наукові видання

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishНАУКОВІ ВИДАННЯ

 

Фахові видання


Вимоги до наукових видань

Вимоги щодо оформлення тез доповідей здобувачів вищої освіти, науково, науково-педагогічних працівників, які публікуються в електронному збірнику Центральноукраїнського національного технічного університету «НАУКА ВИРОБНИЦТВУ», присвяченому щорічному проведенню «Дню науки» в університеті

"Вимоги щодо оформлення наукових статей здобувачів вищої освіти, які навчаються за ІІ освітнім рівнем "магістр", до публікації в електронному "Збірнику праць молодих науковців ЦНТУ"

Вимоги щодо оформлення наукових статей в збірник "Наукові записки"


2023

Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально - економічних систем" (27-28 квітня 2023 року)

Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційна безпека та комп’ютерні технології" 20-21 квітня 2023 року

Збірник тез доповідей здобувачів вищої освіти LVІІ науково-технічної конференції, LІV науково-технічної конференції викладачів, аспірантів та співробітників «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2023» 20 квітня 2023 року

Запрошення і програма проведення Дня науки – 2023 20 квітня 2023 року

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів та загроз» Кропивницький, 20 квітня 2023 р

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» Кропивницький, 21 квітня 2023 р.


2022

Наукові записки, вип.30, 2022.

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді "ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ В УПРАВЛІННІ" (24 листопада 2022 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології агропромислового виробництва» (17-18 листопада 2022 року)

Міжнародна конференція «Автоматика, комп'ютерно-інтегровані технології та проблеми енергоефективності в промисловості і сільському господарстві»(10-11 листопада 2022 року)

X Міжнародна науково-практична конференція "РОЗВИТОК ОБЛІКУ, АУДИТУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ" (17 листопада 2022 року)

Наука виробництву

Збірник праць молодих науковців ЦНТУ

МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»

Запрошення і програма проведення «Дня науки 2022» 12 травня 2022 року


2021

Наукові записки, вип.29, 2021.

Збірник праць молодих науковців ЦНТУ Випуск 11

LV Науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти «Наука – виробництву», 2021. Збірник тез доповідей

"Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку сучасних інформаційних систем та технологій» (15 квітня 2021р.)

Запрошення і програма проведення «Дня науки – 2021» 14 травня 2021 року

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства" (16 квітня 2021 року)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 14-16 квітня 2021 р.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і учнівської молоді 14 квітня 2021 р.

Матеріали XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (10-12 листопада 2021 року).

Збірник тез доповідей викладачів, аспірантів та співробітників LII науково-технічної конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2021»

Запрошення і програма проведення «Дня науки – 2021» 14 травня 2021 року

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційна безпека та комп’ютерні технології”: тези доповідей (15–16 квітня 2021 р.)


2020

Наукові записки, вип.28, 2020.

Наукові записки, вип.27, 2020.

Матеріали ІІ Міжнародної студентської Інтернет-конференції «Техніка і технології в аграрному виробництві» 24 вересня 2020 року

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти й молодих учених "Комп'ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації" 25-27 листопада 2020р.

Матеріали І Міжнародної студентської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології агропромислового виробництва» 19 листопада 2020р.

Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської конференції «Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп’ютерних технологій» 29-30 жовтня 2020 р.

Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всекураїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених від 16 квітня 2020 року

Збірник тез доповідей здобувачів вищої освіти LІV науково-технічної online конференції «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку»за підсумками проведення «Дня науки – 2020»

"МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення і перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» 9-11 квітня 2020 р."

Збірник праць молодих науковців ЦНТУ. – Вип. 10. – Кропивницький: ЦНТУ, 2020

Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток обліку, аудиту та оподаткування в умовах інноваційної трансформації соціально-економічних систем» (25 листопада 2020 р.)

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної on-line конференції "Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві” (11-12 листопада 2020 р.)

Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (5-6 листопада 2020 р.)

Збірник тез доповідей І Міжнародної наукової конференції "Історія, археологія, інформаційна,бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти" (13 травня 2020 р.)

Запрошення і програма проведення Дня науки – 2020 On-line 13 травня 2020 року

Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем» (28-29 квітня 2020 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» (14 квітня 2020 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції» (9-11 квітня 2020 р.)

Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційна безпека та інформаційні технології» (2-3 квітня 2020 р.)

LІ науково-технічна online конференція викладачів, аспірантів та співробітників «Наука в ЦНТУ: основні досягнення та перспективи розвитку» за підсумками проведення «Дня науки – 2020»


2019

Наукові записки, вип.26, 2019.

Наукові записки, вип.25, 2019.

Збірник тез доповідей III міжуніверситетської студентської науково-практичної online -конференції “актуальні проблеми економіки і фінансів” 5 березня 2019 року

LІІІ наукова конференція студентів та магістрантів університету

Збірник матеріалів І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій" 29-30 жовтня 2019р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»

Збірник праць молодих науковців ЦНТУ (Випуск 9)

Материалы І Международной студенческой Интернет-конференции «Техника и технологии в аграрном производстве» 26 сентября 2019 г.

