Перелік спеціальностей та освітніх програм, що реалізуються в ЦНТУ з 2024/2025 н.р.


Галузь знань – 02 Культура і мистецтво

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

 

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки

Спеціальність 032 Історія та археологія

 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

 

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

 

Спеціальність 073 Менеджмент

 

Спеціальність 075 Маркетинг

 

Спеціальність 076 Підприємництво та торгівля

 

Галузь знань – 10 Природничі науки

Спеціальність 101 Екологія

 

Галузь знань – 12 Інформаційні технології

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

 

Спеціальність 125 Кібербезпека та захист інформації

 

Галузь знань – 13 Механічна інженерія

Спеціальність 131 Прикладна механіка

 

Спеціальність 132 Матеріалознавство

 

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування

 

Галузь знань – 14 Електрична інженерія

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

 

Галузь знань – 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації

Спеціальність 172 Електронні комунікації та радіотехніка

 

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

 

Галузь знань – 19 Архітектура та будівництво

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія

 

Галузь знань – 20 Аграрні науки та продовольство

Спеціальність 201 Агрономія

 

Спеціальність 208 Агроінженерія

 

Галузь знань – 24 Сфера обслуговування

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

 

Галузь знань – 27 Транспорт

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт

 

Спеціальність 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті

 

Галузь знань – 28 Публічне управління та адміністрування

Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

 

Галузь знань – 29 Міжнародні відносини

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини