iнформацiйно-обчислювальний центр

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishIНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР


Пархоменко
Михайло
Давидович

Директор
iнформацiйно-обчислювального
центру

16 грудня 2014 року виповнилося 40 років з дня заснування одного з основних структурних підрозділів університету - інформацiйно-обчислювального центру (IОЦ). Історія його створення та впровадження нових інформаційних технологій (апаратного, програмного та комутаційного забезпечення) в університеті детально досліджується в роботі; Еволюція інформатики та інформатизації у вищих навчальних закладах Кіровоградщини.


Омельяненко
Віктор
Олександрович
Завідувач
редакційно-видавничої
лабораторії

Основні завдання, напрямки та структура підрозділу визначаються Положенням про ІОЦ КНТУ.

При IОЦ на умовах госпрозрахунку функцiонує редакцiйно-видавнича лабораторія, діяльність якої обумовлена Положенням про РВЛ КНТУ.

В активi лабораторії сотнi виданих методичних матерiалiв, авторефератів, збiрників наукових праць, монографiй, навчальних посiбників, мiльйони бланкiв. Видається газета "Студентський вiсник".

РВЛ також виконує сторонні замовлення з тиражування, копіювання, ламінування, друку плакатів та брошурування.

Безперебiйна робота комп'ютерної технiки, загальноунiверситетської комп'ютерної мережi, доступу до інтернет, розробка та експлуатацiя задач АСУ забезпечуються квалiфiкованими спецiалiстами IОЦ, бiльшiсть з яких - випускники КНТУ.


Обчислювальний центр КНТУ


Лабораторія “Комп'ютерної
конструкторсько-технологічної підготовки
виробництва”


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.