Матеріали XІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» 6-8 листопада 2019 р.

Збірник тез доповідей LІІІ Наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками проведення "Дня науки - 2019" приуроченого до 90-річчя ЦНТУ 18 квітня 2019 року

Матеріали 1ої Міжнародної науково-практичної конференції “Підвищення надійності машин і обладнання 17-19 квітня 2019 р.

Програма 1ої Міжнародної науково-практичної конференції “Підвищення надійності машин і обладнання. 17-19 квітня 2019 р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті". 13-14 листопада 2019 р.

Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту" (14-15 листопада 2019 р.)

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем" (17-19 квітня 2019 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Підвищення надійності машин і обладнання" (17-19 квітня 2019 р.)

Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України" (11 квітня 2019 р.)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективні напрямки інформаційних і комп'ютерних систем та мереж, комп'ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікація, енергетиці та транспорті» (13-14 листопада 2019 р.)

Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки» (6-8 листопада 2019 р.)

Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» (25 жовтня 2019 р.)

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (24-25 жовтня 2019 р.)

ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ "Дня науки – 2019", приуроченого до 90-річчя ЦНТУ, 18 квітня 2019 року

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки-2019"

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 10-12 квітня 2019 р.


2018

Наукові записки. Вип.24, 2018.

Наукові записки. Вип.23, 2018.

Збірник тез доповідей Студентської науково-практичної online-конференції “Актуальні проблеми економіки і фінансів” 19 квітня 2018 року

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вертикальний обробіток ґрунту та зрошення – шлях до рекордних врожаїв»

Збірник матеріалів VІ всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій” 25-26 жовтня 2018 року

Збірник тез доповідей ХІІ науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання» 18-20 квітня 2018 року

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»

Збірник праць молодих науковців ЦНТУ (Випуск 8)

Наука – виробництву, 2018 Збірник тез доповідей студентів та магістрантів за підсумками проведення "Дня науки-2018"

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції «Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті» 13-14 листопада

LIІ Наукова конференція студентів та магістрантів університету

ЗАПРОШЕННЯ І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ “Дня науки – 2018”

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2018"

Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 жовтня 2018 р «Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю» :. – Кропивницький: Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 11-13 квітня 2018 р.

Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології розвитку та ефективності функціонування автомобільного транспорту" 2018 р.

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Вертикальний обробіток ґрунту та зрошення – шлях до рекордних врожаїв» 2018 р.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Перспективні напрямки інформаційних і комп’ютерних систем та мереж, комп’ютерно-інтегровані технології у промисловості, телекомунікаціях, енергетиці та транспорті" 2018 р.


2017

Наукові записки, Вип.22, 2017.

Наукові записки, Вип.21, 2017.

Збірник тез доповідей ХI всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання» 20-21 квітня 2017 року

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 7)

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 6)

Наука – виробництву, 2017 Збірник студентських та магістерських тез доповідей наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки-2017"

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Кафедри загального землеробства Центральноукраїнського національного технічного університету

МАТЕРІАЛИ XІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки»

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». 19-21 квітня. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017

Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки», 1-3 листопада 2017

Збірник тез доповідей викладацьких, аспірантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2017"


2016

Наукові записки, Вип.20, 2016.

Наукові записки, Вип.19, 2016.

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 5, частина 2)

Збірник тез доповідей L наукової конференції студентів і магістрантів 14 квітня 2016 року

Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Підвищення надійності машин і обладнання» 20-22 квітня 2016 року

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції»

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АПК» (23 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій», Кіровоград, 3-4 листопада 2016 р.

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 травня 2016 р. – Кіровоград.: Ексклюзив-Систем, 2016. – 286

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Досягнення та перспективи галузі виробництва, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції». 20-22 квітня– Кіровоград: КНТУ, 2016

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на L науковій конференції 14 квітня 2016 року. Кіровоград: КНТУ, 2016.– 135с.


2015

Наукові записки, Вип.18, 2016.

Наукові записки, Вип.17, 2015.

Збіник тез доповідей Міжнародної студентської науково-практичної online-конференції "Актуальні проблеми економіки фінансів

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 4)

Збірник тез доповідей ХLIX наукової конференції студентів і магістрантів 16 квітня 2015 року

Збіник тез доповідей ІІІ Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару "Досвід впровадження у навчальний процес сучасних комп'ютерних технологій"

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 5, частина 1)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва” 15-17 квітня 2015 року

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Новітні технології агропромислового виробництва україни” 15-17 квітня 2015 року

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості”

Збірник тез доповідей IХ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених “Підвищення надійності машин і обладнання” 15-17 квітня 2015 року

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві” 21-22 жовтня 2015 року

Збірник тез доповідей ІІ обласної науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді "Сучасний стан економіки України: проблеми та перспективи розвитку" 26 листопаду 2015 р.

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Інформаційна безпека держави, суспільства та особистості”. – Кіровоград: КНТУ , 2015. – 155 с.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Кіровоградського НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ /ТЕХНІКА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ, ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ, АВТОМАТИЗАЦІЯ/– ВИП. 28. – Кіровоград: КНТУ, 2015. - 332 с.

