ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ,
ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ

В и п у с к  25 (частина ІI)

Зміст випуску № 25 (частина ІI) (2012)

© Кіровоградський національний технічний університет


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua