рада молодих вчених

Центрально український національний
технічний університет

Українська EnglishРАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ


Голова РМВ
Тихий Андрій Анатолійович
канд. техн. наук,
доцент кафедри будівельних,
дорожніх машин і будівництва

Заступник голови РМВ
Пашинський Микола Вікторович
канд. техн. наук,
старший викладач кафедри будівельних,
дорожніх машин і будівництва

Секретар РМВ
Щербина Кирил Костянтинович
кандидат технічних наук,
старший викладач кафедри
металорізальних верстатів та систем

ГРАНТИ ТА КОНКУРСИ НА 2020 РIК

ПРЕМIЇ ТА СТИПЕНДIЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТИПЕНДIЇ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗДОБУТТЯ СТИПЕНДIЙ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПОДIЛ СТИПЕНДIЙ КАБIНЕТУ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАУКОВИМ УСТАНОВАМ, ОРГАНIЗАЦIЯМ I ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДАМ

РОЗМIР ЩОМIСЯЧНОЇ СТИПЕНДIЇ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НА 2020 РIК

IМЕННI СТИПЕНДIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ - ДОКТОРIВ НАУК

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ПРО IМЕННI СТИПЕНДIЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ - ДОКТОРIВ НАУК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМIЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

IНСТРУКЦIЯ ПРО ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТIВ РОБIТ, ЯКI ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ УЧАСТI У КОНКУРСI ЗI ЗДОБУТТЯ ПРЕМIЙ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

IНФОРМАЦIЯ ДЛЯ ЛАУРЕАТIВ ПРЕМIЇ ПРЕЗИДЕНТА

ПОТОЧНИЙ РОЗГЛЯД РОБIТ (ПРЕМIЯ ПРЕЗИДЕНТА)

НАУКОВI ФАХОВI ВИДАННЯ

УКРАЇНСЬКI НАУКОВI ЖУРНАЛИ У SCOPUS ТА WEB OF SCIENCE

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ МОН

Положення про раду молодих учених«ЦНТУ» в соцмережах:
Приймальна комісія працює щодня, крім суботи та неділі.
Телефони приймальної комісії:
т. (0522) 55-93-13
т./viber +380950785900
т.+380966013370
e-mail: pk_kntu@ukr.net

Телефон університетської довідкової служби:
(0522) 55-92-66
© 2022 «ЦНТУ» Всі права захищено.
Використання матеріалів цього сайту можливе тільки
з посиланням на джерело.