Інноваційна інфраструктура (екосистема) Університету


Центр з Енергоаудиту, енергоменеджменту та консалтингу

 

Основні функції та напрями діяльності, основні види послуг, що надаються:

Центр виконує енергетичні обстеження промислових, сільськогосподарських та комунальних об’єктів з метою оптимізації паливно-енергетичних ресурсів, зменшення витрат на енергоресурси та координації заходів з підвищення рівня енергоефективності в Центрально-українському регіоні.

Додатково здійснюється:

  • пошук енергоефективного обладнання;
  • підбір АСКОЕ та систем енергоменеджменту;
  • забезпечення навчання персоналу;
  • розробка «Енергетичного паспорту підприємств»

 

Місце знаходження (адреса) та контактні дані (телефон, електронна пошта):

Центральноукраїнський національний технічний університет,

кафедра Електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.

м. Кропивницький, пр. Університетський,8

(+38(050)0300610, sv.serebrennikov@gmail.com)


Експертний центр та лабораторії при центрі

 

Основні функції та напрями діяльності, основні види послуг, що надаються:

Співпраця зі стейкхолдерами із метою впровадження інноваційних технологій в сільському господарстві. Безкоштовні дослідження для підприємств в рамках програми ЕРАЗМУС+ UniClaD.

 

Місце знаходження (адреса) та контактні дані (телефон, електронна пошта):

Центральноукраїнський національний технічний університет,

кафедра Економіки, менеджменту та комерційної діяльності.

м. Кропивницький, пр. Університетський,8

(+38(066)7112647, ilonka.tsarenko@gmail.com)


Центр сільськогосподарського дорадництва

 

Основні функції та напрями діяльності, основні види послуг, що надаються:

Група сільськогосподарських дорадників з числа НПП університету надає послуги щодо консультування сільгосппідприємств з питань:

  • економічних, менеджменту та агробізнесу (д.е.н., проф. Зайченко В.В., к.е.н., доц. В’юник О.В.);
  • економічних, бухгалтерського обліку та аудиту (к.е.н., доц. Сторожук О.В.);
  • комунікацій, зовнішньоекономічної діяльності та розвитку сільських територій (к.е.н., доц. Андрощук І.О.).

 

Місце знаходження (адреса) та контактні дані (телефон, електронна пошта):

Центральноукраїнський національний технічний університет

м. Кропивницький, пр. Університетський, 8

(+38(050)4871253, v_zaychenko@ukr.net)


Дорадчий Центр з інноваційних агротехнологій

 

Основні функції та напрями діяльності, основні види послуг, що надаються:

Група сільськогосподарських дорадників кафедри загального землеробства розробляє, впроваджує, забезпечує науковий супровід новітніх інноваційних агротехнологій польових культур та систем землеробства:

  • Мостіпан М.І., завідувач кафедри загального землеробства, к.б.н, професор, дорадник з питань сучасних агротехнологій вирощування польових культур;
  • Іщенко Віталій Анатолійович, д. с-г. н., доцент кафедри загального землеробства, дорадник з питань селекції, насінництва та технологій вирощування ранніх ярих культур;
  • Кулик Г.А., доцент кафедри загального землеробства,  к. с-г. наук, дорадник з питань сучасних систем землеробства.

 

Місце знаходження (адреса) та контактні дані (телефон, електронна пошта):

Центральноукраїнський національний технічний університет,

кафедра загального землеробства

м. Кропивницький, пр. Університетський, 8

(+38(050)3410800, mostipanmi@kntu.kr.ua)


Лабораторія інноваційних методів аналізу стану рослин та ґрунтів

 

Основні функції та напрями діяльності, основні види послуг, що надаються:

Безкоштовні біохімічні дослідження по визначенню стану рослин та ґрунтів, та розробка рекомендацій по підвищенню продуктивності посівів польових культур в рамках програми ЕРАЗМУС+ UniClaD.

 

Місце знаходження (адреса) та контактні дані (телефон, електронна пошта):

Центральноукраїнський національний технічний університет,

кафедра загального землеробства

м. Кропивницький, пр. Університетський, 8

(+38(066)3468656. salo_l@ukr.net)


Спеціалізовані вчені ради