факультет сільськогосподарського машинобудування

Центральноукраїнський національний
технічний університет

Українська EnglishФАКУЛЬТЕТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 

 

 

Декан факультету

САЛО Василь Михайлович, доктор технічних наук, професор

Адреса: 25006, пр. Університетський, 8, кім. 403

Телефон: (0522) 39-04-84, (0522) 39-04-87

E-mail: salovm@ukr.net

 

 

Заступник деканаз навчальної роботи

МАЧОК Юрій Вікторович, кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (0522) 39-04-84

E-mail: machokuv@ukr.net

 

 

Заступник декана з виховної роботи

ЛУЗАН Петро Григорович, кандидат технічних наук, доцент

Телефон: (0522) 39-04-84

E-mail: luzanpg@ukr.net

 

 

Диспетчер факультету

ДЕТИНЕНКО Лариса Сергіївна

Адреса: 25006, пр. Університетський, 8, кім. 403

E-mail: detinenkols@ukr.net

Телефон: (0522) 39-04-84

Перелік дисциплін які виносяться на літню-екзаменаційну сесію 2016/2017 н.р

Факультет сільськогосподарського машинобудування створений в червні 1967 року при організації Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування на базі Кіровоградської філії Харківського політехнічного інституту згідно з наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УССР за №372 від 09.06.1967 року. Нині факультет є одним із провідних в Україні з підготовки спеціалістів для сільськогосподарського машинобудування, агропромислового комплексу та екології і охорони навколишнього середовища.

До складу факультету входять кафедри:

  • Сільськогосподарського машинобудування;
  • Загального землеробства;
  • Екології та охорони навколишнього середовища;
  • Іноземних мов.

Всі кафедри мають необхідну матеріально-технічну базу, технічні засоби для інтенсивного навчання, діючі стенди, сучасні комп'ютери та відеотехніку, нові науково-методичні розробки, підручники та навчальні посібники.На факультеті працює 56 викладачів, з яких 3 доктори наук, 32 кандидати наук та 14 осіб допоміжного персоналу.

 

Факультет здійснює підготовку за

такими спеціальностями та спеціалізаціями:

 

Бакалавр

Спеціальність

Спеціалізація

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської техніки

131

Прикладна механіка

Конструювання та дизайн машин і механізмів

208

Агроінженерія

Агроінженерія

201

Агрономія

Агрономія

101

Екологія

Екологія

Спеціаліст

Спеціальність

Спеціалізація

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської техніки

208

Агроінженерія

Агроінженерія

131

Прикладна механіка

Конструювання та дизайн машин і механізмів

201

Агрономія

Агрономія

101

Екологія

Екологія

Магістр

Спеціальність

Спеціалізація

Код

Назва

133

Галузеве машинобудування

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

133

Галузеве машинобудування

Інженерний менеджмент виробництва та збуту сільськогосподарської техніки

131

Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв

131

Прикладна механіка

Конструювання та дизайн машин і механізмів

208

Агроінженерія

Агроінженерія

201

Агрономія

Агрономія

101

Екологія

Екологія

 

Положення про факультет СГМ

Докладніше тут

Список членів вченої ради факультету СГМ

Докладніше тут

 

Факультет має сучасну матеріально-технічну базу та висококваліфікований професорсько-викладацький склад для якісної підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, виконання творчих та науково-дослідних робіт з сучасних екологічних технологій вирощування сільськогосподарських культур та розробки і створення технічного забезпечення для їх застосування із збереженням довкілля. всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим IVрівнем та здійснюють підготовку спеціалістів за денною та заочною формами навчання. Студенти факультету мають можливість пройти військову підготовку на кафедрі ДЛАУ НАУ.

 

На факультеті діє аспірантура та докторантура.

На факультеті навчаються 536 студентів. Всі спеціальності факультету акредитовані за найвищим - четвертим рівнем акредитації. Підготовка фахівців проводиться висококваліфікованим професорсько-викладацьким колективом.

Студенти факультету мають можливість проходити практику за кордоном в таких країнах як Німеччина за програмами (Баварський селянський союз, DEULA-Ninenburg, ТОВ «AllfeinFeinkostGmbH), Сполучених Штатах Америки (WorkandTravel USA), у Франції (Кі-Франс), Данії, Фінляндії, Чехії, та навчатися у спільній франко-українській магістратурі в AgroSupDijon.

 

Наукова діяльність на факультеті сільськогосподарського машинобудування здійснюється за напрямами, які відповідають профілю підготовки спеціалістів.Активно діють наукові школи та галузева лабораторія з конструювання та дослідження сільськогосподарської техніки для рослинництва, працює навчально-науковий комплекс за установчим договором з Державним управлінням екології та природних ресурсів в Кіровоградській області. В цих наукових школах, галузевій лабораторії та на кафедрах проводяться дослідження за наступними науковими напрямами:

  • конструювання сучасної сільськогосподарської техніки;
  • підвищення технічного рівня ґрунтообробних та посівних машин;
  • розробка нових технологій обробітку ґрунту, збирання та очищення зерна;
  • механізація і автоматизація сільськогосподарського виробництва та первинної переробки зберігання продукції;
  • розробка енергозберігаючих і екологічно безпечних технологій вирощування продукції рослинництва.

На факультеті здійснюється весь цикл досліджень - від фундаментальних до впровадження результатів досліджень у виробництво.Аспіранти мають можливість пройти наукове стажування у центрах наукових досліджень передових країн світу.

Наукова робота проводиться силами викладачів, студентів, аспірантів та докторантів, а також штатними науковими працівниками. Науковою роботою займаються 95 відсотків викладачів від загальної кількості професорсько-викладацького складу та більше 30 відсотків - студентів.

 

Наша адреса:

 

Деканат факультету

сільськогосподарського машинобудування

пр. Унiверситетський,8, кім. 403

м. Кiровоград

25006

 

Тел. (0522) 39-04-84; (0522) 39-04-87;

E-mail: dekanat_fsgm@ukr.net


«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії: (0522) 55-93-13, 39-04-67
Телефон університетської довідкової служби: (0522) 55-92-66
© 2018 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.