Зарубіжні партнери


Країна - партнер

Установа - партнер

Напрямок співробітництва

Практичні результати співробітництва

Австрія

Громадська організація
Business-award

Обмін інформацією; інтеграція системи «Business-award» в систему послуг; організація спільних презентацій, конкурсів та заходів

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Азербайджан

Бакинський університет бізнесу

Здійснення спільних міжнародних проєктів; координація наукових досліджень; обмін студентами; організація стажування викладачів

Міжуніверситетське співробітництво, стажування науковців

Болгарія

Компанія Internobmen

Студентська практика

Проходження практики студентами

Великобританія

Tiri-Intergrity Action (Тірі), Лондон

Розвиток діяльності в області досліджень, навчання і створення курсів в області Integrity. Членство в Глобальній мережі освіти Integrity Тірі

Розвиток діяльності в проведенні спільних наукових досліджень, академічна мобільність, створення курсів в галузі Intergri, розробка навчальних курсів

Грузія

Батумський навчальний університет навігації

Розширення і сприяння співробітництву дослідників і викладачів, представників ЗВО в міжнародних проєктах і наукових заходах

Організація проведення спільних міжнародних конференцій та обмінів

Грузія

Інститут економічних досліджень, Батумі

Розширення і сприяння співробітництву дослідників і викладачів, представників ВНЗ в міжнародних проєктах і наукових заходах

Міжнародні заходи

Грузія

Академія бізнесу Грузії – SBA, Тбілісі

Сприяння співробітництву дослідників та викладачів в міжнародних проєктах і наукових заходах, обмін досвідом і передовою практикою, а підготовка спільних публікацій

Міжнародні заходи

Грузія

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі

Сприяння співробітництву дослідників та викладачів в міжнародних проєктах і наукових заходах, обмін досвідом і передовою практикою, а підготовка спільних публікацій

Міжнародні заходи

Грузія

Кутаїський державний університет імені Акакія Церетелі

Професійні та мовні стажування, обмін студентами

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Еквадор
Еквадор

Університет Політехнічної Салезіани в Еквадорі

Спільні наукові та експериментальні дослідження

Спільна грантова діяльність

Естонія

Міжнародний Науковий, Освітній та Навчальний Центр (IRETC),
м.Таллін

Виконання спільних наукових досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, академічний обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок, створення спільних науково-технічних центрів

Міжнародні заходи

Індія

Адамаський університет м.Колката

Організація семінарів, лекцій та конференцій; академічний обмін викладачами та студентами; надання консультативних послуг; обмін інформацією з питань вищої освіти, дослідницької роботи і діяльності, пов'язаної з ними; надання доступу до бібліотек, наукових публікацій, документів

Міжнародні заходи

Італія
Італія

Середземно-морський агрономічний інститут в м. Барі

Спільна освітня, культурна та наукова діяльність; спільні дослідження в галузі фундаментальних і прикладних наук у сферах спільних інтересів; обмін персоналом та експертами/дослідниками; спільні наукові заходи (конференції, симпозіуми, круглі столи); обмін результатами досліджень, публікаціями та іншою науковою інформацією

Міжнародні заходи. Академічна мобільність

Китай

Південно-західний інженерний університет механіки та електрики

Обмін науково-технічною документацією та інформацією; створення спільних дослідницьких програм

Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів і співробітників

Корея

Національний університет Чомбук

Здійснення спільних міжнародних проєктів, координація наукових досліджень, реалізація академічного обміну студентів та викладачів

Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес; наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів

Литва

Шяуляйська державна колегія

Здійснення спільних міжнародних проєктів, координація наукових досліджень, реалізація академічного обміну студентів та викладачів

Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів.

Молдова

Державний аграрний університет Молдови

Проведення спільних наукових досліджень, академічний обмін науковими працівниками, участь в наукових заходах, обмін результатами досліджень

Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів.

