експертні висновки

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishЕкспертні висновки

Акредитація

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» бакалаври.pdf

073 Менеджмент бакалаври

208 Агроінженерія бакалаври

6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

071 Експертний висновок магістри ОПП АПМП

071 Експертний висновок магістри АДФКЕ

071 Експертний висновок магістри ООУПДДСЕ

072 Експертний висновок магістри ФБСС

6.170130 "Управління інформаційноб безпекою"

6.050504 "Зварювання"

274 "Автомобільний транспорт"

141 "Енергетичний менеджмент"

141 "Електротехнічні системи електроспоживання"

6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі»

201 «Агрономія»

201 «Агрономія»

208 «Агроінженерія»

133 «Металорізальні верстати та системи»

6.050503 "Машинобудування"

6.030507 «Маркетинг»

6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

6.050201 «Системна інженерія»

6.050502 «Інженерна механіка»

122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

132 "Матеріалознавство"

151 "Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані техноголії"

075 "Маркетинг (Управління та адміністрування)"

073 "Менеджмент (Менеджмент бізнес-організацій)"

051 "Економіка (Управління персоналом та економіка праці)"

6.030504 "Економіка підприємства"

8.05010201 "Комп’ютерні системи та мережі"

8.03050201 "Економічна кібернетика"

8.18010018 "Адмiнiстративний менеджмент"

8.07010601 "Автомобілі та автомобільне господарство"

8.03050301 "Міжнародна економіка"

133 Галузеве машинобудування (Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини та обладнання)

292 міжнародні економічні відносини

6030509 Облік і аудит

6.030505 "Управління персоналом і економіка праці

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

192 Будівництво та цивільна інженерія

208 Агроінженерія (Технічний сервіс сільськогосподарської техніки)


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.