На допомогу викладачеві та куратору


ПЕРША ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА Посібник.
Режим доступу: https://era-ukraine.org.ua/wp-content/uploads/2023/09/PERSHA-PSYKHOLOHICHNA-DOMOPOHA-Posibnyk.pdf
Цей короткий посібник включає основні рекомендації з надання першої психологічної допомоги. Він містить структурований стислий огляд порядку дій при наданні першої психологічної допомоги людям після кризової події.
Посібник не є матеріалом, спеціалізованим для професійних психологів, і може бути застосований особами незалежно від професії (фаху). Водночас, рекомендуємо пройти тренінг із першої психологічної допомоги в якості повноцінної підготовки до надання першої психологічної допомоги.


Модель кризової допомоги RAPID:
Коротке інформативно-навчальне відео із застосування моделі RAPID: https://www.youtube.com/watch?v=Yp-y1RmqiIw&ab_channel=OlenaMerzliakova


Довідник «Травматичні події: психологічна підтримка та самодопомога». Режим доступу: https://rm.coe.int/traumatic-events-ukr-/1680a765d4
Цей довідник був розроблений для фахівців і фахівчинь допоміжних професій соціальної сфери, які працюють з внутрішньо переміщеними особами та постраждалим населенням в межах довготривалого навчання з розвитку стійкості громад та подолання посттравматичного стресового розладу (жовтень 2021 – липень 2022 року).

Довідник буде корисним для:
• для тих, хто працює з внутрішньо переміщеними особами та постраждалим населенням
• психологів/психологинь
• соціальних працівників/працівниць
• освітян/освітянок
• волонтерів/волонтерок громадських організацій;
• молодіжних працівників/працівниць
• юристів/юристок

ЦЕЙ ДОВІДНИК ДОПОМОЖЕ ВАМ
• надати базову допомогу людям, які переживають травматичні події
• попередити власне професійне вигорання

Підходи Довідника апробовано в межах довготривалого навчання з розвитку стійкості громад та подолання посттравматичного стресового розладу, організованого Проєктом в жовтні 2021 – липні 2022 року. У довготривалому навчанні взяли участь мультидисциплінарні команди фахівців і фахівчинь Бердянська, Краматорська, Кривого Рогу, Сторожинця, Таїрова з метою формування єдиного системного підходу до роботи з травматичними подіями та психологічними травмами.

Електронна версія Довідника має зручну навігацію змісту та методик, а також адаптована до використання окремих сторінок і розділів у якості інформаційних буклетів та плакатів.


Психологічна стійкість та життєві цінності, вебінар. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=HzdHO3SqHQk&ab_channel=OlenaMerzliakova
Вебінар циклу "КОДи життєстійкості" присвячений розгяду внутрішньої пружини" нашої психологічної стійкості - життєвим цінностям.
Що відноститься до цінностей та, навпаки, що не є ними, тк цінності впливають на резильєнтність (життєстійкість).
В ході вебінару запропоновано кілька вправ для дослідження власних цінностей: Колесо "Сфери життя", алгоритм ціннісного налаштування "Компас" та техніка фокусування на власні цінності "Мішень"
Також вебінар знайомить з арт-терапевтичною впавою "Дерево життєстійкості", Також для перегляду запропонований фрагмент обговрення матеріалу вебінару з його учасниками.