Німеччина

Технічний університет Дрезден, інститут підвищення кваліфікації,
м.Дрезден

Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес; підвищення кваліфікації викладачів

Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів

Німеччина

Німецька агротехнічна школа, м.Нінбург

Студентські обміни, стажування на сільськогосподарських підприємствах

Студентські обміни

Німеччина

Німецький аграрний центр (НімАЦ)

Обмін співробітниками, проведення спільних інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та технічною інформацією

Наукове співробітництво, підвищення кваліфікації викладачів

Німеччина

Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)

Співробітництво в рамках реалізації міжнародного проєкту

Співробітництво в рамках реалізації проєкту «Підтримка національного Фонду енергоефективності та програми екологічних реформ в Україні»

Польща

Польське нумізматичне товариство,
м.Варшава

Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес. Обмін науковою інформацією, організація семінарів, лекцій та конференцій, надання консультативної допомоги аспірантам, здобувачам, докторантам. Використання інформаційної бази, міжнародне співробітництво.

Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес

Польща

Університет інформантики та прикладних знань,
м.Лодзь

Забезпечення потреб суспільства і держав у кваліфікованих фахівцях, поліпшення професійної та практичної підготовки майбутніх випускників, ефективного використання навчального та наукового потенціалу професорсько-викладацького складу, пожвавлення прямих звязків між сторонами, а також з метою координації спільних дій у наукових дослідженнях

Обмін результатами наукових досліджень з метою впровадження в навчальний процес

Польща

Університет Економіки,
м.Бидгощ

Розробка освітніх та наукових проєктів; проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів; створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників, посібників, підготовка дипломованих спеціалістів, (програма подвійних дипломів), програми академічної мобільності тощо.

Проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів; створення спільних авторських колективів для розробки монографій, підручників, посібників та ін.

Польща

Білостоцький університет

Здійснення спільних науково-дослідницьких проєктів, реалізація галузі взаємного інтересу, обмін досвідом навчання освітніх програм, реалізація академічної мобільності викладачів, студентський обмін, спільна участь у міжнародних дослідницьких проєктах.

Академічна мобільність науково-педагогічних працівників, студентський обмін.

Польща

Університет суспільних наук,
м.Лодзь

Виконання спільних проєктів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації (СЕАSC)
м.Бидгощ

Організація спільних заходів семінарів, лекцій та конференцій; обмін викладачами, науковими працівниками та студентами; надання консультативних послуг; обмін інформацією з питань вищої освіти, дослідницької роботи і діяльності, пов'язаної з ними; надання доступу до бібліотек, наукових публікацій; спільне здійснення науково-дослідної роботи та співробітництво в реалізації вітчизняних та міжнародних проєктів

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Вища Школа Безпеки,
м.Познань

Академічна мобільність викладачів, розвиток а інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та іншою інформацією

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Вища Школа Банкова,
м.Познань

Академічна мобільність викладачів, розвиток а інтенсивних курсів; спільні наукові дослідження; участь в семінарах та академічних зустрічах; обмін академічними матеріалами та іншою інформацією

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Люблінська Політехніка
(м.Люблін)

Виконання спільних ів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Краківський економічний університет
(м.Краків)

Інтеграція академічної спільноти в Україні; поширення знань про реформу децентралізації в Україні; Популяризація і практичне впровадження освітніх стандартів публічного адміністрування на трьох рівнях: бакалаврському, магістерському і післядипломному; Підготовка зразка програми післядипломної освіти для лідерів об’єднаних територіальних громад.

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Вища школа Суспільно-Економічна
(м.Першеворськ)

Виконання спільних проєктів досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів. Програма подвійних дипломів

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

Польща

Інноваційна вища школа,
м.Седльце, Польща

Проведення спільних наукових досліджень, обмін науковими працівниками, участь в наукових заходах, обмін результатами досліджень

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів, спільні наукові заходи, обмін науковою інформацією

Польща

ІМіжнародна Академія Прикладних Наук в Ломжі

Проведення профорієнтаційної діяльності серед студентів; спільних інноваційних наукових, освітніх, інформаційних, культурних, обмінних проєктах, експериментальних спільних досліджень; надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань; сприяння академічній мобільності педагогічних працівників та здобувачів освіти; реалізація дослідницьких проектів; спільних навчально-методичних та науково-методичних конференцій, семінарів, вебінарів, нарад, круглих столів, тренінгів, участі у стажуваннях з проблем впровадження нових технологій навчання, упровадження профільного навчання тощо.

