НАУКОВІ ПРАЦІ

КІРОВОГРАДСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Економічні науки

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

За загальною редакцією Л.М. Фільштейна

Заснований у 2001 році

В и п у с к  21

Зміст випуску № 21 (2012)

© Кіровоградський національний технічний університет


Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ
www.nbuv.gov.ua