КОНСТРУЮВАННЯ, ВИРОБНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН

Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник

В и п у с к  43 (частина I)

Зміст випуску № 43 (частина I) (2013)

 • Титульна сторінка

 • Зміст

 • Збірник

 • В.В. Адамчук, Г.М. Калетнік, М.І. Черновол, В.М. Булгаков
  Сучасні проблеми землеробської механіки

 • Д.В. Богатирьов, В.М. Сало
  Аналіз господарських випробовувань котка-подрібнювача рослинних решток соняшника>

 • К.В. Васильковська, М.М. Петренко, С.Я.Гончарова
  Аналіз роботи пневмомеханічного висівного апарата з периферійним розташуванням комірок

 • Д.Г. Войтюк, Ю.В. Човнюк, Ю.О. Гуменюк, О.П. Гуцол, О.В. Дахно
  Використання електромагнітних хвиль мм-діапазону для вимірювання вологості ґрунтів та сипких матеріалів

 • А.И. Завгородний, Хессро Монтасер
  Периодический виброударный режим движения сферической частицы по дуге кубической параболы

 • Г.М. Калетнік, В.М. Булгаков, В.В. Адамчук, А.М. Борис, М.О. Свірень, С.Б. Орищенко
  Теорія процесу копіювання головок коренеплодів цукрових буряків новим копірно-роторним відокремлювачем гички

 • А.С. Кобець, М.М.Науменко, Н.О. Пономаренко
  Обгрунтування конструкції чотирилопатевого відцентрового розкидача мінеральних добрив

 • Maros Korenko, Jan Francak, Vladimir Krocko, Daniela Foldesiova,. Peter Dragula, Volodymyr Bulgakov
  Analysis methods for measuring system by repeatability and reproducibility

 • Б.І. Котов, В.О. Грищенко
  Математичні моделі динаміки електричних зволожувачів повітря

 • Б.І. Котов, С.П. Степаненко, В.О. Швидя, М.Г. Пастушенко
  Моделювання вібраційної динаміки переміщення дисперсійного матеріалу на конічній поверхні решета зерно сепаратора

 • Ю.В. Кулешков, Т.В. Руденко, М.В. Красота, К.Ю. Кулешкова
  Анализ теоретических исследований пульсации мгновенной подачи шестеренного насоса

 • С.М. Лещенко, В.М. Сало
  Технічне забезпечення збереження родючості ґрунтів в системі ресурсозберігаючих технологій

 • Л.С. Олийниченко, Г.Б. Филимонихин
  Компьютерная модель процесса автоматического динамического уравновешивания двумя автобалансирами крыльчатки осевого вентилятора

 • В.П. Ольшанский, С.В. Ольшанский
  ВБК – метод в расчётах колебаний механизмов с переменной массой звеньев

 • В.І.Носуленко, В.М.Шмельов
  Точність обробки за умов розмірної обробки електричною дугою

 • М.М. Петренко, Т.К. Марченко
  Вплив параметрів ярусного розпушувача ґрунту на форму стінок борозни

 • С.Ф. Пилипака, В.В. Яременко, О.М. Черниш, О.В. Адамчук
  Дослідження руху матеріальної частинки добрива при відцентровому розсіюванні

 • В.І. Рубльов, В.Д. Войтюк, В.Є. Рубльов
  До обґрунтування нормативної документації щодо забезпечення якості технічного сервісу сільськогосподарської техніки

 • І.А.Шевченко, В.В. Лиходід, Е.Б. Алієв, В.В. Полюсов
  Результати дослідження процесу сухого очищення забрудненої вовни

 • Л.П. Середа, М.М. Чернявський
  Моделювання переміщення ґрунту і розміщення рідких біодобрив у ґрунті після операції внесення плоскоріжучим стрілчастим знаряддям

 • Л.М.Тіщенко, С.А.Богданович
  Експериментальне дослідження впливу вібрації на ефективність процесу скальперування зернового вороху

 • Z. Tkac, J. Kosiba, J. Tulik
  The laboratory tests of ecological hydraulic fluid

 • В.І. Рубльов, В.Г. Опалко
  До аналізу технічного стану зернових сівалок у передексплуатаційний і експлуатаційний періоди

 • І.А. Шевченко, В.М. Павліченко, В.В. Лиходід, В.М. Забудченко
  Аналіз конструкцій технічних засобів для виробництва вологих високозасвоюваних кормів

