Конкурси на заміщення вакантних посад


ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»  та наказу  ректора ЦНТУ № 8 - 14 від 07.06.2024р.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади педагогічного працівника на умовах контракту: директор ( 1 ставка)

Кропивницького інженерного  фахового коледжу  Центральноукраїнського національного технічного університету.
Основні вимоги до претендента: вища освіта, вільне володіння українською мовою, стаж педагогічної (науково педагогічної) роботи не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
 2 місяця з дня опублікування оголошення (11.06.2024р.-10.08.2024р.).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (також в заяві претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради коледжу); 

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

 автобіографію; 

копії документів про вищу освіту; 

довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачерговихпсихіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15 червня 2022 р.за № 648/37984 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 50, стор. 70, стаття 2448); 

довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»); 

витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні порушення;

копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом; 

копію трудової книжки (у разі наявності)та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи, або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування у встановленому порядку; 

письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; 

 засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

проєкт стратегії розвитку коледжу;

 мотиваційний лист, складений в довільній формі.

Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально. 

 Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет, каб.307. Телефон для довідок: 050-341-01-94.
Проєкти стратегії розвитку коледжу надавати голові підкомісії Бевзу О.В. тел. (0522) 55-31-58 , каб. 201.

 

Оголошення

Адміністративно-господарська частина ЦНТУ запрошує на роботу:

Садівника (покосу трави)

вимоги: без вимог до стажу роботи та освіти – студенти, чоловіки та жінки від 18 до 60 років, пенсіонери, особи з інвалідністю, у яких не має протипоказань за станом здоров’я до покосу трави.

ЦНТУ ВИЗНАЧЕНО КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, ТОМУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРАЦІВНИКУ НАДАЄТЬСЯ БРОНЬ.

Слюсар-сантехнік

вимоги: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Чоловіки до 60 років, пенсіонери (до 70 років), особи з інвалідністю, які можуть виконувати дану роботу за станом здоров’я.

ЦНТУ ВИЗНАЧЕНО КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, ТОМУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРАЦІВНИКУ НАДАЄТЬСЯ БРОНЬ.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

вимоги: професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

ЦНТУ ВИЗНАЧЕНО КРИТИЧНО ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД, ТОМУ ПРИ НАЯВНОСТІ ВІДПОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ПРАЦІВНИКУ НАДАЄТЬСЯ БРОНЬ.

Звертатися у відділ кадрів ЦНТУ за телефоном: 55-51-37 або за адресою пр. Університетський, 8, кімн. 319 з 9:00 до 14:00 годин.


ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту»  та наказу  ректора ЦНТУ № 5-14 від 07.03.2024р.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади педагогічного працівника на умовах контракту:

директор ВСП "Кропивницький інженерний  фаховий коледж  Центральноукраїнського національного технічного університету" – 1ставка.
 

Основні вимоги до претендента: вища освіта, вільне володіння українською мовою, стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:
 2 місяця з дня опублікування оголошення ДО 10.05.2024р.


Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

- заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; 

-особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри;

 -автобіографію; 

-копії документів про вищу освіту; 

-довідку про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, яка видається відповідно до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачерговихпсихіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 2022 р. № 651, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України15 червня 2022 р.за № 648/37984 (Офіційний вісник України, 2022 р., № 50, стор. 70, стаття 2448); 

-довідку про наявність або відсутність судимості (витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»); 

-витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні порушення;

-копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом; 

копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи; 

-письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

-копію державного сертифікату про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови; 

-засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;

-проєкт стратегії розвитку колледжу.

 

 Копії документів, які подаються претендентом/кою (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента/ки або нотаріально. 

 Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет, каб.307. Телефон для довідок: 050-341-01-94.
 

 

 
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи

Асистент кафедри – 1 посада (0,75 ставки).