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми енергоефективності та автоматизації в промисловості та сільському господарстві”. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 176 с.

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. Секція «Теоретичні засади розвитку агропромислового виробництва». – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 86 с.

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на XLVI науковій конференції 16 квітня 2015 року. Кіровоград: КНТУ, 2015.– 137 с.

Заголовок: Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. Програма конференції (в кінці документу) – Кіровоград: КНТУ, 2015. – 205 с.


2014

Наукові записки, Вип.16, 2014.

Наукові записки, Вип.15, 2014.

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 3)

Збірник тез доповідей ХLVІІІ наукової конференції студентів і магістрантів 17 квітня 2014 року

Збірник тез доповідей частина іі VІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “підвищення надійності машин і обладнання”

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва” 16-18 квітня 2014 року

Тези доповідей викладачів, аспірантів та співробітників на XLV науковій конференції 17 квітня 2014 року. Кіровоград: КНТУ, 2014.– 119 с.


2013

Наукові записки, вип.14, 2013

Наукові записки, вип.13, 2013

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 2)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва” 10-12 квітня 2013 року

Збірник тез доповідей ХLVІІ наукової конференції студентів і магістрантів 18 квітня 2013 року

Збірник тез доповідей VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання” 3-5 квітня 2013 року

Матеріали ІX-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки, вип. 1. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 240 с.

Матеріали ІX-ї Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки, вип. 2. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – 67 с.

Тези доповідей викладацьких, аспірантських та магістрантських наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки- 2013": 18 травня 2013 року.– Кіровоград: КДТУ, 2013.– с.


2012

Наукові записки, вип.12, частина ІІ, 2012

Наукові записки, вип.12, частина І, 2012

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів
“Підвищення надійності машин і обладнання” 4-6 квітня 2012 року

Збірник тез доповідей ХLVI наукової конференції студентів і магістрантів 19 квітня 2012 року

Збірник праць молодих науковців КНТУ (Випуск 1)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва” 18-20 квітня 2012 року

Збірник тез доповідей Всеукраїнського студентського науково-практичного семінару “Ресурсозберігаючі технології в металургії та ливарному виробництві”


2011

Наукові записки, вип.11, частина ІІІ, 2011

Наукові записки, вип.11, частина ІІ, 2011

Наукові записки, вип.11, частина І, 2011

Науково-технічні розробки та інноваційні технології Кіровоградського національного технічного університету. Кіровоград: КНТУ, 2011. 136 с.

Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів за матеріалами V-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції:
“Підвищення надійності машин і обладнання”

Збірник тез доповідей за підсумками студентських та магістрантських наукових досліджень за підсумками Всеукраїнської конференції:
“Досягнення та перспективи галузі сільськогосподарського виробництва”

Наука - Виробництву, 2011
Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістерських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів на XLV науковій конференції студентів та магістрантів


2010

Наукові записки, вип.10, частина ІІІ, 2010

Наукові записки, вип.10, частина ІІ, 2010

Наукові записки, вип.10, частина І, 2010

Науково-технічні розробки та інноваційні технології Кіровоградського національного технічного університету. Кіровоград: КНТУ, 2010. 116 с.

Використання трудового потенціалу на регіональному рівні
Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, аспірантів та студентів (18-19 листопада 2010р.)

ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, аспірантів та студентів, 18-19 листопада 2010 р. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - 148 с.


2009

Наукові записки, вип.9, 2009

Науково-технічні розробки та інноваційні технології Кіровоградського національного технічного університету. Кіровоград: КНТУ, 2009. 146 с.

Резерви економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств україни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів 25-26 листопада 2009 р.

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2009
Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів:
- на третій Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”;
- на Всеукраїнській конференцій “Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарської техніки”;
- на XLІІI науковій конференції студентів і магістрантів та XL науковій конференції викладачів та аспірантів

 

НАУКА – ВИРОБНИЦТВУ, 2009. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів.


2008

НАУКА - ВИРОБНИЦТВУ, 2008
Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів:
- на ІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Підвищення надійності машин і обладнання”;
- на XLІI науковій конференції студентів і магістрантів та XXXІХ науковій конференції викладачів та аспірантів;
- на Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Інвестиційна складова розвитку національної економіки”

НАУКА ВИРОБНИЦТВУ, 2008. Збірник тез доповідей за підсумками студентських, магістрантських, аспірантських наукових досліджень та наукових досліджень викладачів.


2007

Наукові записки, вип.8, 2007

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ - 2007. Збірник наукових доповідей, виданий на підсумками проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції.

СУЧАСНІ ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО СТЕПУ УКРАЇНИ - 2007. Збірник наукових праць, в якому опубліковані доповіді на конференції та перелік наукових публікації співробітників кафедри за період 1997-2007 років.


2005

Збірник наукових праць за матеріалами доповідей ХХХІХ наукової конференції студентів і магістрантів та ХХХVІ аспірантів і викладачів присвяченої до Дня науки – 2005 21 квітня 2005 р.


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.