ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ,
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ

В и п у с к  24 (частина І)

Зміст випуску № 24 (І) (2011)

© Кіровоградський національний технічний університет


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua