Аспірантура


Нормативно-законодавче регламентування

Закон України «Про вищу освіту»
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
Порядок присудження ступеня доктора філософії


Шаблони, зразки документів

Атестаційні листи

Індивідуальний план виконання освітньо-наукової програми


Загальні положення ЦНТУ

Положення про організацію освітнього процесу в ЦНТУ
Положення про відділ аспірантури та докторантури
Положення про педагогічну практику здобувача вищої освіти ступеня «доктора філософії»
Положення про порядок звітування здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем "Доктор філософії"
Кодекс академічної доброчесності
Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО
Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті
Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти ЦНТУ
Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Центральноукраїнському національному технічному університеті
Положення про проходження здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук проміжної (річної) атестації у Центральноукраїнському національному технічному університеті


Наукова діяльність

Положення про науково-технічну раду ЦНТУ
Положення про державну реєстрацію та облік відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій
Положення про всеукраїнські та міжнародні наукові, науково-практичні та науково-методичні конференції викладачів, аспірантів та співробітників університету, що проводяться на базі ЦНТУ
Положення про преміювання виконавців фундаментальних досліджень, наукових та науково-технічних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
Положення про преміювання виконавців наукових, науково-технічних та освітніх міжнародних проектів (програм) Європейського Союзу у галузі освіти, науки, інновацій і технологій
Положення про преміювання виконавців науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт за господарськими договорами на замовлення організацій та підприємств
Положення про наукове товариство здобувачів вищої освіти

 


Безпека освітнього середовища та вирішення конфліктних ситуацій

Центр інклюзивної освіти ЦНТУ
Антикорупційна програма Центральукраїнського національного технічного університету
Положення про соціально-психологічну службу ЦНТУ
Положення про порядок врегулювання конфлікту інтересів в трудових колективах ЦНТУ
Політика попередження і боротьби із сексуальними домаганнями в ЦНТУ
Порадник здобувача вищої освіти
Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої освіти ЦНТУ
Практичні рекомендації з правозахисту
Порядок захисту прав здобувачів вищої освіти і випускників ЦНТУ в освітньому процесі

 


Вступ до аспірантури

Правила прийому до аспірантури ЦНТУ 2024 р.
Перелік спеціальностей
Договір про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною) формою навчання в аспірантурі Центральноукраїнського національного технічного університету за державним замовленням
Програми вступних випробувань
Положення про взаємодію та наукове керівництво аспірантів та осіб які прикріплені для підготовки дисертації на здобуття наукового ступення доктора філософії, наукового консультування докторантів у Центральноукраїнському національному технічному університеті

 

 


Організація освітнього процесу

Перелік спеціальностей

Графік освітнього процесу

Освітньо-наукові програми

Каталог вибіркових дисциплін

Програми вступних випробувань

Опитування та анкетування відділу аспірантури

 


Міжнародна діяльність

Міжнародна діяльність

 


Контактна інформація

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський 8, ауд.226
Андрощук Ілона Олександрівна
E-mail: ilonka.tsarenko@gmail.com
Тел.: (0522) 39-04-17 +38(096) 734 32 24

 
 
 

Спеціалізовані вчені радиНауково-дослідна робота