Телефонний довідник ЦНТУ


Абонент

Телефон

№ кімнати

Керівництво

 

Ректор

55-92-34

200

Приймальна ректора

4-12

200

Проректор з науково-педагогічної роботи

5-32

204

Проректор з наукової роботи

4-26

204

Приймальна проректорів

4-10

204

Керівник Центру виховної роботи

4-78

203

Приймальна керівника центру

4-27

201

Юрисконсульт

7-72, 55-51-37

327

Прес-секретар

 

410

Уповноважений із питань запобігання та виявлення корупції

4-20

360

Секретар Вченої ради

5-28

724

Профспілкові організації

Голова профкому співробітників

5-10, 55-92-12

218

Профком співробітників

5-97, 4-04

218

Профком студентів

4-65

455

Відділ кадрів

Начальник відділу

7-72, 55-51-37

327

Інспектор з особових справ студентів

5-23

210

Інспектори

4-42, 7-42

319

Навчальний відділ

Керівник відділу

9-72, 55-50-57

309

Заступник керівника

4-74

307

Інспектори

9-54,5-61

307, 322

Сектор практики

5-43, 55-51-37

305

Відділ обліку контингенту здобувачів освіти та статистики

Начальник відділу

9-65, 55-92-49

106

Служба відділу обліку контингенту здобувачів освіти та статистики

5-94, 7-92

104, 107

Методично-організаційний відділ

Керівник відділу

4-43

404

Організаційно-науковий сектор відділу

4-43

404

Сектор науково-технічної інформації

5-22; 7-88

724

Методичний кабінет

4-86

317

Відділ міжнародних зв’язків

Завідувач відділу

4-21

722

Ресурсний центр

5-98

2-й поверх

Канцелярія

Завідувач канцелярії

4-08

217

Архів університету

4-93

355

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

4-45, 55-93-60

216

Заступник головного бухгалтера

5-40, 55-92-37

207

Заступник головного бухгалтера з ревізії та контролю

5-35, 55-92-65

209

Заступник головного бухгалтера з наукової діяльності

4-60

208

Заступник головного бухгалтера з економічних питань

4-14

211

Економіст наукового відділу

580

208

Розрахунковий відділ

4-79, 4-81

213

Матеріальний відділ

5-68, 4-70

205

Приймальна комісія

Відповідальний секретар

3-64, 55-93-13

103

Секретаріат приймальної комісії

9-46, 5-86

100

Телефон довіри

5-00

 

Центр довузівської підготовки

Керівник центру

4-38

111

Підготовчі курси

4-67, 4-18

111

Економічний факультет

Декан

4-06

462а

Диспетчер

5-82

466

Заступники декана

5-25

460

Кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності

Завідувач кафедри

5-54

454

Викладацька

5-84

558

Професорська

4-66

552

Кафедра історії, археології, інформаційної та архівної справи

Завідувач кафедри

4-77

456

Викладацька

4-89

463

Кафедра міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедри

4-95, 55-50-18

Приймальня НЗК №4

Викладацька

4-95

НЗК №4

Кафедра економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи

Завідувач кафедри

4-97

457

Викладацька

4-63

464

Кафедра економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики

Завідувач кафедри

4-62

653а

Викладацька

571

653б

Секція економічної теорії

5-14

469

Кафедра аудиту, обліку та оподаткування

Завідувач кафедри

5-27

568

Викладацька

5-53

560

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Завідувач кафедри

5-26

554

Викладацька

5-39

555

Факультет будівництва, транспорту та енергетики

Декан

4-02

304

Диспетчер

5-36

321

Заступники

5-36

323

Кафедра експлуатації та ремонту машин

Завідувач кафедри

5-19

Ауд. №21 НК №3

Викладацька

4-33

Ауд. №23 НК №3

Професорська

4-73

Ауд. №11 НК №3

Лабораторія кафедри

5-76

Ауд. №13 НК №3

Кафедра будівельних, дорожніх машин і будівництва

Завідувач кафедри

5-85

Ауд №1 НК №4

Викладацька

4-71

Ауд №2 НК №4

Кафедра деталей машин та прикладної механіки

Завідувач кафедри

5-01

222

Викладацька

5-47

665

Кафедра вищої математики та фізики

Завідувач кафедри

4-47

519

Викладацька секції математики

5-64

506

Викладацька секції фізики

5-83

410

Кафедра автоматизації виробничих процесів

Завідувач кафедри

4-00

360

Викладацька

4-20

360

Професорська

5-16

351

Кафедра електротехнічних систем та енергетичного менеджменту

Завідувач кафедри

4-09

206а

Викладацька

4-61

260

Агротехнічний факультет

Декан

4-87

403

Диспетчер

4-84

401

Заступники декана

4-87

403

Кафедра сільськогосподарського машинобудування

Завідувач кафедри

4-72

СГМ

Викладацька

4-72

СГМ

Кафедра загального землеробства

Завідувач кафедри

5-66

 

Викладацька

5-52

 

Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя

Завідувач кафедри

5-18

 

Викладацька

4-51

 

Завідувач секції фізичного виховання

55-50-57

 

Викладацька секції фізичного виховання

4-36

 

Кафедра іноземних мов

Завідувач кафедри

5-45

318

Викладацька

5-45

320

Механіко-технологічний факультет

Декан

3-91

214

Диспетчер

4-32

167

Заступники декана

3-91

212

Кафедра машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Завідувач кафедри

4-19

105

Викладацька

4-29

112

Викладацька

 

115

Кафедра матеріалознавства та ливарного виробництва

Завідувач кафедри

4-88

162

Викладацька

4-55

163

Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення

Завідувач кафедри

4-39, 5-17

503

Викладацька

4-49

504

Центр заочної та дистанційної освіти

Керівник центру

5-96, 55-96-20

308

Диспетчер

4-96

314

Центр підготовки фахівців для зарубіжних країн

Керівник центру

5-95

619

Диспетчер

5-69, 55-92-12

606

Відділ аспірантури та докторантури

Керівник відділу

4-17

226

Інформаційно-обчислювальний центр

Директор

7-41

ІОЦ

Диспетчер

7-41

ІОЦ

Сектор технічного обслуговування

7-41

ІОЦ

Сектор системного обслуговування

7-41

ІОЦ

Сектор програмного забезпечення

7-41

ІОЦ

Редакційно- видавнича лабораторія

7-41

ІОЦ

Комп’ютерний клас

7-35

301

Бібліотека

Завідувач

4-83, 55-97-33

 

Адміністративно-господарська частина

Проректор з адміністративно-

господарської роботи

4-30

АГЧ

Диспетчер АГЧ

4-69

 

Головний інженер

5-65

 

Зал засідань АГЧ

9-49

 

Відділ з охорони праці

Начальник

4-80

 

Відділ головного механіка

Головний механік

4-24

 

Теплопункт

7-50

 

Слюсар-сантехнік учбового корпусу

9-58

 

Експлуатаційно-технічний відділ

Начальник відділу

5-70

 

Майстерня (столяри)

7-38

 

Комендант навчальних корпусів

4-40

 

Відділ головного енергетика

Головний енергетик

4-90

 

Електромонтери учбового корпусу

4-85

 

Електромонтери пожежної сигналізації

7-04

 

Довідкове бюро

4-44

232

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Начальник

4-56, 55-92-53

 

Відділ

9-56

 

Зав. складом

7-15

 

Охорона ЦНТУ

Відповідальний за охорону

4-68

 

Навчальний корпус №1

4-59

 

Навчальний корпус №2

7-52

 

Вахта №3

9-69

 

Охорона ІОЦ

4-41

 

Студмістечко

Директор

5-12

 

Паспортист

5-12

 

Гуртожиток №3

Зав. гуртожитком

4-22

 

Черговий

4-22

 

Гуртожиток №4

Зав. гуртожитком

4-94

 

Черговий

4-94

 

Територіально-транспортна служба

Гараж

4-92

 

Зав. господарством

9-33

 

Садівники, двірники

9-33

 

Їдальня

5-42

 

Кафе

9-16

1-й поверх

Кафе

9-81

2-й поверх

Медпункт

7-72

327

Громадські заклади

Студклуб

5-44

1-й поверх

ВСП «Кропивницький інженерний фаховий коледж ЦНТУ»

Директор

34-58-67

 

Приймальня

34-58-71

 

Заступник директора з навчальної роботи

34-58-64

 

Заступник директора з АГР

34-58-68

 

Викладацька

34-58-62

 

Відділ кадрів

34-58-62

 

Бухгалтерія

34-58-63

 

Інженер з охорони праці

34-58-65

 

Гуртожиток

22-56-09