Для вступників з тимчасово окупованої території


Міністерство освіти і науки України розробило документи, які значно спрощують можливість отримання української освіти абітурієнтами, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території.

Порядком прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році передбачено, що вступники на основі повної загальної середньої освіти (випускники 11 класів шкіл) та випускники фахових коледжів і технікумів, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, або в населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій (активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року, або тимчасова окупація яких Російською Федерацією завершилась після 01 січня 2024 року і які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу користуються такими правами:

  • зарахування на навчання до закладів вищої освіти за результатами співбесіди замість результатів Національного мультипредметного тесту (ЗНО) (співбесіду за потреби може бути організовано в дистанційному форматі);
  • зарахування на навчання до закладів вищої освіти на місця державного замовлення в межах встановлених квот або переведення на вакантні бюджетні місця.

Вступати через освітні центри мають право особи, які:

  • мають український документ про освіту (дистанційна або екстернатна форма здобуття освіти);
  • не мають українського документу про освіту;
  • складали ЗНО/НМТ і матимуть відповідні сертифікати 2021, 2022, 2023 та 2024 року;
  • не складали ЗНО/НМТ.

На основі запропонованого порядку, дітям з тимчасово окупованих територій відкривається новий, значно простіший шлях для отримання атестатів і вступу до закладів вищої освіти на території України.

З цією метою на базі Центральноукраїнського національного технічного університету при приймальній комісії працює освітній центр «Донбас-Україна», «Крим-Україна».

Основне завдання освітнього центру «Донбас-Україна», «Крим-Україна» – супровід і допомога абітурієнтам, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, в отриманні атестата про повну загальну середню освіту та вступі до Центральноукраїнського національного технічного університету.Вступ 2024