Методичне забезпечення освітнього процесуМетодична робота є важливою складовою освітнього процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання.

Основними видами методичної роботи в університеті є:

  • Науково-методична робота.
  • Навчально-методична робота.
  • Організаційно-методична робота.