Платні послуги


Університет надає платні послуги юридичним та фізичним особам. Для цього Заявнику потрібно подати письмове звернення (заяву,лист) на ім'я Ректора. Оплата за надані послуги здійснюється на рахунок Університету через установи банків. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 (із змінами та доповненнями) та наказу ректора Університету від 30.06.2021р. №112-06 (із змінами та доповненнями), встановлено перелік платних послуг, які надає Університет.

Наказ "Про затвердження переліку платних послуг університету"

 

Перелік платних послуг:

 

Тарифи на основні освітні послуги, які надаються Центральноукраїнським національним університетом.

Тел. (0522) 559-249
Калашник Алла Леонідівна


Підготовка до вступу до вищого навчального закладу та до зовнішнього незалежного оцінювання:
– громадян України;
– іноземних громадян;
За довідками звертатись: Центр довузівської підготовки

Тел. (0522) 390-467


Підвищення кваліфікації спеціалістів, навчання для здобуття громадянами післядипломної освіти понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу.

Підвищення кваліфікації спеціалістів

Тел.(0522) 390-596
Лізунков Олександр Вікторович


Прийом додаткових кандидатських іспитів, організація, підготовка, проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук зі спеціальності.

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Тел. (0522) 390-417
Андрощук Ілона Олександрівна


Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт . Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування. Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

Тел.(0522) 559-722
проректор з наукової роботи
Тихий Андрій Анатолійович


Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

Тел.(0522) 551-049
Смірнов Олексій Олексійович


Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для проживання згідно з рішенням керівництва для :
- осіб, які навчаються в Університеті; абітурієнтів під час вступних іспитів;
- осіб, які направлені у відрядження до Університету або навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках Університету;
- осіб, які працюють в університеті та сторонніх осіб з тривалим терміном проживання;
- сторонніх осіб з коротким терміном проживання .
Розмір плати за проживання в гуртожитках ЦНТУ

Тел.(0522) 390-512
Мєкотов Валерій Борисович


Проведення атестації та видача кваліфікаційного атестата фахівця з аудиту енергетичної ефективності будівель та проведення атестації та видача кваліфікаційного атестата фахівця з обстеження інженерних систем будівель.
Центр з енергетичного аудиту, енергоменеджменту і консалтингу

Тел.050-030-06-10
Серебренніков Сергій Валентинович
Тел.097-993-68-49
Петрова Катерина Григорівна


Відпочинок в літній період у спортивно-оздоровчому таборі «Сосновий гай»
Спортивний табір

Тел.068-250-67-31
Холявка Лілія Анатоліївна


Надання поліграфічних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.

Перелік і ціни платних послуг РВЛ ЦНТУ

Тел. (0522) 390-441
Абрамова Вікторія Вікторівна


Надання у короткострокове користування окремих тимчасово вільних приміщень і площ, що тимчасово не використовується в освітній, навчально-виховній, науковій діяльності.

Тел. (0522) 390-469
Слонь Віктор Васильович


Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту, з використанням матеріально-технічної бази університету, якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду
Вартість однієї години занять в групі здоров'я на одну людину - 63 грн.

Тел. (0522) 390-436
Ковальов Володимир Олексійович

Університет надає платні послуги юридичним та фізичним особам. Для цього Заявнику потрібно подати письмове звернення (заяву,лист) на ім'я Ректора. Оплата за надані послуги здійснюється на рахунок Університету через установи банків. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010р. №796 (із змінами та доповненнями) та наказу ректора Університету від 30.06.2021р. №112-06 (із змінами та доповненнями), встановлено перелік платних послуг, які надає Університет.

Освітні послуги

Тел. (0522) 559-249
Калашник Алла Леонідівна