Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами


Для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами розклад занять формується таким чином, щоб аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні) проходили на першому поверсі навчальних корпусів університету, де для таких студентів забезпечено зручний доступ до приміщень (Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп).

В головному корпусі ЦНТУ для проведення лекційних, лабораторних і практичних занять слухачів курсів Центру інклюзивної освіти виділено окремі аудиторії (102, 108). Аудиторія 102 оснащена ноутбуками та мультимедійним обладнанням. Також громадянам з особливими потребами забезпечено зручний доступ до навчально-лабораторного корпусу кафедри експлуатації та ремонту машин ЦНТУ та до навчально-лабораторного корпусу кафедри загального землеробства ЦНТУ.

Студентам з особливими потребами, які не мають можливості постійно відвідувати заклад вищої освіти, пропонується навчатися за допомогою технологій дистанційної освіти. В університеті впроваджена в учбовий процес технологія дистанційної освіти на базі платформи Moodle та функціонує сервіс електронної бібліотеки.

Прийом на навчання осіб з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до Правил прийому ЦНТУ. Пільгами користуються особи з інвалідністю І та ІІ групи, а також інваліди дитинства. Приймальна комісія при прийомі документів проводить фіксацію осіб з особливими освітніми потребами і передає інформацію про них до Центру інклюзивної освіти. Навчання осіб з особливими освітніми потребами проводиться відповідно до навчальних планів за вибраною спеціальністю (освітньою програмою). В окремих випадках із урахуванням індивідуальних особливостей студентів (на підставі заяви студента та за наявності рекомендації медичних установ) можливе навчання за індивідуальним планом або за індивідуальним графіком.

Організація навчального процесу для осіб з особливими освітніми потребами здійснюється та супроводжується відповідно до чинного законодавства та інших нормативних документів університету, що регламентують навчання студентів у ЦНТУ.Інтерактивна мапа

Інструкція користування інтерактивною мапою. Інтерактивна мапа представляє собою графічне зображення території університету. На мапі нанесені об’єкти, які характеризують доступність осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп до корпусів університету. Цю інформацію можна отримати натиснувши на об’єкт, що мерехтить. При цьому завантажується фото-звіт про вибраний об’єкт.

image image image image image image image image image image image image image image