Основні вимоги до претендента:вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 09.02.2024р. по 08.03.2024р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію паспорта, копію трудової книжки, копії документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет, каб.307. Телефон для довідок: (050) 341-01-94.
По бібліотеці університету

Директор бібліотеки – 1 посада ( 1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта зі спеціальності «Бібліотекознавство та бібліографія», стаж роботи за фахом у закладах вищої освіти не менше 10 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 07.02.2024р. по 06.03.2024р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копію документа про вищу освіту, копію паспорта, копію трудової книжки, копії документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет, каб.307. Телефон для довідок: (050) 341-01-94.
По кафедрі машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Старший викладач кафедри – 1 посада ( 1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь за профілем кафедри, наявність публікацій зі спеціальності у фахових наукових виданнях, стаж науково – педагогічної роботи зі спеціальності не менше 2 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 07.02.2024р. по 06.03.2024р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копії документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет, каб.307. Телефон для довідок: (050) 341-01-94.
По кафедрі загальнго землеробства

Старший викладач кафедри - 1 ( 1,0 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта та науковий ступінь за профілем кафедри, наявність публікацій у фахових наукових виданнях, стаж практичної роботи зі спеціальності не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 25.01.2024р. по 24.02.2024р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, науковий ступень, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (050) 341-01-94.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Доцента кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні 5 років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 01.12.2023р. по 02.01.2024р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукового ступеня та/або вченого звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі загального землеробства

Доцента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні 5 років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років.

По кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва

Старшого викладача - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента:вища освіта за профілем кафедри, наявність за останні 5 років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, наявність публікацій за профілем кафедри, досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти не менше 5 років.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 08.11.2023р. по 11.12.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукового ступеня та/або вченого звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи

Асистента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 26.10.2023р. по 27.11.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію трудової книжки, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення

Асистента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 16.10.2023р. по 17.11.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію паспорта, копію трудової книжки, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі іноземних мов

Викладача - 1 ( 0,75 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, наявність публікацій за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з дня опублікування оголошення
(з 02.10.2023р. по 03.11.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, документи які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі вищої математики та фізики

Викладача - 1 ( 0,75 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, наявність публікацій за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з наступного дня після опублікування оголошення
(з 09.09.2023р. по 10.10.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукового ступеня та/або вченого звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічного працівника
на умовах контракту

По кафедрі загального землеробства
Доцента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь та/або вчене звання, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

По кафедрі вищої математики та фізики

Доцента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, науковий ступінь та/або вчене звання, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

Старшого викладача - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, наявність публікацій за профілем кафедри.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі:

- 1 місяць з наступного дня після опублікування оголошення
(з 01.09.2023р. по 03.10.2023р.)

До заяви на ім’я ректора необхідно додати наступні документи:
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукового ступеня та/або вченого звання, копію паспорта, копію трудової книжки, список наукових праць, копію документів про загальну середню освіту (якщо такі документи підтверджують вивчення особою української мови як навчального предмета (дисципліни)), або державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією зі стандартів державної мови, документи які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх 5 років.

Документи надсилати на адресу: 25030, м. Кропивницький, проспект Університетський, 8, Центральноукраїнський національний технічний університет. Телефон для довідок: (0522) 55-92-34.
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
відповідно до Закону України «Про вищу освіту»
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення посади науково-педагогічних працівників
на умовах контракту

 

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Завідувача кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років

 

По кафедрі машинобудування, мехатроніки і робототехніки
Завідувача кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років

 

По кафедрі матеріалознавства та ливарного виробництва
Завідувача кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі історії,археології, інформаційної та архівної справи
Завідувача кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі історії, археології, інформаційної та архівної справи
Професора - 1 ( 0,6 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь доктора наук за спеціальністю: «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» та вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі економіки та підприємництва
Професора - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь доктора наук за спеціальністю: «Технологія харчової продукції» та вчене звання, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі економіки, менеджменту та комерційної діяльності
Доцента кафедри - 2 ( 2 ставок)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності, стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі будівельних, дорожніх машин і будівництва
Доцента кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності.

 

По кафедрі міжнародних економічних відносин
Доцента кафедри - 1 ( 0,5 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі машинобудування, мехатроніки і робототехніки
Доцента кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі автоматизації виробничих процесів
Доцента кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі іноземних мов
Доцента кафедри - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти – не менше 5 років.

 

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення
Старшого викладача - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , наявність наукових публікацій за профілем кафедри.

 

По кафедрі автоматизації виробничих процесів
Старшого викладача - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри, наявність за останні п’ять років не менше чотирьох досягнень, визначених у Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності , наявність наукових публікацій за профілем кафедри.

 

По кафедрі кібербезпеки та програмного забезпечення
Асистента - 1 ( 1 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другого (магістерського) рівня за профілем кафедри, наявність наукових публікацій за профілем кафедри.

 

По кафедрі експлуатації та ремонту машин
Асистента - 1 ( 0,75 ставки)

Основні вимоги до претендента: вища освіта другог