 • В.П. Юрчук, М.А. Святина
  Геометричне обгрунтування активізації процесу дії нового комбінованого грунтообробного диску

 • Jan Francak, Maros Korenko, Valerii Adamchuk
  Quality planting potatoes and effect of seed dimensional parameters for work

 • Ю.С.Цаль-Цалко, А.В.Пшенишна
  Пневмоустановки для кондиціювання і транспортування зерна

 • І.А. Шевченко, Е.Б. Алієв, С.О. Доруда
  Результати моделювання процесу потокового змішування кормосумішей змішувачем-кормороздавачем

 • В. П. Юрчук, Я.Г. Махорін
  Конструювання ножа гвинтового шнека гичкозбиральної машини

 • С.М. Анастасенко, І.О. Григурко, І.А. Капура
  Можливість модернізації механічної обробки багатоступінчастих валів на токарних верстатах застарілої конструкції

 • Р.А. Бакарджиев
  Особенности выбора чистоты обработки поверхностей детали

 • В.І. Василюк
  Дослідження очисника вороху коренебульбоплодів від залишків

 • І.П. Вітрух, С.Г. Білик
  Деякі системні аспекти оптимізації параметрів транспортно – технологічних машин для внесення органічних та органо–мінеральних добрив

 • I. Vitazek, P. Andoc, B. Vitazkova
  Gravimetric analysis of selected solid biofuels

 • М.П. Волоха
  Моделювання технологічних процесів підготовки ґрунту і насіння до сівби цукрових буряків

 • С.М. Герук, С. В. Пустовіт
  Визначення циркуляції вороху у молотарці зернозбирального комбайна

 • В.В. Гончаров, Г.Б. Філімоніхін
  Технічні рішення із зрівноваження на ходу екстракторів відцентрових соковижималок

 • Д.О. Долгіх, О.С. Ковязін, Є.О. Ренсевич
  Результати експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника

 • Е.В. Золотовская
  Теоретические исследования параметров высевающего апарата

 • С.М. Герук
  Механічна модель рихлення грунту

 • А. М. Кириченко
  Підвищення геометричної точності гексапода

 • Д.В. Кузенко, І.О. Ніщенко, С.І. Левко
  Дослідження процесу переміщення рослинної маси у формувальній головці преса

 • С. В. Кюрчев, И. А. Леженкин
  Статистические модели механико-технологических свойств очесанного вороха озимой пшеницы

 • Ю.М. Лабатюк
  Техніко – економічна ефективність застосування ярусного глибокорозпушувача

 • О.М. Леженкін, С.В. Головін
  Визначення кінетичної енергії відносного руху агрегату для збирання рицини, як функції узагальнених швидкостей

 • А.С. Лімонт, В.М. Климчук
  Якість упаковок льонотрести при використанні на її збиранні прес-підбирачів

 • В.Я. Ошовський
  Виробничі технології як альтернатива обкатування деталей ДВЗ

 • А.А. Панков, А.В. Щеглов
  Применение эжекторов в пневмоструйной технике агропромышленного комплекса

 • Ю.М. Пархоменко, М.Д. Пархоменко
  Розробка САК змінними нормами висіву на базі сівалки СЗ-3,6

 • А.М. Семенюта, Б.А. Волик, В.О. Дубовик
  Результати польових випробувань дискового плуга, адаптованого для роботи в умовах півдня України

 • О.І. Скібінський, А.А. Гнатюк, В.М. Зеленько
  Дослідження впливу конструктивних параметрів героторної передачі на зносостійкість робочих профілів коліс

 • С.В. Струтинський
  Застосування металполімерних композитів в конструкціях сферичних шарнірів просторової системи приводів

 • М.С.Шведик
  Синтез конструктивно-технологічних схем – основа для розробки багатофункціональних комбайнів

 • І.А. Швець
  Визначення основних параметрів хвильових процесів при роботі електромеханічного актуатору подачі палива

 • Л.Д. Ярощук, О.А. Жученко
  Система керування режимом розігріву процесу екструзії полімерів

 • Zbigniew Kiernicki, Pawel Semczuk, Andrzej Nowak
  Измерительные приспособления для определения момента инерции двигателя сельскохозяйственных тракторов

© Кіровоградський національний технічний університет


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua