ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ,
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ

В и п у с к  23

Зміст випуску № 23 (2010)

© Кіровоградський національний технічний університет


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua