Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.005


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2021 р. № 765 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.073.005 Центральноукраїнського національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Аль-Газалі Амін Сейф Алі на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 – Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 – Економіка.

Голова ради – Жовновач Руслана Іванівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Опонент – Дробязко Світлана Ігорівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів та обліку, Інститут економіки та менеджменту ВНЗ “ Відкритий міжнародний університет розвитку людини університету “Україна”.

Опонент – Коваль Віктор Васильович, доктор економічних наук, професор, виконуючий обов’язки директора, Південний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України.

Рецензент – Сибірцев Володимир Васильович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Рецензент – Левченко Анна Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Здобувач ступеня доктора філософії – Аль-Газалі Амін Сейф Алі.

Тема дисертації: «Організаційно-економічний механізм регулювання фундаментальних наукових досліджень».

Науковий керівник - Бондар Юлія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та економіки Льотної академії Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться 27 грудня 2021 року об 09-00 год. в очно-дистанційному форматі.
Адреса: м.Кропивницький, проспект Університетський 8, ауд. 557.
Посилання для підключення до відеоконференції:
https://zoom.us/j/93708602264?pwd=RTI2KzE1NlFkTU9MRW5ZWVZXRy9HZz09
Ідентифікатор конференції: 937 0860 2264
Код доступу: 817319

 

Довідки за телефоном: (096)73-43-224, Андрощук Ілона Олександрівна.

Завантажити анотацію

Завантажити дисертацію

Висновок попередньої експертизи

Відгук опонента Дробязко С.І.

Відгук опонента Коваль В.В.

Аудіозапис захисту


Спеціалізовані вчені ради