НАУКОВІ ЗАПИСКИ

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В и п у с к  10

частина 3

Зміст випуску № 10 (частина 3) (2010)

© Кіровоградський національний технічний університет