підготовка кадрів вищої кваліфікації

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.05.2016 р. №515 у Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада Д 23.073.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор технічних наук, професор, член-кор. НААН України, ректор університеру Черновол Михайло Іванович, спеціальність 05.05.11.

Заступник голови: доктор технічних наук, професор, декан факультету сільськогосподарського машинобудування Сало Василь Михайлович, спеціальність 05.05.11.

Вчений секретар: кандидат технічних наук, професор кафедри автоматизації виробничих процесів Каліч Віктор Михайлович, спеціальність 05.05.11. E-mail: vmk54@yandex.ru

Контактні телефони для довідок: 0522-390-420; 050-341-01-94

05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
05.13.07 «Автоматизація процесів керування»

За наказом Міністерства освіти і науки України №241 від 09.03.2016 р. в Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада К 23.073.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями: 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.03.07 – «Процеси фізико-технічної обробки», 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор технічних наук, професор, Павленко Іван Іванович, спеціальність 05.03.01.

Заступник голови: доктор технічних наук, професор, Осадчий Сергій Іванович, спеціальність 05.13.07.

Вчений секретар: кандидат технічних наук, доцент, Дідик Олександр Костянтинович, спеціальність 05.13.07.

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»

За наказом Міністерства освіти і науки України №1081 від 29.09.2014 р. у Центральноукраїнському національному технічному університеті відкрита спеціалізована вчена рада К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» строком на 2 роки.

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор економічних наук, професор, проректор Левченко Олександр Миколайович, спеціальність 08.00.03.

Заступник голови: доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та організації виробництва Семикіна Марина Валентинівна, спеціальність 08.00.07.

Вчений секретар: кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту та оподаткування Магопець Олена Анатоліївна, спеціальність 08.00.07. E-mail: k2307303kntu@kntu.kr.ua

Контактні телефони для довідок: 0522-390-457; 050-293-46-81.

Докторантура

В Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється підготовка докторів наук зі спеціальностей:
05.13.07 «Автоматизація процесів керування»
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Аспірантура

Плани навчального процесу:
032 Історія та археологія
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
131 Прикладна механіка
133 Галузеве мошинобудування
151 Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології

В Центральноукраїнському національному технічному університеті здійснюється підготовка кандидатів наук з 16 наукових спеціальностей:
03.00.16 «Екологія»
05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском»
05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт»
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»
05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»
05.16.04 «Ливарне виробництво»
05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту»
05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди»
06.01.09 «Рослинництво»
07.00.02 «Всесвітня історія»
07.00.07 «Історія науки і техніки»
08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»
08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика»
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»
08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

Контактні телефони для довідок: 0522–55-10-49; 050 648 80 13


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.