затверджені освітні програми другого рівня освіти 2019

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishЗатверджені освітні програми другого рівня освіти 2019

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (1.4 р.н.)

051 Економіка "Управління персоналом та економіка праці"

051 Економіка “Економічна кібернетика”

051 Економіка “Економіка підприємства”

071 Облік і оподаткування

071 Облік і оподаткування "Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза"

071 Облік і оподаткування "Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки"

071 Облік і оподаткування "Адміністрування податків та митних платежів"

072 Фінанси, банківська справа та страхування (1.9 р.н.)

072 Фінанси, банківська справа та страхування (1.4 р.н.)

073 Менеджмент "Управління фінансово-економічною безпекою"

073 Менеджмент бізнес-організацій

075 Маркетинг

076 Економіка та організація бізнесу

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101 Екологія

122 Комп`ютерні науки

123 Комп`ютерна інженерія

131 Прикладна механіка

132 Матеріалознавство

133 Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання»

133 Галузеве машинобудування "Металорізальні верстати та системи" (1.4 р.н.)

133 Галузеве машинобудування освітньо-наукова програма (1.9 р.н.)

133 Галузеве машинобудування "Обладнання переробних і харчових виробництв"

133 Галузеве машинобудування "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Енергетика та автоматика аграрного комплексу"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Енергетичний менеджмент"

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка "Електротехнічні системи електроспоживання"

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології

192 Освітньо-професійна програма «Будівництво та цивільна інженерія»

201 Агрономія(1.4 р.н.)

201 Агрономія (1.9 р.н.)

208 Агроінженерія

208 Агроінженерія "Технічний сервіс сільськогосподарської техніки" (1.4 р.н.)

208 Агроінженерія "Технічний сервіс" (1.9 р.н.)

274 Автомобільний транспорт (1.9 р.н.)

274 Автомобільний транспорт (1.4 р.н.)

281 Адміністративний менеджмент

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини(1.4 р.н.)

292 Міжнародні економічні відносини(1.9 р.н.)


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.