Перелік спеціальностей


032 «Історія та археологія»
051 «Економіка»
071 «Облік і оподаткування»
073 «Менеджмент»
131 «Прикладна механіка»
133 «Галузеве машинобудування»
174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

274 «Автомобільний транспорт»

 


Спеціалізовані вчені ради