Вчена рада


Голова ради – Кропівний Володимир Миколайович

Секретар ради – Каліч Віктор Михайлович

Склад Вченої ради

Кропівний В.М. проф., к.т.н., ректор університету, голова Вченої ради.
Черновол М.І. проф., д.т.н., радник ректора, заступник голови Вченої ради.
Кириченко А.М. проф., д.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи.
Тихий А.А. доц., к.т.н., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків.
Слонь В.В. проректор з адміністративно-господарської роботи.
Шалімова Н.С. проф., д.е.н., декан економічного факультету.
Сало В.М. проф., д.т.н., декан агротехнічного факультету.
Мажара В.А. доц., к.т.н., декан механіко-технологічного факультету.
Яцун В.В. доц., к.т.н., декан факультету будівництва, транспорту та енергетики.
Сторожук М.В. доц., к.т.н., директор Кропивницького інженерного фахового коледжу ЦНТУ.
Рудич М.Л. директор Світловодського політехнічного фахового коледжу ЦНТУ.
Лізунков О.В. доц., к.т.н., керівник центру заочної та дистанційної освіти.
Зайченко В.В. проф., д.е.н., зав кафедри економіки, підприємництва та готельно-ресторанної справи
Шепеленко І.В. проф., д.т.н., професор кафедри експлуатації та ремонту машин.
Смірнов О.А. проф., д.т.н., зав. кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення.
Сорокіна А.І. головний бухгалтер університету.
Голуб Д.В. доц., к.т.н., голова профкому університету.
Шаповал Є.О. голова студпрофкому університету.
Філімоніхін Г.Б. проф., д.т.н., зав. кафедри деталей машин та прикладної механіки.
Віхрова Л.Г. проф., к.т.н., професор кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
Медвєдєва О.В. доц., к.б.н., зав. кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.
Жовновач Р.І. проф., д.е.н., зав. кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики.
Дідик О.К. доц., к.т.н., зав. кафедри автоматизації виробничих процесів.
Миценко І.М. проф., д.е.н., зав. кафедри міжнародних економічних відносин.
Орлик В.М. проф., д.і.н., зав. кафедри археології, історії, інформаційної та архівної справи.
Лещенко С.М. доц., к.т.н., зав. кафедри сільськогосподарського машинобудування.
Настоящий В.А. проф., к.т.н., зав. кафедри будівельних, дорожніх машин та будівництва.
Сибірцев В.В. проф., д.е.н., зав. кафедри фінансів, банківської справи та страхування.
Мостіпан М.І. доц., к.б.н., зав. кафедри загального землеробства.
Магопець О.А. проф., к.е.н., зав. кафедри обліку, аудиту та оподаткування.
Гречка А.І. доц., к.т.н., зав. кафедри машинобудування, механотроніки і робототехніки.
Сербул О.М. доц., к.т.н., доцент кафедри автоматизації виробничих процесів.
Плєшков П.Г. проф., к.т.н., зав. кафедри електротехнічних систем та енергетичного менеджменту.
Кузик О.В. доц., к.т.н., зав. кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва.
Рябоволик Т.Ф. доц., к.е.н., зав. кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності.
Якименко М.С. доц., к.ф.м.н., зав. кафедри вищої математики та фізики.
Миценко В.І. доц., к.пед.н., зав. кафедри іноземних мов.
Магопець С.О. доц., к.т.н., зав. кафедри експлуатації та ремонту машин.
Андрощук І.О. доц., к.е.н., зав. відділом аспірантури та докторантури.
Бевз О.В. доц., к.т.н., керівник центру виховної роботи.
Ковальов В.О. доц., доцент кафедри екології, охорони навколишнього середовища та здорового способу життя.
Богатирьов Д.В. доц., к.т.н., відповідальний секретар приймальної комісії.
Голик О.П. доц., к.т.н., керівник навчального відділу.
Величко Т.В. начальник відділу кадрів.
Євміна В.В. директор бібліотеки.
Смірнов О.О. к.е.н., керівник методично-організаційного відділу.
Стєннік В.А. керівник центру підготовки фахівців для зарубіжних країн.
Євладенко В.С. голова студентської ради університету.
Мельник А.М. голова студентської ради механіко-технологічного факультету.
Колесник К.Є. голова студентської ради агротехнічного факультету.
Борис О.В. голова студентської ради факультету будівництва, транспорту та енеретики.
Сокур А.С. голова студентської ради економічного факультету.
Кічура Р.П. аспірант.
Каліч В.М. проф., к.т.н., секретар Вченої ради, 050-341-01-94, vmk041954@gmail.com

 

Рішення Вченої ради