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів, профорієнтаційних та просвітницьких заходів

Словаччина

Словацький технічний університет в м. Братислава

Проведення обміну досвідом щодо методів навчання, студентами; академічна мобільність співробітників і молодих вчених; доступ до онлайн курсів; спільні дослідницькі проєкти та заходи

Виконання спільних наукових та освітніх проєктів

Словаччина

Словацький технічний університет в
м.Братислава

Проведення обміну досвідом щодо методів навчання, студентами; академічна мобільність співробітників і молодих вчених; доступ до онлайн курсів; спільні дослідницькі проєкти та заходи

Виконання спільних наукових та освітніх проєктів

Словенiя

Центрально-Європейський Університет,
м.Скаліца

Створення та забезпечення виконання спільних навчальних програм І-го (бакалавр) та ІІ-го (магістр) ступенів освіти денної та заочної форми навчання.

Співпраця в галузі науки та освіти, забезпечення високої якості освітнього процесу. Виконання спільних навчальних програм.

Словенiя

Центрально-Європейський Університет,
м.Скаліца

Виконання спільних досліджень і дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, обмін вченими, аспірантами, студентами, проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів, виставок та інших заходів, створення спільних науково-технічних центрів.

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів

США

Організація «Американські ради з міжна-родної освіти: ACTR/ACCELS»

Підтримка закладів вищої освіти та середньої освіти в імплементації політик та практичних механізмів попередження та протидії порушень принципів академічної доброчесності та розбудова механізмів внутрішнього забезпечення якості освіти з академічної доброчесності.

Підтримка Міністерства освіти і науки, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у впровадженні політик академічної доброчесності в системі вищої та середньої освіти, розбудова системи внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО з академічної доброчесності.

Францiя

ENESAD Вищий національний агрономічний заклад м. Діжон

Створення зв язків у сфері наук агрономії, рослинництва,та агропродовольства, сільськогосподарського машинобудування, агрообладнання. Розвиток міжнародної діяльності та відкритості освітніх заходів, включаючи дистанційну освіту, наукові дослідження та їх впровадження. Упровадження Болонського процесу. Розробка і впровадження курсів сталого розвитку сільських теорій при підготовці магістрів з агрономії, екології, аграрної економіки та сільськогосподарських машин.

Розробка і впровадження курсів сталого розвитку сільських теорій на базі магістрів агрономії, екології, аграрної економіки та сільськогосподарських машин.

Францiя

Асоціація «Дружба без кордонів» при аграрній палаті ВР 80004-79231 PRAHECQ

Стажування, виробнича практика

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Францiя

Сільськогос-подарський ліцей Луі Пастера
м.Клермон-Феран

Міжуніверситетське співробітництво

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Францiя

Приватний аграрний ліцей Ресен, м.Нанба

Професійні та мовні стажування, обмін студентами

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Францiя

Асоціація
«Ki-France»

Виробнича практика студентів. Стажування викладачів та науковців

Студентські обміни, стажування, спільна участь у міжнародних програмах

Францiя

Федерація «Обміни Франція - Україна»

Міжуніверситетське співробітництво, культурні обміни

Професійні та мовні стажування, обмін студентами

Чеcька Республіка
Чеcька Республіка

Чеський університет наук про життя у Празі

Зміцнення та розвиток наукових контактів

Спільні дослідження; мобільність спільна участь у міжнародних програмах (конференціях, симпозіумах, круглих столах)

Швейцарія

Базельський інститут громад та економіки

Співучасть в проекті «Моніторинг міжнародного соціального капіталу»

Реалізація опитування та проведення аналізу отриманих даних

Узбекистан

Нукусский філіал Ташкентського університету інформаційних технологій ім. Мухаммада Аль-Хорезмій

Проведення спільних наукових досліджень, обмін науковими працівниками, участь в наукових заходах, обмін результатами досліджень.

Виконання спільних наукових та науково-технічних проєктів, спільні наукові заходи, обмін науковою інформацією