Спеціалізована вчена рада ДФ 23.073.001


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. №1455 утворено спеціалізовану вчену раду ДФ 23.073.001 Центральноукраїнського національного технічного університету з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевчука Михайла Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Механічна інженерія» за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

Голова ради:
Сало Василь Михайлович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Рецензенти:
Свірень Микола Олександрович, д.т.н., професор, Центральноукраїнський національний технічний університет.
Васильковський Олексій Михайлович, к.т.н., доцент, Центральноукраїнський національний технічний університет.

Опоненти:
Головач Іван Володимирович, д.т.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України.
Пуць Віталій Степанович, к.т.н., доцент, Луцький національний технічний університет.

Здобувач ступеня доктора філософії
Шевчук Михайло Вікторович, викладач кафедри агроінженерії Уманського національного університету садівництва Міністерства освіти і науки України.

Тема дисертації:
«Обгрунтування процесу попереднього обмолоту зернових культур і параметрів робочого органа жниварки».

Науковий керівник
Шейченко Віктор Олександрович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри технології та засобів механізації аграрного виробництва Полтавської державаної аграрної академії Міністерства освіти і науки України.

Захист відбудеться 20.12.2019 р. о 10-00 год. в Центральноукраїнському національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 25030, м.Кропивницький, пр.Університетський, 8, зал засідань Вченої ради.

Довідки за телефоном: (050)341-01-94, Каліч Віктор Михайлович.

Завантажити анотацію

Завантажити дисертацію

Висновок попередньої експертизи

Відгук опонента Головач І.В.

Відгук опонента Пуць В.С.

Аудіозапис захисту

Наказ про видачу диплому


Спеціалізовані вчені ради