програма вступних іспитів на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Код Спеціальність (напрям підготовки)

Автоматики та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика

Економіки та менеджменту

029 Документознавство та інформаційна діяльність
051 Економіка
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адміністрування

Механіко-технологічний

122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування

Обліку та фінансів

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
075 Маркетинг
292 Міжнародні економічні відносини

Будівництва та транспорту

132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
208 Агроінженерія
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Агротехнічний

101 Екологія
133 Галузеве машинобудування
201 Агрономія
208 Агроінженерія

Іноземна мова


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.