вчена рада

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishВЧЕНА РАДА

Голова ради – Черновол Михайло Іванович
Секретар ради - Каліч Віктор Михайлович
 
Склад Вченої ради

1. Черновол М. І.

- Проф., д.т.н., голова ради

2. Кропівний В. М.

- Проф., к.т.н., заступник голови ради

3. Левченко О. М.

- Проф., д.е.н.

4. Грабенко В. К.

- Проректор з АГР

5. Петренко М. М.

- Проф., к.т.н.

6. Сало В. М.

- Проф., д.т.н.

7. Віхрова Л. Г.

- Проф., к.т.н.

8. Яцун В. В.

- Доц., к.т.н.

9. Зайченко В.В.

- Доц., к.н.з держ. упр.,

10. Сторожук М. В.

- Доц., к.т.н., директор коледжу

11. Петров І.В.

- Директор Світловодського політехнічного коледжу

12. Лізунков О.В.

- Доц., к.т.н.

13. Шепеленко І.В..

- Доц., к.т.н.

14. Смірнов О.А.

- Проф., д.т.н.

15. Сорокіна А. І.

- Головний бухгалтер

16. Мажейка О. Й.

- Проф, к.т.н.

17. Бурлаков О.Ю.

- Голова студпрофкому

18. Філімоніхін Г.Б.

- Проф., д.т.н.

19. Павленко І. І.

- Проф., д.т.н.

20. Носуленко В. І.

- Проф., д.т.н.

21. Гречка А.І.

- Доц.., к.т.н.

22. Жовновач Р.І.

- Д.е.н.

23. Семикіна М. В.

- Проф., д.е.н.

24. Миценко І. М.

- Проф., д.е.н.

25. Орлик В. М.

- Проф., д.і.н.

26. Свірень М. О.

- Проф., д.т.н.

27. Настоящий В. А.

- Проф., к.т.н.

28. Пальчевич Г. Т.

- Проф., к.е.н.

29. Мостіпан М. І.

- Доц., к.б.н.

30. Медвєдєва О.В.

- Доц,, к.б.н.

31. Шалімова Н. С.

- Проф., д.е.н.

32. Пальчук О. В.

- Доц., к.е.н.

33. Осадчий С. І.

- Проф., д.т.н.

34. Плєшков П. Г.

- Доц., к.т.н.

35. Кириченко А. М.

- Проф., д.т.н.

36. Мельнік А.В.

- Аспірант

37. Якименко С. М.

- Доц., к.ф.-м.н.

38. Миценко В. І.

- Доц., к.п.н.

39. Магопець С. О.

- Доц., к.т.н.

40. Бевз О. В.

- Доц., к.т.н., кер. центру виховної роботи

41. Ковальов В. О.

- Доц., зав. каф. фіз. виховання

42. Жесан Р. В.

- Доц., к.т.н.

43. Пархоменко Ю.М.

- Доц., к.т.н.

44. Кондратець Л. І.

- Нач. навчального відділу

45. Головінський М. Г.

- Нач. відділу кадрів

46. Євміна В. В.

- Зав. бібліотекою

47. Виноградов О.С.

- Гол. редакт. газети «Студентський вісник»

48. Філіпова В.Л.

- Голова студ. ради

49. Коряк М.В.

- Студ. декан МТФ

50. Баранов Я.А.

- Студ. декан ФБТ

51. Сергієнко М.М.

- Студ. декан АТФ

52. Негруц К.С.

- Студ. декан ФАЕ

53. Подгорна Т.В.

- Студ. декан ФОФ

54. Пташко П.М.

- Студ. декан ФЕМ

55. Каліч В. М.

- Проф., к.т.н., секретар Вченої ради

План роботи Вченої ради

Положення про Вчену раду

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
Рішення вченої ради

Рішення вченої ради від 25.01.2016 р.

Рішення вченої ради від 29.02.2016 р.

Рішення вченої ради від 28.03.2016 р.

Рішення вченої ради від 6.06.2016 р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.