програми візитів акредитаційних комісій

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishПрограми візитів акредитаційних комісій

Програма акредитаційної експертизи за спеціальністю 275 «Транспортні технології»

Програма акредитаційної експертизи за спеціальністю 051 «Економіка»

Програма виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Галузеве машинобудування»

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

ПРОГРАМА on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» (ID у ЄДЕБО 30342) за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» у Центральноукраїнському національному технічному університеті у період 27-29.01.2022 р.

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» підготовки магістрів за спеціальністю 131 – Прикладна механіка у Центральноукраїнському національному технічному університеті з 26.01.20202 року по 28.01.2022 року

ПРОГРАМА on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ID у ЄДЕБО 3611) за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» у Центральноукраїнському національному технічному університеті у період 24-26.01.2022 р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.