вчена рада

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishВЧЕНА РАДА

Голова ради – Кропівний Володимир Миколайович
Секретар ради – Каліч Віктор Михайлович
 
Склад Вченої ради

1. Кропівний В.М. проф., к.т.н., ректор університету, голова Вченої ради.
2.Черновол М.І. проф., д.т.н., радник ректора, заступник голови Вченої ради.
3. Кириченко А.М. проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічноїроботи.
4. Левченко О.М. проф., д.е.н., проректор з науковоїроботи.
5. Слонь В.В. проректор з адміністративно-господарськоїроботи.
6. Тихий А.А. доц., к.т.н., керівник центру довузівської підготовки.
7. Шалімова Н.С. проф., д.е.н., декан економічного факультету.
8. Сало В.М. проф., д.т.н., декан агротехнічного факультету.
9. Віхрова Л.Г. проф., к.т.н., декан факультету автоматики та енергетики.
10. Яцун В.В. доц., к.т.н., декан факультету будівництва та транспорту.
11. Зайченко В.В. доц., д.е.н.,зав кафедри економіки та підприємництва.
12.Сторожук М.В. доц., к.т.н., директор Кропивницькогоінженерногофаховогоколеджу ЦНТУ.
13. Рудич М.Л. директор Світловодського політехнічного фахового коледжу ЦНТУ.
14. Лізунков О.В. доц., к.т.н., керівник центру заочної та дистанційної освіти.
15. Шепеленко І.В. проф., д.т.н.,професор кафедри експлуатації та ремонту машин.
16. Смірнов О.А. проф., д.т.н., зав. кафедри кібербезпеки та програмногозабезпечення.
17. Сорокіна А.І. головний бухгалтер університету.
18. Голуб Д.В. доц., к.т.н., голова профкому університету.
19. Шаповал Є.О. голова студпрофкому університету.
20. Філімоніхін Г.Б. проф., д.т.н., зав. кафедри деталей машин та прикладної механіки.
21. Мажара В.А. доц., к.т.н., декан механіко-технологічного факультету.
22. Шмельов В.М. доц., к.т.н., зав. кафедриобробкиметалівтиском та спецтехнологій.
23. Медвєдєва О.В. доц., к.б.н., зав. Кафедри екології,охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.
24. Жовновач Р.І проф., д.е.н., зав. кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.
25. Дідик О.К. доц., к.т.н., зав.кафедри автоматизації виробничих процесів.
26. Миценко І.М. проф., д.е.н., зав. кафедриміжнароднихекономічнихвідносин.
27. Орлик В.М. проф., д.і.н., зав. кафедри археології, історії, інформаційної та архівної справи.
28. Свірень М.О. проф., д.т.н., зав. Кафедри сільськогосподарського машинобудування.
29. Настоящий В.А. проф., к.т.н., зав. кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва.
30. Сибірцев В.В. проф., д.е.н., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
31. Мостіпан М.І. доц., к.б.н., зав. кафедризагальногоземлеробства.
32. Магопець О.А. доц., к.е.н., зав. кафедриобліку, аудиту та оподаткування.
33. Гречка А.І. доц., к.т.н., зав. кафедри машинобудування, механотроніки і робототехніки.
34.Смірнов О.О. керівник методично-організаційноговідділу.
35. Осадчий С.І. проф., д.т.н., професор кафедриавтоматизаціївиробничихпроцесів.
36. Плєшков П.Г. проф., к.т.н., зав. кафедриелектротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
37. Щельник О.В. аспірант.
38. Якименко М.С. доц., к.ф.-м.н., зав. кафедри вищої математики та фізики.
39. Миценко В.І. доц., к.пед.н., зав. кафедри іноземних мов.
40. Магопець С.О. доц., к.т.н., зав. кафедри експлуатації та ремонту машин.
41. Пархоменко Ю.М. доц., к.т.н., зав. кафедрипрограмуваннякомп”ютерних систем та мереж.
42. Бевз О.В. доц., к.т.н., керівник центру виховної роботи.
43. Ковальов В.О. доц., доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.
44. Богатирьов Д.В. доц., к.т.н.,відповідальний секретар приймальної комісії.
45. Голик О.П. керівник навчального відділу.
46. Поліщук Л.П. начальник відділу кадрів.
47. Євміна В.В. зав. бібліотекою.
48. Виноградов О.С. головний редактор газети «Студентський вісник».
49. Вдовенко А.О. голова студентської ради університету.
50. Глиняний Д.В. студентський декан МТФ.
51. Уманець В.В. студентський декан АТФ.
52. Щербина Д.В. студентський декан ФБТ.
53. Канунніков В.Ю. студентський декан ФАЕ.
54. Ісаченкова А.В. студентський декан ЕФ.
55. Каліч В.М. проф., к.т.н., секретар Вченої ради.

План роботи Вченої ради

Положення про Вчену раду

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
Рішення Вченої ради


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.