акредитаційні відомості про самооцінювання освітніх програм

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishАкредитаційні відомості про самооцінювання освітніх програм

Форма відомостей про самооцінювання освітніх програм

Відомості самооцінювання освітньої програми "Екологія"

Відомості про самооцінювання ОНП Еономіка за ІІІ освітньо-науковим рівнем вищої освіти "доктор філософії"

Відомості про самооцінювання ОПП Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Відомості про самооцінювання ОПП Транспортні технології (автомобільний транспорт). Рівень вищої освіти Бакалавр

Відомості про самооцінювання ОНП Галузеве маштиобудування ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти "доктор філософії"

Відомості про самооцінювання ОНП Галузеве машинобудування ІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти "Магістр"

Відомості про самооцінювання ОП Прикладна механіка ІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти "Магістр"

Відомості про самооцінювання ОПП "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа"
спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання ОПП "Будівництво та цивільна інженерія"
спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання ОПП "Управління фінансово-економічною безпекою"
спеціальності 073 "Менеджмент" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Відомості про самооцінювання ОПП "Маркетинг"
спеціальності 075 "Маркетинг" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.