затверджені освітні програми другого рівня освіти 2020

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishЗатверджені освітні програми другого рівня освіти 2020

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

051 Економіка ОПП «Економіка підприємства»

051 Економіка ОПП «Управління персоналом та економіка праці»

051 Економіка ОПП «Економічна кібернетика»

071 Облік і оподаткування ОПП «Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки»

071 Облік і оподаткування ОПП «Адміністрування податків та митних платежів»,

071 Облік і оподаткування ОПП «Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»

072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»

073 Менеджмент ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою»

073 Менеджмент ОПП «Менеджмент бізнес-організацій»

073 Менеджмент ОПП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

075 Маркетинг ОПП «Маркетинг»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП «Економіка та організація бізнесу»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ОПП «Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі»

101 Екологія ОПП «Екологія»

133 Галузеве машинобудування ОПП «Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва»

133 Галузеве машинобудування ОНП «Галузеве машинобудування»

201 Агрономія ОПП «Агрономія»

208 Агроінженерія ОПП «Агроінженерія»

122 Комп’ютерні науки ОПП «Комп’ютерні науки»

123 Комп’ютерна інженерія ОПП «Комп’ютерна інженерія»

131 Прикладна механіка ОПП «Прикладна механіка»

133 Галузеве машинобудування ОПП «Металорізальні верстати та системи»

132 Матеріалознавство ОПП «Матеріалознавство»

133 Галузеве машинобудування ОПП «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП «Електротехнічні системи електроспоживання»

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ОПП «Енергетичний менеджмент»

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

192 Будівництво та цивільна інженерія ОПП «Будівництво та цивільна інженерія»

201 Агрономія ОПП «Агрономія»

208 Агроінженерія ОПП «Агроінженерія»

208 Агроінженерія ОПП «Технічний сервіс сільськогосподарської техніки»

274 Автомобільний транспорт ОПП «Автомобільний транспорт» 1.5

274 Автомобільний транспорт ОПП «Автомобільний транспорт» 1.9

281 Публічне управління та адміністрування ОПП «Публічне управління та адміністрування»

292 Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародні економічні відносини» 1.4 p

292 Міжнародні економічні відносини ОПП «Міжнародні економічні відносини» 1.9 p


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.