програма вступних іспитів на освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishПРОГРАМА ВСТУПНИХ ІСПИТІВ НА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ "МАГІСТР"

Код Спеціальність (напрям підготовки) додаткові

Автоматики та енергетики

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка додаткові
151 Комп'ютеризовані системи управління та автоматика додаткові

Економіки та менеджменту

029 Документознавство та інформаційна діяльність додаткові
051 Економіка додаткові
292 Міжнародна економіка додаткові
073 Менеджмент організацій і адміністрування додаткові
281 Адміністративний менеджмент додаткові
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність додаткові

Механіко-технологічний

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології додаткові
123 Комп’ютерна інженерія додаткові
131 Прикладна механіка додаткові
133 Галузеве машинобудування додаткові

Обліку та фінансів

051 Економіка додаткові
071 Облік і оподаткування додаткові
072 Фінанси, банківська справа та страхування додаткові
075 Маркетинг додаткові

Проектування та експлуатації машин

132 Матеріалознавство додаткові
133 Галузеве машинобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія додаткові
274 Автомобільний транспорт додаткові

Сільськогосподарського машинобудування

101 Екологія додаткові
133 Галузеве машинобудування
201 Агрономія додаткові
208 Агроінженерія
додаткові

Іноземна мова


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.