вчена рада

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishВЧЕНА РАДА

Голова ради – Кропівний Володимир Миколайович
Секретар ради - Каліч Віктор Михайлович
 
Склад Вченої ради

1. Кропівний В.М. проф., к.т.н., ректор університету, голова Вченої ради.
2.Черновол М.І. проф., д.т.н., радник ректора, заступник голови Вченої ради.
3. Кириченко А.М. проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічноїроботи.
4. Левченко О.М. проф., д.е.н., проректор з наукової роботи.
5. Грабенко В.К. проректор з адміністративно-господарськоїроботи.
6. Тихий А.А. доц., к.т.н., керівник центру довузівської підготовки.
7. Шалімова Н.С. проф., д.е.н., декан факультету обліку та фінансів.
8. Сало В.М. проф., д.т.н., декан агротехнічного факультету.
9. Віхрова Л.Г. проф., к.т.н., декан факультету автоматики та енергетики.
10. Яцун В.В. доц., к.т.н., декан факультету будівництва та транспорту.
11. Зайченко В.В. доц., д.е.н., декан факультету економіки та менеджменту.
12.Сторожук М.В. доц., к.т.н., директор Кропивницького інженерного фахового коледжу ЦНТУ.
13. Петров І.В. в.о. директора Світловодського політехнічного фахового коледжу ЦНТУ.
14. Лізунков О.В. доц., к.т.н., керівник центру заочної та дистанційної освіти.
15. Шепеленко І.В. доц., к.т.н., керівник центру підготовки фахівців для зарубіжних країн.
16. Смірнов О.А. проф., д.т.н., зав. кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення.
17. Сорокіна А.І. головний бухгалтер університету.
18. Мажейка О.Й. проф., к.т.н., голова профкому університету.
19. Шаповал Є.О. голова студпрофкому університету.
20. Філімоніхін Г.Б. проф., д.т.н., зав. кафедри деталей машин та прикладної механіки.
21. Мажара В.А. доц., к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування.
22. Шмельов В.М. доц., к.т.н., зав. Кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій.
23. Медвєдєва О.В. доц., к.б.н., зав. кафедри екології та охорони навколишнього середовища.
24. Жовновач Р.І проф., д.е.н., зав. кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.
25. Семикіна М.В. проф., д.е.н., зав. кафедри економіки та підприємництва.
26. Миценко І.М. проф., д.е.н., зав. кафедри міжнародних економічних відносин.
27. Орлик В.М. проф., д.і.н., зав. кафедри археології, історії, інформаційної та архівної справи.
28. Свірень М.О. проф., д.т.н., зав. кафедри сільськогосподарського машинобудування.
29. Настоящий В.А. проф., к.т.н., зав. кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва.
30. Сибірцев В.В. доц., д.е.н., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
31. Мостіпан М.І. доц., к.б.н., зав. кафедри загального землеробства.
32. Магопець О.А. доц., к.е.н., зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування.
33. Гречка А.І. доц., к.т.н., зав. кафедри металорізальних верстатів та систем.
34. Григор Н.В. керівник методично-організаційноговідділу.
35. Осадчий С.І. проф., д.т.н., зав. кафедри автоматизації виробничихпроцесів.
36. Плєшков П.Г. проф., к.т.н., зав. кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
37. Щельник О.В. аспірант.
38. Якименко С.М. доц., к.ф.м.н., зав. кафедри вищої математики та фізики.
39. Миценко В.І. доц., к.пед.н., зав. кафедри іноземних мов.
40. Магопець С.О. доц., к.т.н., зав. кафедри експлуатації та ремонту машин.
41. Пархоменко Ю.М. доц., к.т.н., зав. кафедри програмування комп”ютерних систем та мереж.
42. Бевз О.В. доц., к.т.н., керівник центру виховної роботи.
43. Ковальов В.О. доц., зав. кафедри фізичного виховання.
44. Кондратець Л.І. начальник навчального відділу.
45. Головінський М.Г. начальник відділу кадрів.
46. Євміна В.В. зав. бібліотекою.
47. Виноградов О.С. головний редактор газети «Студентський вісник»
48. Коряк А.С. голова студентської ради університету.
49. Глиняний Д.В. студентський декан МТФ.
50. Ахмадієва В.Ю. студентський декан АТФ.
51. Носик В.М. студентський декан ФБТ.
52. Кострик В.О. студентський декан ФАЕ.
53. Бондаренко Д.В. студентський декан ФОФ.
54. Шепотинник Г.П. студентський декан ФЕМ.
55. Каліч В.М. проф., к.т.н., секретар Вченої ради.

План роботи Вченої ради

Положення про Вчену раду

Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам
Рішення Вченої ради


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.