванню у студентів моральних та етичних норм, виховання патріотизму;

- пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;

- сприяння працевлаштуванню випускників та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;

- сприяння участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах;

- забезпечення участі студентів у реалізації державної молодіжної політики;

- спільно з відповідними службами сприяння забезпеченню інформаційної, правової, психологічної, фінансової, юридичної та іншої допомоги студентам;

- представництво в колегіальних, представницьких, робочих, дорадчих органах та їхніх структурних підрозділах Університету;

- співпраця з кураторами академічних груп, завідуючими гуртожитків, керівниками кафедр, деканами, проректорами та іншими структурними підрозділами.

СКЛАД СТУДЕНТСЬКОЇ РАДИ


Чепа Тетяна Василівна
Голова студентської ради ЦНТУ
+380958076335
chepa.tatjana31@gmail.com
https://vk.com/id110171073
https://www.facebook.com/chepa.tatjana

Кадомець Артем Олександрович
Заступник голови студентської ради
+380952240268
https://vk.com/id69618502

Кравченко Денис Геннадійович
Заступник з відділу засобів масової інформації
kravchenkodg96@gmail.com
+380665009700
https://vk.com/diren_100

Тютюник Юлія
Заступник з інформаційної діяльності
+380990477683
https://vk.com/jtyutyunik

Криворотенко Анна
Журналіст
+380958076335
https://vk.com/id18123319

Настасієнко Ольга Едуардівна
Голова студентської ради факультету
обліку та фінансів
+380503872671
+380635900101
olha94@inbox.ru
olha2394@gmail.com
http://vk.com/olgaedyardovna
https://www.facebook.com/olha.nastasienko
https://www.instagram.com/olga_edyardovna/

Амішова Сабіна Джамалівна
Заступник Голови Студентської ради ФОФ
camishova@mail.ru
+380997796127

Подгорна Тетяна Вікторівна
Заступник Голови Студентської ради ФОФ
+380963675386
Tatius96@mail.ru
http://vk.com/id95621608

Каушан Марія Сергіївна
Голова студентської ради факультету
автоматики та енергетики
+380951677093
+380969177993
mashuta_kir@mail.ru
https://vk.com/id34101315

Бек Олександр Олегович
Перший заступник студ. декана ФАЕ
+380935680884
https://vk.com/hfcibahjdfyyst_ckjdf

Разіна Марія
Заступник студ. декана ФАЕ по спорту
https://vk.com/mariya.razina
+380660559110

Рубльов Віталій
Заступник студ. декана ФАЕ
з культмасової роботи
+380664086832
https://vk.com/vrublyov

Куделя Тарас
Секретар студентської ради факультету
автоматики та енергетики
+380996843966
taras.kudela@facebook.com

Федоров Олександр Олександрович
Голова студентської ради факультету
Проектування та експлуатації машин
+380950234665
Egoistas.uan@mail.ru
https://vk.com/id27110894

Головатий Артем
Заступник голови студентської ради
факультету ПЕМ
https://vk.com/artem_longer
+380668409806
artemholovatyi@ukr.net

Горбулінський Денис Анатолійович
Студентьский декан механіко-технологічного факультету
+380668676784
horbulinskyi@gmail.com
vk.com/horbulinskyi

Банченко Владислав Алексеевич
Перший затупник студентьского декана
механіко-технологічного факультету
з організаційної роботи
+380665918261
+380678823055
vlad22ik@mail.ru
vk.com/vlad22ik

Козодой Вікторія Сергіївна
Голова студентської ради факультету економіки та менеджменту
+380999144537
kvika8@icloud.com
https://vk.com/id220123971

Ромах Марина Ігорівна
Перший заступник студентського декана
факультету економіки та менеджменту
з організаційної роботи
https://vk.com/id_marinocha
+380662832601
romahmarina1998@gmail.com

Юрченко Катерина Василівна
Голова студентської ради факультету
сільськогосподарського машинобудування
+380680528994
+380951895067
https://vk.com/id86533411

Іщенко Альона
Заступник голови студентської ради
факультету СГМ
+380984482107


ПОЛОЖЕННЯ «Про студентське самоврядування Центральноукраїнського національного технічного університету»


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.